4 izbový byt Partizánske UPUSTENÉ OD DRAŽBY

PRVÁ DRAŽBA 
Dátum konania10.06.2019
Čas konania10,00 hod.
Miesto konaniaAZUL Hotel & Restaurant, Nádražná 2204/8, Partizánske, multifunkčná sála na prízemí
Cena podľa ZP51 300,00 €
Najnižšie podanie51 300,00 €
Minimálne prihodenie1 000,00 €
Dražobná zábezpeka5 000,00 €
Obhliadky23.05.2019 o 11,00 hod
(po tel. dohovore 1 deň vopred)24.05.2019 o 11,00 hod
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX, VS: 02620181

 • Predmetom dražby sú:

 • nehnuteľnosti zapísané na LV č. 3149 v katastrálnom území: Partizánske, obec Partizánske,  okres Partizánske, vedené Okresným úradom Partizánske  -  katastrálnym odborom ako:      


  byt č. 16 na 4.p. v bytovom dome s. č. 975 na ulici Generála Svobodu v Partizánskom (ďalej len, bytový    

     dom“), vo vchode č. 56, ktorý záložcovia vlastnia v celosti, postavenom na  parcele č. 4567 - zastavané  

      plochy a nádvoria,      

  -  k opísanému bytu prislúcha nedeliteľný spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach

     bytového domu, príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 8687/136625-in

  Spoluvlastnícky podiel 1/1
 • byt č. 11, vchod 56, byt. domu č.s. 975

  Vzhľadom k vykonaným opravám a rekonštrukciám (zateplenie, nové výplne otvorov, strešná krytina v r. 2013, rekonštrukcia bytu v nezistenom čase) je uvažované s celkovou životnosťou 100 rokov.

  Dražený byt sa nachádza v bytovom dome s piatimi poschodiami (z toho jedným technickým). Dom je napojený na všetky verejné siete: vodovod, kanalizácia, plyn, teplo. Súčasťou rozvodov je aj káblová TV pod omietkami. Konštrukčne je dom vyhotovený z panelového muriva systému T06Bhr. do 30 cm so systémovým zateplením (2013). Strecha plochá po rekonštrukcii snovou fóliovou krytinou Fatrafol (2013). Vodorovné konštrukcie - žel.bet.stropné panely. Schodište s povrchovou úpravou podlahy ker. dlažba, terazzo,ker. sokel, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, parapety hliníkové. Vonkajšia úprava fasády - silikónová omietka, vnútorné hladké omietky. Vchodové dvere a spoločné okná plastové. Dom má bleskozvod, vnútorný vodovod plastové rúry, vnútorná kanalizácia plast a liatina. Pri dome možnosť parkingu, zeleň. 

  Samotný 4-izbový byt je po rekonštrukcii, vizuálne má plastové okná. Ostatné položky nebolo možné overiť pre nesprístupnenie bytu a sú prevzaté zo ZP 153/2014 Ing. Straku: dvere dyhované s oblôžkami, vchodové bezpečnostné, omietky hladké, radiátory oceľové s meračmi. V kúpeľni sprchový kút, umývadlo, výtokové armatúry pákové, obklad vrátane sprchy, samostatné WC kombi, obklad. Kuchyňa vybavená plyn. sporákom/el.rúra, odsávač, kuchynská linka dl. 3,5 m s nerez. drezom, batéria páková, obklad.

  Povrchy podláh obytných miestností plávajúce lamináty,  v soc. časti keramická dlažba. Byt má murované jadro, el. vrátnik, el. rozvadzač, 1x skriňa roll-door. K bytu prináleží balkón pivnica. Dispozične pozostáva byt zo štyroch obytných miestností, kuchyne, kúpeľne, WC, šatníka, predsiene,skladu a špajze, podľa ZP č. 453/2014 o celkovej výmere 85,83 m2 vr. pivnice. Celkove je možné hodnotiť dom a byt ako lepší priemer, resp. ako dobrý.

  Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

nameZP-226-18--byt-16-k.u.-Partizanske.pdf