2 izbový byt Partizánske

PRVÁ DRAŽBA 
Dátum konania08.08.2019
Čas konania10,00 hod.
Miesto konaniaAZUL Hotel & Restaurant, Nádražná 2204/8, Partizánske, multifunkčná sála na prízemí
Cena podľa ZP32 100,00 €
Najnižšie podanie32 100,00 €
Minimálne prihodenie300,00 €
Dražobná zábezpeka5 000,00 €
Obhliadky15.07.2019 o 11,00 hod
(po tel. dohovore 1 deň vopred)26.07.2019 o 11,00 hod
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX, VS: 0062019

 • Predmetom dražby sú:

 • Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 4988, katastrálne územie: Partizánske, obec Partizánske, okres Partizánske, vedené Okresným úradom Partizánske - katastrálnym odborom ako:


  -         byt č. 48 na 5.p. blok G2-A v bytovom dome s. č. 1549 na ulici Janka Kráľa, v Partizánskom (ďalej len,  
            bytový dom“), vo vchode č. 46, ktorý záložcovi a vlastnia v celosti, postavenom na parcele č. 4971/231
            zastavaná plocha a nádvorie

  -         k opísanému bytu prislúcha nedeliteľný spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach 
            bytového domu, príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 4008/291357-in

  Spoluvlastnícky podiel 1/1
 • Predmetný byt sa nachádza v bytovom dome s deviatimi poschodiami (z toho jedným technickým), užívaný od roku 1998, vzhľadom k technickému stavu je uvažované s celkovou životnosťou 95 rokov. Dom je napojený na všetky verejné siete: vodovod, kanalizácia, plyn, teplo. Súčasťou rozvodov je aj káblová TV. Konštrukčne je dom vyhotovený z panelového muriva hr. do 30. Strecha plochá po rekonštrukcii s novou asfaltovou krytinou z pásov (nezistený vek). Vodorovné konštrukcie - žel.bet. stropné panely. Schodište s povrchovou úpravou podlahy keramická dlažba, terazzo, PVC, ker. sokel, klampiarske konštrukcie z pozinkovanéhoplechu. Vonkajšie úpravy fasády - silikátová omietka (nezistený vek), vnútorné hladké omietky. Vchodové dvere a spoločné okná plastové (nezistený vek). Dom má bleskozvod, vnútorný vodovod oceľové pozinkované rúry, vnútorná kanalizácia liatina, štandardný výťah. Pri dome možnosť parkovania, zeleň. Samotný 2-izbový byt (podľa ZP 158/2016, Ing. Hurtišovej pôvodne jednoizbový) je po celkovej rekonštrukcii (vek nezistený, údaj v ZP 158/2016 neuvedený), má plastové okná so žalúziami. Ostatné položky pre nesprístupnenie bytu nebolo možné verifikovať, podľa ZP 158/2016 Ing. Hurtišovej sú v byte dvere dyhované,omietky hladké, radiátory oceľové s digitálnymi meračmi. Vybavenie kúpeľne nezistené, samostatné WC kombi, obklad. Kuchyňa vybavená kombinovaným šporákom, odsávač, kuchynská linka nezistenej dĺžky s nerezovým drezom, batéria páková, obklad. Povrchy podláh obytných miestností plávajúce lamináty, v sociálnej časti keramická dlažba. Nové murované jadro, výmena inštalácie elektro a sanity nezistená. K bytu prináleží balkón a pivnica (nesprístupnená). Celkovo je možné hodnotiť dom aj byt ako lepší priemer, až ako dobrý.
  Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

namePosudok-100-19-k.u.-Partizanske_1562059425.pdf