Rodinný dom Chotín, okr. Komárno

OPAKOVANÁ DRAŽBA 
Dátum konania28.06.2018
Čas konania10,00
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Ildikó Bory, Eötvösa 1/20 945 05 Komárno
Cena podľa ZP47 600,00 €
Najnižšie podanie35 700,00 €
Minimálne prihodenie1 000 €
Dražobná zábezpeka5 000 €
Obhliadky12.06.2018 o 12,00 hod.
(po tel. dohovore 1 deň vopred)13.06.2018 o 12,00 hod.

 • Predmetom dražby sú:

 • nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1674 v katastrálnom území: Chotín, obec:Chotín, okres: Komárno, vedené Okresným úradom: Komárno, katastrálny odbor ako: 
  -  Stavba so súpisným číslom 327 – Rodinný dom, ktorý leží na parcele reg. „C“ č. 3400/2,
  -  Stavba so súpisným číslom 571 – Garáž, ktorá leží na parcele reg. „C“ č. 3400/11,
  -  Stavba so súpisným číslom 854 – Hospodárska budova, ktorá leží na parcele reg. „C“ č. 3400/10,
  -  Parcela reg „C“ č. 3400/1 o výmere 1433 m2 - Záhrady
  -  Parcela reg „C“ č. 3400/2 o výmere 195 m2 - Zastavané plochy a nádvoria
  -  Parcela reg „C“ č. 3400/10 o výmere 50 m2 - Zastavané plochy a nádvoria
  -  Parcela reg „C“ č. 3400/11 o výmere 21 m2 - Zastavané plochy a nádvoria
  -  Parcela reg „C“ č. 3400/12 o výmere 576 m2 - Zastavané plochy a nádvoria
 • Rodinný dom súpisné číslo 327 sa nachádza na pozemku parcelné číslo3400/2 v obci Chotín. Dom bol postavený v roku 1964, prístavba v roku1979,  je čiastočne podpivničený, zastavaná plocha je v tvare písmena „L“. Dom dispozične pozostáva z troch izieb, kuchyne, kúpeľne s WC, komory, predsiene v pôvodnej stavbe s podpivničenou časťou a izba s technickou predsieňou v prístavbe. Základy sú železobetónové pásy, strecha je prevažne stanová, krov drevený, krytina ťažká škridlová, dažďové žľaby a zvody sú z pozinkovaného plechu, steny podzemného podlažia sú z monolitického betónu bez omietky, strop železobetónové, podlaha zo zeminy, schody z komory betónové, okná sú jednoduché, zavedená je elektroinštalácia, vstup do nadzemného podlažia je vonkajšími schodmi, steny sú murované klasickým spôsobom z prevažne z tehly, stropy sú drevené s omietnutým podhľadom, vonkajšie omietky sú vápennocementové, čiastočne poškodené, vnútorné omietky vápenná hladké, vstupné dvere sú novšie bezpečnostné, interiérové dvere sú hladké, dyhované aj oblúkové drevené, okná sú prevažne drevené z euro profilov s izolačným dvojsklom opatrené interiérovými žalúziami, čiastočne drevené zdvojené, čiastočne plastové, povrchy podláh sú v izbách laminátové plávajúce s čiastočným poškodením, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba, vykurovanie je ústredné, novší plynový kotol ÚK a ohrevu vody je inštalovaný v predsieni prístavby, radiátory sú oceľové panelové, doplnkové kúrenie je v obývacej izbe kozubom s otvoreným ohniskom, v kuchyni je novšia kútová kuchynská linka s nerezovým drezom, so zabudovanou plynovou varnou doskou a pečiacou rúrou typ Hotpoint Ariston, v kúpeľni je osadená obmurovaná a keramickým obkladom obložená plastová vaňa, znefunkčnená násilným poškodením,samostatný sprchovací kút, umývadlo, kombizáchod a rebríkový radiátor, vodovodné batérie sú pákové, steny sú po strop obložené keramickým obkladom,elektroinštalácia v dome je svetelná a motorická, rozvodná drevená skrinka s automatickými ističmi, umiestnená na zadnej stene s prístupom z dvora, dom je zásobený obecnou pitnou vodou, vodomer vo vodomernej šachte, kanalizácia je zvedená do žumpy, vybudovaná je plynová prípojka, plynomer je v plechovej skrinke v predzáhradke, plot od ulice je murovaný, súčasťou je bránka a dvojkrídlová brána z kovových profilov, plot bočný a zadný je zo strojového pletiva, garáž s chlievmi za rodinným domom je jednoduchá stavba čiastočne poškodená, postavená na pozemku parcelné číslo 3400/10, strecha je sedlová, vráta zvlakové, podlahy z hrubého betónu, letná kuchyňa je postavená na pozemku parcelné číslo3400/11, stavba je jednoduchá murovaná so sedlovou strechou, dvere drevené zvlakové, okno jednoduché, k zadnej časti rodinného domu je pristavené prestrešenie z drevenej konštrukcie s pultovým prestrešením a krytinou z asfaltových šindľov, spevnené plochy tvoria betónové chodníky a plochy zo zámkovej dlažby.

namePosudok-09-2018-Chotin_1521457161.pdf