Rodinný dom v k.ú. Turčianky, obec Turčianky, okres Partizánske

Dražba - prvá
Dátum konania18.06.2019
Čas konania11,30 hod.
Miesto konaniaPriestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, 920 01 Hlohovec
Cena podľa ZP41 800,00 €
Najnižšie podanie41 800,00 €
Minimálne prihodenie500,00 €
Dražobná zábezpeka6 000,00 €
Obhliadky29.05.2019 o 11,00 hod.
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):30.05.2019 o 11,00 hod.

 • Predmetom dražby sú:

 • stavba, súp. č. 15 na parcele reg. „C“ č. 18, rodinný dom
 • parcela reg. „C“ č. 17 o výmere 348 m2, zastavaná plocha a nádvorie
 • parcela reg. „C“ č. 18 o výmere 159 m2, zastavaná plocha a nádvorie
 • parcela reg. „C“ č. 19 o výmere 47 m2, zastavaná plocha a nádvorie
 • parcela reg. „C“ č. 20 o výmere 913 m2, záhrada
 • parcela reg. „C“ č. 22 o výmere 687 m2, záhrada
 • parcela reg. „C“ č. 23/1 o výmere 107 m2, záhrada
 • parcela reg. „C“ č. 24 o výmere 72 m2, zastavaná plocha a nádvorie.
 • Jedná sa o minoritne podpivničený rodinný dom s jedným nadzemným poschodím, užívaný od roku 1958, v roku 1988 rekonštruovaný. Základná životnosť domu uvažovaná 120 rokov. Vypočítaná zastavaná plocha je u 1.PP 21,16 m2 a u 1.NP 147,19 m2.
 • RD je založený na bet. základoch prekladaných kameňom, v priem. hl. do 2 m, zvislo neizolovaný, murivo suterénu bet. monolitické, v nadz. časti pálená tehla hr. nad. 40 cm, priečky tehlové, vnútorné omietky 1.NP hladké, stropy 1.PP monolitické, ostatné drevené trámové s podhľadom, strecha valbová s krytinou z cem. škridle, klamp. k.cie kompletné v pozinku, fasádne omietky brizolitové, schody do suterénu nie sú - len rebrík, dvere 1.NP hladké biele, okná prevažne drevené dvojité so žalúziam v 1.NP (2ks plastové) - v suteréne jednoduché, podlahy suterénu poter, v 1.NP plávajúce lamináty a keramická dlažba, ú.k. - oc. radiátory (t.č. chýba zdroj tepla v 1.PP, provizórne riešené pieckou v 1.NP), el. inštalácia svetelná aj motorická, istenie poistkami v 1.NP, rozvod vody v 1.PP (len studená) a 1.NP v pozinku, rozvod PB plynu v 1.NP, kanalizačné stúpačky plastové, ohrev vody bojlerom v 1.PP, vykurovanie kotlom - chýba.
 • Vybavenie 1.NP: v kuchyni plyn sporák na PB, sporák na tuhé palivo, nerezový drez, kuch. linka dl. 4,5 m, vodovodná batéria páková, obklad nie je. V kúpeľni oc. vaňa, umývadlo, pák. a obyč. batéria, obklad kúpeľne vr. vane. Samostatné WC kombi, obklad. V práčovni oc. vaňa, pák. batéria, obklad.
 • Hosp. budova - jedná sa o budovu z roku 1958, s prístavbou drevočasti v roku 1988 založenú na bet. pásoch, prevažne murovanú z tehly do 30 cm, v časti prístavba len drevené obvody, strecha hambálková s krytinou z cem. škridle, vnút. omietky ekv. hrubé po životnosti, vonk. omietky ekv. hrubé, dvere zvlakové, okná rozpadnuté, podlaha hrubá betónová. Vypočítaná zastavaná plocha je u 1.NP 46,59 m2.
 • Studňa kopaná - jedná sa o náhradný zdroj vody pre RD s el. čerpadlom, hĺbka 12 m, priemer 1 000 mm.
 • Prípojka vody - jedná sa o oc. prípojku vody z ver. siete do RD, počet jednotiek 12 bm.
 • Kanalizácia - jedná sa o kameninové potrubie z RD do žumpy, počet jednotiek 28 bm.
 • Vod. šachta - jedná sa o bet. typovú šachtu, počet jednotiek 2 m3.
 • Žumpa - jedná sa o bet. žumpu s poklopom z roku 1988, podľa vlastníka o objeme 12 m3.
 • Spevnené plochy bet. - počet jednotiek 10 m2.
 • Prípojka NN – jedná sa o vzdušnú Al prípojku z ver. siete do RD, počet jednotiek 20 bm.
 • Pozemky - jedná sa o pozemky v zastavanom území obce, v jej okrajovej časti obce, zastavané podštandardným RD, okolitá zástavba - štandardné a podštandardné stavby, s bežnou dopravnou dostupnosťou, technická vybavenosť voda, NN, kanalizácia do žumpy, pozemky mierne svahovité, s prístupom z miestnej spevnenej komunikácie.