Rodinný dom v k.ú. Diviacka Nová Ves, obec Diviacka Nová Ves, okres Prievidza

2. opakovaná dražba - VYDRAŽENÉ
Dátum konania06.11.2019
Čas konania10,30 hod.
Miesto konaniaPriestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, 920 01 Hlohovec
Cena podľa ZP75 000,00 €
Najnižšie podanie67 500,00 €
Minimálne prihodenie700,00 €
Dražobná zábezpeka10 000,00 €
Obhliadky23.10.2019 o 11,00 hod.
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):24.10.2019 o 11,00 hod.

 • Predmetom dražby sú:

 • stavba, súp. č. 473 na parcele reg. „C“ č. 456/4, rodinný dom
 • parcela reg. „C“ č. 456/4 o výmere 686 m2, zastavaná plocha a nádvorie.
 • Vzhľadom k tomu, že vlastník neumožnil vykonať obhliadku v riadne naplánovanom a oznámenom termíne, znalecký posudok je vypracovaný s uplatnením zákona č. 527/2002 Z.z. §12 ods. 3, ktorý znie: „Ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“.
 • Rodinný dom
 • Jedná sa o nepodpivničený rodinný dom s dvoma nadzemnými poschodiami a čiastočne obytným podkrovím. RD bol vybudovaný podľa údajov obce v roku 1972, podľa znaleckého posudku č. 132/2018 bol v roku 2005 rekonštruovaný. Nakoľko hodnotená stavba je po rekonštrukcii mimo rámca bežnej údržby a bežné lineárne opotrebenie vzhľadom k začiatku užívania pôvodnej stavby (1972) by zrejme nezodpovedalo súčasnému technickému stavu stavby, bola pre určenie opotrebenia stavby použitá analytická metóda. Vek a životnosť je určená pre každú položku samostatne (viď tabuľka), celkové opotrebenie je určené ako váhový priemer opotrebenia, kde váhou je cenový podiel jednotlivej položky. Pri ostatných položkách s rôznym vekom je za východzí vek považovaný vek prevažujúcej časti položky.
 • Dispozičné usporiadanie je zrejmé z pôdorysov, v 1. nadz. podlaží priestor schodišťa z poschodia, chodba, dve izby (jedna obývacia s krbom), kotolňa, letná kuchyňa, kúpeľňa s WC, sklad pod schodiskom, zvonka prístupné sklad pod vstupným schodiskom a garáž. V 2. nadz. podlaží priestor vstupného schodišťa, veranda, chodba, kuchyňa s jedálňou, dve izby, priestor schodišťa na prízemie a do podkrovia, špajza, kúpeľňa, komora, samostatné WC. V podkroví priestor schodišťa, predsieň, dve izby, sklad. Vypočítaná zastavaná plocha: 1.NP 155,51 m2, 2.NP 155,51 m2, 3. Podkrovie je 89,89 m2.
 • Prístrešok za domom
 • Jedná sa o nepodpivničený prístrešok, podľa ZP 132/2018 z roku 1980, založený na bet. pätkách. Vypočítaná zastavaná plocha: 1.NP 47,28 m2.
 • Rodinný dom
 • Osadený je na betónových základových pásoch, izolovaný. Murivo 1. a 2. NP z pórobet. tvárnic hr. do 40 cm, v podkroví hr. 30 cm, priečky pórobetónové a tehlové, vnútorné omietky hladké, stropy keramické a betónové, v podkroví drevené trámové s podhľadom. RD má sedlovú strechu, krytina z asfaltových šindľov, klamp. k.cie pozinkované, parapety hliníkové, fasádne omietky silikátové na zateplení. Dvere hladké biele v 1.NP a podkroví, v 2.NP dyhované, okná plastové so žalúziami v 2.NP a podkroví, podlahy obytných miestností v 1.NP betónové s korkom, v časti PVC, v 2.NP korok, v podkroví s plávajúcimi laminátmi, ostatné miestnosti v 1.NP prevažne PVC, v 2.NP a podkroví keramická dlažba.
 • Vykurovanie oc. radiátormi, v 1.NP 3x el. konvertory. El. inštalácia 380/220/220 V, istenie automatmi, SLP pod omietkou, hromozvod, rozvod plynu v 1. a 2. NP, v 1.NP bojler na ohrev vody, v kuchynke 1.NP prietokovým ohrievačom, vykurovanie kotlom na plyn, 1x gamatky v 1.NP, kanalizačné stupačky plastové. Garážové vráta drevené rámové, krb s otvoreným ohniskom v 1.NP.
 • Vybavenie 1.NP - v kuchyni kuch. linka 2,5 m so smalt. drezom, obyčajná batéria. V kúpeľni oc. vaňa, obyč. batéria, WC kombi. Obklad kúpeľne, vr. vane, WC.
 • Vybavenie 2.NP - v kuchyni plynový šporák/el. rúra, nerezový drez, odsávač, kuch. linka 4,2 m, páková batéria, obklad. V kúpeľni oc. vaňa, sprcha, umývadlo, pákové batérie, 2x WC kombi (1x samostatné s umývadlom). Obklad kúpeľne, vr. sprchy, obklad WC.
 • Prístrešok za domom
 • Jednopodlažná drevená polootvorená stavba s nízkou pultovou strechou, zvislé nosné konštrukcie z drevených stĺpikov a z jednej strany s múrom, z 3 strán bez opláštenia, bez stropnej konštrukcie, krov drevený pultový, krytina asfaltová mäkká, bez okien a dverí, úprava povrchov prevažne impregnáciou, zadný múr omietaný, podlaha betónová s cementovým poterom, bez vnútorného vybavenia.
 • Pozemky
 • Jedná sa o pozemky v zastavanom území obce, v jej okrajovej časti (posledný dom v obci), zastavané štandardným rodinným domom, okolitá zástavba obytná, pozemok s dobrou technickou vybavenosťou (voda, el., kanalizácia do žumpy, plyn) a dopravnou dostupnosťou, s prístupom zo štátnej komunikácie, s vysokým záujmom o kúpu. Vzhľadom k vyššiemu záujmu o kúpu vyplývajúceho aj z mestského záujmu bola ako východisková hodnota použitá 50% vých. hodnota mesta Prievidza.