Rodinný dom v k.ú. Šók, obec Selice, okres Šaľa

Dražba - prvá
Dátum konania12.03.2019
Čas konania10,00 hod.
Miesto konaniaG&G Penzión - salónik na prízemí, Hlavná 77, 927 01 Šaľa
Cena podľa ZP29 100,00 €
Najnižšie podanie29 100,00 €
Minimálne prihodenie300,00 €
Dražobná zábezpeka4 500,00 €
Obhliadky21.02.2019 o 10,00 hod.
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):22.02.2019 o 10,00 hod.

 • Predmetom dražby sú:

 • stavba, súp. č. 886 na parcele reg. „C“ č. 2112/68, rodinný dom
 • stavba, bez súp. č. na parcele reg. „C“ č. 2112/69, garáž
 • parcela reg. „C“ č. 2112/14 o výmere 601 m2, zastavaná plocha a nádvorie
 • parcela reg. „C“ č. 2112/27 o výmere 1 006 m2, záhrada
 • parcela reg. „C“ č. 2112/68 o výmere 134 m2, zastavaná plocha a nádvorie
 • parcela reg. „C“ č. 2112/69 o výmere 45 m2, zastavaná plocha a nádvorie.
 • Rodinný dom súpisné číslo 886 sa nachádza na pozemku parcelné číslo 2112/68 v obci Selice v katastrálnom území Šók. Dom bol postavený v roku 1948, po roku 2015 bola vykonaná v interiéri a exteriéri rozsiahla modernizácia. Dom dispozične pozostáva z dvoch izieb, haly, vstupnej chodby, kuchyne, kúpeľne s WC, skladu, zadnej prechodnej chodby a čiastočne poškodenej hospodárskej prístavby. Vypočítaná zastavaná plocha 1.NP je 133,34 m2.
 • Na pozemku parcelné číslo 2112/69 je garáž z roku 1968 bez súpisného čísla. Vypočítaná zastavaná plocha 1.NP je 45,04 m2.
 • Rodinný dom je jednopodlažný, nepodpivničený, strecha je valbová, krov drevený, krytina z novej plechovej škridlovej krytiny, žľaby a zvody sú len čiastočné, amatérsky vyhotovené, poškodené, základy sú kamenné a betónové s poškodenou hydroizoláciou, steny sú murované prevažne z tehly a plynosilikátových tvárnic, dve vonkajšie steny sú dodatočne amatérsky zateplené polystyrénom so sieťkou a čiastočne poškodeným podkladom pre konečnú úpravu, vonkajšia stierka nie je ukončená, vyhotovený je čiastočný obklad podmurovky keramickým obkladom, vnútorné omietky sú vápenné s výraznou maľbou, stropy sú drevené s rovným podhľadom, podlahy v izbách sú s povrchom z novšej plávajúcej laminátovej podlahoviny, ostatné sú prevažne z novšej keramickej dlažby, vstupné dvere sú novšie plastové reliéfované s čiastočným presklením, vnútorné dvere sú osadené do kúpeľne s WC a skladu, sú drevené dyhované, osadené v oceľových zárubniach, ostatné dverné otvory sú obložené amatérsky vyhotoveným obkladom z laminátovej podlahoviny imitujúcim obložkové zárubne, okná sú novšie plastové typ Aluplast s izolačným dvojsklom, miestnosť kuchyne je vyprázdnená bez pôvodnej kuchynskej linky a pôvodných spotrebičov, časť steny je obložená keramickým obkladom, v stene je príprava studenej vody a odpadu, kúpeľňa s WC je kompletne vynovená, osadený sprchovací kútový box s akrylátovými zasúvacími dvierkami s masážnymi tryskami, keramické umývadlo v toaletnej skrinke s nástennou pákovou batériou, kombizáchod, závesný zásobníkový elektrický ohrievač úžitkovej vody, steny sú čiastočne obložené keramickým obkladom, vo vstupnej chodbe je inštalovaný pôvodný plynový kotol ústredného kúrenia typ Destila 12, rozvody ústredného kúrenia sú prevažne pôvodné robustné oceľové, dodatočne fitingami upravené na subtílnejší priemer novších plastových rúrok, inštalované sú novšie plechové panelové radiátory typ Korad, hospodárska prístavba je v pôvodnom, značne zanedbanom technickom stave, pôdorysne je pokračovaním rodinného domu, steny sú murované hlavne z plynosilikátových stavieb, omietky zo striekaného poškodeného brizolitu, strecha je pultová, strešnú konštrukciu tvoria drevené trámy s latovaním a cementovou škridlou, brána je plechová posuvná, podlaha je z betónovej poškodenej mazaniny, vnútorné omietky sú poškodené, elektroinštalácia v rodinnom dome je svetelná a motorická, prípojka je vzdušná cez nástrešák, rozvody elektro sú kompletne vymenené v rámci modernizácie, dom je zásobený vodou z obecného vodovodu, úžitková voda je čerpaná z kopanej studne, pôvodná kanalizácia je zvedená do trvale nepoužívanej žumpy, je možnosť napojenia na novú tlakovú kanalizáciu, plynomer je v skrinke osadenej v plote od ulice, ten má betónovú podmurovku, výplň z rámového pletiva, súčasťou plotu je bránka a brána s čiastočným oplechovaním, spevnené plochy sú betónové.
 • Garáž má steny murované klasickým spôsobom prevažne z plynosilikátových tvárnic a tehly, v obvodových múroch sa vyskytujú zvislé trhliny, strecha je valbová, krov drevený, krytina z čiastočne poškodených cementových drážkoviek, žľaby a zvody sú pôvodné z pozinkovaného plechu, dispozične pozostáva z dvoch miestností, jedna pre účel garážovania motorového vozidla, druhá ako letná kuchynka, vonkajšie omietky sú zo striekaného brizolitu, čiastočne poškodené, vnútorné omietky vápenné, čiastočne poškodené, stropy drevené trámové s rovným omietnutým podhľadom, čiastočne poškodené zatečením, podlahy sú z betónovej mazaniny, do garáže je vjazd plechovou bránou, do letnej kuchyne je vstup cez značne poškodené drevené dvere, okná sú drevené dvojité, výstup do povalového priestoru je pôvodnými drevenými schodmi bez podstupníc, zavedená je svetelná a motorická elektroinštalácia.
 • Pozemky parcelné číslo 2112/14, 2112/68 a 2112/69 sú zaradené v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemok parcelné číslo 2112/27 je zaradený v katastri nehnuteľností ako záhrada. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Selice v katastrálnom území Šók. V mieste, kde sa pozemky nachádzajú, je možnosť napojenia na obecný vodovod, kanalizáciu, elektrický rozvod a rozvod plynu. Pozemky sú rovinaté.