Rodinný dom Pezinok

PRVÁ DRAŽBA 
Dátum konania10.9.2018
Čas konania09,30 hod.
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Lýdia Kliská Uhrinová, Trnavská cesta 7, 831 04 Bratislava
Cena podľa ZP200 000,00 €
Najnižšie podanie200 000,00 €
Minimálne prihodenie3 000,00 €
Dražobná zábezpeka40 000,00 €
Obhliadky05.09.2018 o 11,00 hodine
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):06.09.2018 o 11,00 hodine
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX. VS: 0062018

 • Predmetom dražby su:

 • Nehnuteľnosti zapísané na LV 2092 katastrálne územie: Pezinok, obec Pezinok, vedené Okresným úradom: Pezinok katastrálnym odborom ako:

  - Rodinný dom súp. č. 1791, postavený na parc. reg. „C“ č. 1111
  - Parc. reg. „C“ č. 1111 o výmere 298 m2  Zastavané plochy a nádvoria
  - Parc. reg. „C“č. 1112 o výmere 784 m2  Vinice
  - Parc. reg. „C“č. 1350/2 o výmere 68 m2  Ostatné plochy
 • Rodinný dom súpisné číslo 1791 sa nachádza na pozemku parcelné číslo 1111 a sčasti na pozemku parcelné číslo 1350/2 v okresnom meste Pezinok na Cajlanskej ulici 41. Pôdorysný tvar je takmer štvorcový, dom je podpivničený s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím,napojený je na jestvujúce inžinierske siete, verejný vodovod, plyn, elektriku a kanalizáciu, strecha je sedlová s pultovým vikierom, krov drevený, krytina z ťažkej betónovej škridle. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1988, v rokoch 2005-2010 dom prešiel komplexnou rekonštrukciou, pri ktorej boli vymenené takmer všetky prvky krátkodobej životnosti. Dom je dlhšiu dobu neobývateľný, demontované boli viaceré zariaďovacie prvky. Prvé podzemné podlažie je prístupné z prízemia aj z dvora, dispozične pozostáva z chodby so schodiskovým priestorom, kuchyne, hobby miestnosti s kozubom, práčovne s kotolňou, WC, skladu a sauny. Druhé nadzemné podlažie dispozične pozostáva zo vstupného zádveria, chodby, kuchyne kúpeľne, WC, dvoch izieb a schodiskového priestoru. Podkrovie dispozične pozostáva z troch izieb, chodby so schodiskovým priestorom, kúpeľne a WC.  Základy tvoria betónové pásy s vodorovnou izoláciou, krov je sedlový s pultovým vikierom, zateplený minerálnou vlnou, krytina je ťažká betónová škridla, klampiarske konštrukcie sú z medeného plechu, parapety z hliníkového plechu, zvislé nosné konštrukcie podzemnej časti sú monolitické betónové so zvislou izoláciou, zvislé nosné konštrukcie nadzemnej časti sú vyhotovené z voštinového muriva so zateplením, priečky sú tehlové, strop nad suterénom je železobetónový, strop nad prízemím je z keramických stropných vložiek, strop podkrovia je drevený s rovným sadrokartónovým podhľadom, fasádne omietky sú na báze umelých vlákien so zateplením, obklad sokla je keramický, vnútorné omietky sú vápenné hladké, ramená schodov sú oceľové s povrchom nástupníc a podstupníc z tvrdého dreva, podesty sú železobetónové, dvere sú drevené hladké plné i presklené, sčasti odstránené, vchodové dvere sú plastové, okná plastové s izolačným dvojsklom, doplnené žalúziami, podlahy obytných miestností sú veľkoplošné laminátové, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba, vykurovanie je ústredné kotlom na plyn umiestneným v podzemnom podlaží v práčovni, radiátory sú panelové, elektroinštalácia v I.PP a I.NP je svetelná a motorická, v podkroví je svetelná, istenie je poistkovými automatmi, rozvod vody je z elektrického  zásobníkového ohrievača vody, umiestneného v I.PP. Murovaná garáž je prízemná nepodpivničená s valbovou strechou, základy tvoria základové pásy z prostého betónu a izolácie proti zemnej vlhkosti, krov drevený,krytina strechy je z pálených dvojdrážkových škridiel, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, zvislé nosné murivo je tehlové, vonkajšie omietky sú na báze umelých vlákien, vnútorné omietky z vápenno-cementovej malty, opatrené maľbou, podlaha je z cementového poteru, garážová brána je plastová segmentová s poloautomatickým ovládaním, elektroinštalácia je svetelná a motorická. Od ulice je vstupná bránka a dvojkrídlová brána kováčskeho vyhotovenia, oplotenie od suseda je bariérové z betónových stĺpov s prefabrikovanými betónovými doskami, v záhrade je oplotenie zo strojového pletiva výšky, studňa v záhrade je kopaná, spevnené plochy tvorí terasa za rodinným domom a chodníky s odstavnými plochami z betónovej zámkovej dlažby, za domom je otvorený prístrešok nad terasou a zadným vstupom drevenej konštrukcie s pultovou strechou opretou v zadnej časti rodinného domu, základy sú vyhotovené pod stĺpmi, strop nie je vyhotovený, krov je drevený pultový so šindľovou krytinou, klampiarske konštrukcie sú prevažne z medeného plechu. V záhrade je drevený záhradný domček pre záhradné náradie s výplňou stien z dreva, opatrené náterom, strecha je sedlová bez nosnej konštrukcie, krytinu tvorí lepenkový šindeľ. Koterec pre psy má základy betónové pod oceľovými stĺpikmi, zvislé konštrukcie sú tvorené z oceľovej tyčoviny v kombinácii s kombi doskami, strop nie je vyhotovený, krytina strechy je z pozinkovaného vlnitého plechu, podlaha je z drevených dosiek, vrátka z oceľovej tyčoviny.

nameZnalecky-posudok-Pezinok-41-2018.pdf
namePravoplatne-ukoncenie-sporu-na-LV-4c_45_2016.pdf