Rodinný dom v k.ú. Chrastince, obec Chrastince, okres Veľký Krtíš

Dražba - prvá
Dátum konania27.02.2020
Čas konania11,30 hod.
Miesto konaniaPENZIÓN U VINÁRA, Janka Kráľa 2667, 990 01 Veľký Krtíš
Cena podľa ZP22 200,00 €
Najnižšie podanie22 200,00 €
Minimálne prihodenie300,00 €
Dražobná zábezpeka2 000,00 €
Obhliadky19.02.2020 o 10,15 hod.
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):20.02.2020 o 10,15 hod.

  • Predmetom dražby sú:

  • stavba so súpisným číslom 107 postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 1/12 o výmere 78 m2, zastavaná plocha a nádvorie, popis stavby – rodinný dom, druh stavby – rodinný dom;
  • pozemok parcely reg. „C“ č. 1/7 o výmere 576 m2, ostatná plocha;
  • pozemok parcely reg. „C“ č. 1/12 o výmere 78 m2, zastavaná plocha a nádvorie.
  • Rodinný dom č. súp. 107 na parc. č. 1/12 v k.ú. Chrastince je jednopodlažná murovaná stavba, ktorá bola podľa predloženého kolaudačného rozhodnutia dokončená a daná do užívania v roku 2013. Dom má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničený, podkrovie sa na obytné účely nevyužíva, dispozične ide o malometrážny dvojizbový rodinný dom, v ktorom sú zádverie, dve izby, kuchyňa, kúpeľňa s WC a komora. Vypočítaná zastavaná plocha 1.NP je 78,28 m2.
  • Konštrukčne ide o murovanú stavbu, základy domu sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou /pravdepodobne nekvalitnou a poškodenou, dom má zavlhnuté a poškodené vnútorné steny/, zvislé obvodové konštrukcie domu sú z tehál POROTHERM hrúbky 250 mm a sú dodatočne zateplené izoláciou hrúbky 150 mm, deliace konštrukcie sú murované, stropy sú montované keramické, strecha sedlová, krytina škridlová betónová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné štukové hladké, vonkajšie omietky silikátové hladké, okná plastové, vnútorné dvere drevené dyhované, vchodové dvere plastové. Podlahy v obytných miestnostiach sú z veľkoplošných laminátových parkiet, v ostatných miestnostiach prevládajú keramické dlažby. Dom je napojený na elektroinštaláciu a vodu z verejných rozvodov, kanalizácia je zaústená do vlastnej žumpy, dom prípojku plynu nemá. Vykurovanie je ústredné teplovodné, zdrojom je elektrický kotol, radiátory sú oceľové panelové, na ohrev TÚV slúži elektrický zásobníkový ohrievač umiestnený v povalovom podkrovnom priestore. V kuchyni je rohová linka na báze dreva rozvinutej dĺžky 3,80 bm s nerezovým drezom, pákovou batériou, elektrickým sporákom so sklokeramickou varnou doskou a digestorom, za linkou sú keramické obklady stien. V kúpeľni je smaltovaná vaňa, umývadlo a WC, batérie sú nerezové pákové, steny sú s keramickými obkladmi. V obývacej izbe je oceľová krbová pec na tuhé palivo. Niektoré vnútorné zariaďovacie predmety sú vlastníctvom nájomcu, ide o kuchynský sporák, krbovú pec v obývacej izbe, vaňu v kúpeľni, tieto predmety vo výpočte hodnoty nebral znalec do úvahy.
  • Vzhľadom na zistený stavebnotechnický stav domu a vykonávanú údržbu bola znalcom stanovená pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou životnosť stavby na 80 rokov.
  •