2 izbový byt v Skalici

PRVÁ DRAŽBA 
Dátum konania22.05.2018
Čas konania10,00 hod.
Miesto konaniaNotársky úrad Mgr. Iveta Vašková, Kráľovská 8/2, 909 01 Skalica
Cena podľa ZP39 900 €
Najnižšie podanie39 900 €
Minimálne prihodenie500 €
Dražobná zábezpeka5 000 €
Obhliadky04.05.2018 o 17,00 hod
(po tel. dohovore 1 deň vopred)05.05.2018 o 10,30 hod

 • Predmetom dražby je:

 • nehnuteľnosť zapísaná  v kat. úz. Skalica, obec Skalica, okres Skalica, na LV č. 6305 vedený Okresným úradom Skalica, katastrálnym odborom  ako:      
  -  byt č.35 na 5. p. v bytovom dome s. č. 1084 vo vchode  č.18
  postavenom na parcele registra „C“ č. 974  o výmere 209 m2   zastavané plochy a nádvoria a parcele registra „C“ č. 975  o výmere 209 m2   zastavané plochy a nádvoria na  ulici Mallého, Skalica    
  -   k opísanému bytu prislúcha nedeliteľný spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 60/2349
 • Popis domu:            
  Bytový dom sa nachádza v zastavanom území mesta Skalica na ulici Mallého 16, 18, leží na pozemkoch parcelné číslo 974 a 975, do užívania bol daný v roku 1963, je murovaný, má dva vchody, jedno podzemné podlažie a sedem nadzemných podlaží, v podzemnom podlaží sú pivnice a spoločné priestory, v nadzemných podlažiach sa nachádzajú byty, na každom podlaží sú tri byty, vo vchode je 21bytov, v bytovom dome je celkom 42 bytov, vo vchode je výťah, vymenený v roku 2015. Základy sú betónové s hydroizoláciou, strecha je plochá, rekonštruovaná v roku 2013, steny sú murované klasickým spôsobom,schodište je železobetónové, stupne z brúseného betónu, na podestách je terazzo dlažba, vonkajšie omietky sú brizolitové, vnútorné omietky vápenné hladké, na schodišti opatrené olejovým umývateľným náterom sokla, pôvodné vstupné dvere sú vymenené za kovové s presklením, okná v spoločných priestoroch sú novšie plastové s izolačným dvojsklom, dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, plyn a elektroinštaláciu, v roku 2015 bola vykonaná rekonštrukcia spoločných elektrických rozvodov. Technická údržba je vykonávaná primerane.
  Popis bytu:            
  Predmetom dražby je dvojizbový byt č. 35, nachádzajúci sa na piatom nadzemnom podlaží (podľa LV na 5.p.) vo vchode č. 18. Byt dispozične pozostáva z dvoch izieb, kuchyne, kúpeľne, WC, predsiene a dvoch pivníc v podzemnom podlaží. Kúrenie je ústredné diaľkové, ohrev vody je z centrálneho diaľkového zdroja, vstupné dvere sú drevené hladké, okná sú novšie plastové s izolačným dvojsklom,doplnené interiérovými horizontálnymi hliníkovými žalúziami, bytové jadro bolo vymurované, ostatné konštrukčné prvky sú prevažne pôvodné, technická údržba je čiastočne zanedbávaná.

nameposudok-08-2018-byt-Skalica.pdf