Rodinný dom v k.ú. Strekov, obec Strekov, okres Nové Zámky

Dražba - 3. opakovaná
Dátum konania12.10.2018
Čas konania11,00 hod.
Miesto konaniaMestský úrad Nové Zámky, Veľká zasadačka na 1. poschodí, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky
Cena podľa ZP10 200,00 €
Najnižšie podanie7 650,00 €
Minimálne prihodenie100,00 €
Dražobná zábezpeka1 200,00 €
Obhliadky19.09.2018 o 13,00 hod.
(obe len po tel. dohovore 1 deň vopred):20.09.2018 o 13,00 hod.

  • Predmetom dražby sú:

  • stavba, súp. č. 514 na parcele reg. „C“ č. 676, rodinný dom,
  • parcela reg. „C“ č. 676 o výmere 504 m2, zastavané plochy a nádvoria.
  • Opis predmetu dražby:

  • Rodinný dom súpisné číslo 514 sa nachádza na pozemku parcelné číslo 676 v obci Strekov. Dom bol postavený v roku 1913, v roku 1965 bola vybudovaná veranda a vymenená krytina strechy, v roku 1992 bola vybudovaná prístavba s komorou a pivnicou, vybudované boli inžinierske siete, dom je samostatne stojaci, jednopodlažný čiastočne podpivničený, strecha je sedlová, krov drevený, krytina z pálenej škridle jednodrážkové, dažďové žľaby a zvody sú z pozinkovaného plechu, dispozične pozostáva z dvoch izieb, kuchyne, špajze, kúpeľne, verandy, šatníka a komory, pod ktorou je jedna pivničná miestnosť. Vypočítaná zastavaná plocha 1.PP je 10,80 m2, vypočítaná zastavaná plocha a 1.NP je 121,59 m2.
  • Základy domu sú kamenné a betónové bez hydroizolácie, steny pôvodnej stavby sú murované klasickým spôsobom prevažne z nepálenej tehly, prístavba a priečky sú z plnej pálenej tehly, vonkajšie omietky sú z brizolitové, čiastočne poškodené, vnútorné omietky sú vápenné hladké, na viacerých miestach s plesňou, v pivnici je strop železobetónový, nadzemné podlažie má stropy drevené trámové s rovným omietnutým podhľadom, schody do pivnice sú z plných pálených tehál, povrchy podláh sú prevažne z čiastočne poškodeného PVC, vstupné dvere sú drevené rámové s presklením, vnútorné dvere sú drevené rámové aj dyhované prevažne s presklením, okná sú drevené prevažne dvojité s doskovým ostením so značne poškodenými horizontálnymi hliníkovými žalúziami, v kuchyni je značne poškodená kuchynská linka so smaltovaným jednodielnym drezom, nástenná klasická vodovodná batéria je nefunkčná, inštalovaný je plynový sporák typ Mora 1101 so značne zanedbanou údržbou, stena medzi pracovnou doskou a nástennými skrinkami je obložená keramickým obkladom, v kúpeľni je obmurovaná a keramickým obkladom obložená vaňa a keramické umývadlo s pákovými batériami, inštalovaný je kombizáchod, osadený je novší elektrický zásobníkový 80 litrový ohrievač vody, steny sú obložené keramickým obkladom, kúrenie je lokálne plynovými kachľami, pred komorou bolo vybudované prestrešenie nad betónovou plochou, zvislú konštrukciu tvoria oceľové stĺpy, strecha je pultová z jednoduchej drevenej konštrukcie, krytina z vlnitého plechu, vybudovaný je tehlový múrik s drevenou presklenou stenou, elektroinštalácia v dome je svetelná a motorická, plechová rozvodná skriňa s automatickým istením je z vonkajšej strany rodinného domu, dom je napojený na verejný vodovod, vodomer je v pivnici pod komorou, kanalizácia je zvedená do žumpy, plynomer je v skrinke v predzáhradke, plot predný má betónovú podmurovku, výplň tvoria poškodené zvislé plastové pásy, súčasťou plotu je bránka a dvojkrídlová brána, spevnené plochy sú betónové, oporný múrik tvoria betónové piliere štvorcového prierezu, uložené na seba. Údržba domu je značne zanedbaná. Vo dvore je značne poškodený murovaný sklad vhodný z bezpečnostných dôvodov na asanáciu, ktorý nie je predmetom ohodnotenia.
  • Pozemok parcelné číslo 676 je zaradený v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria. Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce Strekov v rovnomennom katastrálnom území. V mieste, kde sa nachádza ohodnocovaný pozemok je možnosť napojenia na obecný vodovod, plyn a elektrický rozvod. Pozemok je rovinatý.