Rodinný dom k.ú. Modranka, TRNAVA

PRVÁ DRAŽBA 
Dátum konania19.02.2019
Čas konania10,45 hod.
Miesto konaniaPriestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, 920 01 Hlohovec
Cena podľa ZP169 000,00 €
Najnižšie podanie169 000,00 €
Minimálne prihodenie3 000,00 €
Dražobná zábezpeka20 000,00 €
Obhliadky04.02.2019 o 12,00 hod
(po tel. dohovore 1 deň vopred)05.02.2019 o 12,00 hod
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX. VS: 0192018

 • Predmetom dražby sú:

 • nehnuteľnosti zapísané v katastrálnom území: Modranka, obec Trnava, vedené Okresným úradom: Trnava katastrálnym odborom ako:

  LV 2061:
  - Rodinný dom súp. č. 3986, postavený na parc. reg. „C“ č. 1534/2

  Parcely reg. "C" číslo:
  - 1534/1     zastavané plochy a nádvoria o výmere    229 m2
  - 1534/2     zastavané plochy a nádvoria o výmere    175 m2
  - 1535        zastavané plochy a nádvoria o výmere      41 m2
  - 1536/2     záhrady o výmere                                 289 m2
 • Rodinný dom súpisné číslo 3986 sa nachádza na pozemku parcelné číslo1534/2 v krajskom meste Trnava, katastrálnom území Modranka. Rodinný dom je kompletne prerobený, udržovaný vo veľmi dobrom technickom stave. Predná časť bola postavená v roku 1925, zadná časť v roku 1955, kompletná prestavba a modernizácia je z roku 2008, spočívajúca v zastrešení novou krytinou, podizolovaní domu, zateplení a novej fasády, rekonštrukcii elektro, vody, kanalizácie, plynu, modernizácii kuchyne s osadením novej jedinečnej kuchynskej linky so zabudovanými spotrebičmi, modernizácii kúpeľne so zdravotechnickými predmetmi, keramických dlažieb a obkladov, plynoinštalácie, inštalovania plynového kotla ústredného kúrenia s ohrevom úžitkovej vody, realizácie ústredného kúrenia, položenia vonkajšej zámkovej dlažby vo dvore a záhrade, za domom bol vybudovaný betónový bazéna drevený altánok. Dom je prízemný, nepodpivničený, so sedlovou strechou, krov drevený, krytina je betónová typ Bramac. Základy tvoria pásy z kameňa a betónu, steny sú murované klasickým spôsobom prevažne z tehly, strop je drevený trámový s omietnutým podhľadom, vonkajšie omietky sú nové na báze umelých látok s kontaktným zateplením, vnútorné omietky sú vápenné štukové stierkované, klampiarske prvky sú z pozinkovaného plechu. V roku 2014 bola vybudovaná prístavba v zadnej časti domu. Dispozične sa v dome nachádza závetrie, zádverie, chodba, štyri izby, kuchyňa,kúpeľňa s WC, pri spálni kúpeľňa s WC a bidetom, sklady v zadnej časti domu. V kuchyni je osadená kuchynská linka v tvaru U na báze dreva s keramickým drezom, pákovou batériou, plynovým varným panelom, zabudovanou elektrickou rúrou, mikrovlnnou rúrou, umývačkou riadu, keramickým obkladom v linke, keramickou dlažbou, v kúpeľni je sprchový kút, umývadlo, WC, pákové batérie, keramický obklad a keramická dlažba, plynový kotol s ohrevom TUV, v kúpeľni pri spálni je plastová vaňa, umývadlo, WC, bidet,pákové batérie, keramický obklad a keramická dlažba. Dvere sú dyhovanénové v drevenej zárubni, okná sú plastové, podlahy obytných izieb sú veľkoplošné laminátové. Vykurovanie je ústredné s plynovým kotol s ohrevom TUV, radiátory sú panelové, vybudovaný je rozvod plynu, rozvody teple aj studenej vody je z pozinkovaných a plastových trubiek, elektroinštalácia je svetelná a motorická, rozvodnica je ističová. Rodinný dom je napojený na vodovodnú sieť, kanalizáciu, plynovod, elektrickú sieť, prípojka je káblová vzdušná.

  Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

nameZP-62-2018--Modranka-TT.pdf