Rodinný dom Horné Ozorovce - Bánovce nad Bebravou

PRVÁ DRAŽBA 
Dátum konania16.01.2020
Čas konania11,00 hod
Miesto konaniaHotel Arkádia - salónik, Jesenského 561/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Cena podľa ZP89 500,00 €
Najnižšie podanie89 500,00 €
Minimálne prihodenie1 000,00 €
Dražobná zábezpeka10 000,00 €
Obhliadky08.01.2020 o 11,00 hod.
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):09.01.2020 o 11,00 hod.
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX. VS: 0132019

 • Predmetom dražby sú:

 • nehnuteľnosti zapísané na LV č. 20 a LV č. 783, katastrálne územie: Horné Ozorovce, obec Bánovce nad Bebravou, vedené Okresným úradom: Bánovce nad Bebravou ako:

  LV č. 20:
  -         Rodinný dom súp. č. 12, postavený na parc. reg. „C“ č. 134/1
  -         Hospodárska budova bez súp. čísla, postavená na parc. reg. „C“ č. 134/2
  -         Parcela registra „C“ číslo 133/1 o výmere 745 m2 – záhrada
  -         Parcela registra „C“ číslo 133/3 o výmere 37 m2 – záhrada
  -         Parcela registra „C“ číslo 133/4 o výmere 22 m2 – záhrada
  -         Parcela registra „C“ číslo 134/1 o výmere 152 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
  -         Parcela registra „C“ číslo 134/2 o výmere 23 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
  -         Parcela registra „C“ číslo 134/3 o výmere 178 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
   
  LV č. 783:

  -         Parcela registra „C“ číslo 166/4 o výmere 43 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
  -         Parcela registra „C“ číslo 484/2 o výmere 10 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
 • POPIS STAVBY

  Miestna obhliadka znalca spojená s miestnym šetrením bola vykonaná dňa 20.9.2019 bez účasti vyzvaného vlastníka. Vzhľadom k nesprístupneniu nehnuteľností boli výmery jednotlivých objektov ako aj ich konštrukčné vyhotovenie prevzaté z predloženého ZP, posudok prešiel korektúrou a opravou. Súlad právnej dokumentácia so skutkovým stavom nebolo možné pre nesprístupnenie overiť. Vek stavieb je určený na základe predložených listín.
  Nakoľko pre určenie opotrebenia nie je vhodná lineárna metóda - stavba je po zásadnej oprave a rekonštrukcii časti konštrukcií mimo bežnej údržby (2008-2012), a bežné lineárne opotrebenie vzhľadom k začiatku užívania stavby (1972) by nezodpovedalo súčasnému technickému stavu stavby, bola pre určenie opotrebenia stavby použitá analytická metóda. Vek a životnosť je určená pre každú položku samostatne, celkové opotrebenie je určené ako váhový priemer opotrebenia, kde váhou je cenový podiel jednotlivej položky.

  Jedná sa o čiastočne podpivničený rodinný dom s jedným nadzemným podlažím a neobytným podkrovím. RD je založený na  betónových základoch v hl. do 1 m, podmurovka  do výšky 1 m, vodorovne izolovaný proti vode, murivo 1.PP betónové monolitické, v 1.NP z tehly skladobnej hrúbky 45,0 cm so systémovým  zateplením, priečky tehlové, vnútorné omietky hladké, stropy monolitické, strecha sedlová s ťažkou krytinou  Bramac, klampiarske konštrukcie kompletné v pozinku, parapety hliníkové, fasádne omietky hladké silikónové, schody s povrchom z mäkkého dreva, dvere 1.PP hladké, v 1.NP z dreveného masívu, okná plastové, v 1.NP so žalúziami, podlahy 1.PP poter, v 1.NP plávajúce laminátové a keramická dlažba, ústredné kúrenie 1.NP oceľovými radiátormi, el. inštalácia svetelná aj motorická, istenie ističovou skrinkou, rozvod vody v pozinku - v 1.PP len studená, kanalizačné stupačky plastové, ohrev vody bojlerom a  vykurovanie kotlom na plyn v 1.PP. 

  Vybavenie 1.NP:

  v kuchyni el. indukčný sporák, odsávač,  nerezový drez, kuchznská linka dĺžky 5,5 m, vodovodná batéria páková, obklad za kuchynskou linkou. V kúpeľni  plast. hydromasážna vaňa, umývadlo,  WC kombi, kompletný obklad kúpeľne vrátane vane.
  Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

 •  
namePosudok-198-Dom-Horne-Ozorovce.pdf