3 izbový byt v k.ú. Furča, obec Košice - Dargovských hrdinov, okres Košice III

Dražba - opakovaná
Dátum konania25.09.2019
Čas konania10,30 hod.
Miesto konaniaBudova EURODOM KOŠICE, Floriánska 19, 040 01 Košice, 3. poschodie, školiaca miestnosť
Cena podľa ZP87 500,00 €
Najnižšie podanie65 625,00 €
Minimálne prihodenie700,00 €
Dražobná zábezpeka10 000,00 €
Obhliadky10.09.2019 o 11,00 hod.
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):17.09.2019 o 11,00 hod.

 • Predmetom dražby sú:

 • byt č. 21 na 7. p. vo vchode 8 v bytovom dome „obytný dom Dvorkinova 6,8“ súp. č. 761 na ulici Dvorkinova, Košice, ktorý je postavený na pozemku parc. registra „C“ č. 1864 o výmere 534 m2, zastavaná plocha a nádvorie
 • spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, príslušenstva a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 242/10000-in.
 • Vzhľadom k tomu, že vlastník neumožnil vykonať obhliadku v riadne naplánovanom a oznámenom termíne, znalecký posudok je vypracovaný s uplatnením zákona č. 527/2002 Z.z. §12 ods. 3, ktorý znie: „Ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“.
 • Radový bytový dom súp. č. 761 panelovej konštrukcie s dvomi sekciami má 8 nadzemných podlaží a polozapustený suterén, z toho 1.NP (prízemie) je vstupné podlažie so vstupnou chodbou, kde sa nachádzajú poštové schránky, vstup do pivničných priestorov a dva byty. V suteréne sa nachádzajú pivnice k jednotlivým bytom, spoločné priestory a technické miestnosti. Na vstupnom podlaží sa nachádzajú dva štvorizbové byty a na ostatných podlažiach dva trojizbové byty a jeden jednoizbový byt. Celková kapacita sekcie bytového domu je 7 podlaží x 3 bytové jednotky a 1.NP x 2 byty t.j. spolu 23 bytov. Na typickom podlaží sa nachádzajú tri byty, výťah a jednoramenné schodisko. Ohodnocovaný byt č. 21 sa nachádza na 7.NP ( 7. poschodí ).
 • Bytový dom bol postavený v roku 1979 v rámci výstavby Sídliska Dargovských hrdinov. V tejto lokalite sú vystavané obytné domy panelové podľa typových projektov bytových domov. Bytový dom je situovaný na sídlisku nazývanom Furča, s prístupom z ulice Dvorkinova. Táto lokalita je lokalitou s pretrvávajúcim záujmom o bývanie, vzhľadom na svoj charakter, blízkosť a dobrú dostupnosť do centra mesta. Trojizbový byt je I. kategórie s ústredným vykurovaním. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu je 242/10000. Spoluvlastnícky podiel 1/1.
 • Byt je v osobnom vlastníctve, číslo bytu 21, na 7. poschodí /7.NP/, je vybavený základným príslušenstvom a ústredným vykurovaním z centrálneho zdroja. Dispozíciu bytu tvorí 3x izba a príslušenstvo: predsieň, kúpeľňa s WC, kuchyňa, komora na chodbe oproti bytu a pivnica v 1.PP. Byt má 6 m dlhú lodžiu. Vypočítaná podlahová plocha bytu je 70,70 m2 (izba 20,15 m2, izba 11,69 m2, izba 10,20 m2, kuchyňa 10,35 m2, predsieň 8,18 m2, kúpeľňa s WC 6,53 m2, komora 0,98 m2, pivnica 2,62 m2).
 • Z konštrukčného hľadiska je objekt založený na pásových základoch a pilótach, zvislé nosné konštrukcie a deliace priečky - panelové typovej konštrukčnej sústavy T08B, v osovej vzdialenosti 6,0 m. Stropná konštrukcia a schodisko monolitické betónové, obvodové steny panelové. Na bytovom dome je zrealizovaná spádová strecha s novou živičnou krytinou a zateplením. Bytový dom je zateplený kontaktným zatepľovacím systémom s farebnou povrchovou úpravou /2016/. V spoločných priestoroch na chodbách v schodiskovom priestore sú plastové okná, ktoré sú umiestnené na každom poschodí. Vstupná brána je nová plastová s elektronickým vrátnikom. Pri rekonštruovanom vstupe - v zádverí presvetlenom oknami, sú osadené nové poštové schránky. V schodisku je osadený výťah /v pôvodnom stave/ s nosnosťou 320 kg. Schodisko je jednoramenné železobetónové prefabrikované s povrchovom z novej keramickej dlažby. Povrchy podláh vstupných priestorov sú z novej keramickej dlažby. V suteréne je PVC podlaha a cementový poter. V inštalačnej šachte boli vymenené spoločné rozvody vodovodu, kanalizácie a plynu.
 • Technický stav:
 • Prevedené úpravy: V roku 2016 bola prevedená oprava a zateplenie strechy s výmenou strešnej krytiny, s výmenou hromozvodu a klampiarskych konštrukcií. Bolo prevedené zateplenie bytového domu kontaktným zatepľovacím systémom s farebnou povrchovou úpravou silikátovou omietkou. Prevedená výmena okien a vstupných brán, položenie dlažby vo vstupných priestoroch a na schodiskách, rekonštrukcia lodžií, zateplenie stropu pivníc a prevedenie povrchovej úpravy stien spoločných priestorov maľovaním. Vymenené sú stúpacie rozvody vody a kanalizácie /2012/. Bytový dom je napojený na spoločné rozvody tepla, vody, plynu, kanalizácie a internet. Bytový dom je v súčasnosti vo veľmi dobrom technickom stave vzhľadom na prevedené úpravy a rekonštrukcie vykonané v rokoch 2012 - 2016. Životnosť a opotrebovanie je stanovené analytickou metódou vzhľadom na prevedené rekonštrukcie a úpravy bytového domu a hodnoteného bytu č. 21 /informácie čerpané z archívu znalca/.
 • Spoločné časti:
 • Základy - betónové základové pásy a pilóty.
 • Zvislé nosné konštrukcie - obvodový plášť aj deliace konštrukcie montované z dielcov betónových plošných.
 • Stropné konštrukcie - zo železobetónových prefabrikovaných dosák.
 • Schodište - železobetónové prefabrikované jednoramenné, nášľapná vrstva keramická dlažba.
 • Zastrešenie bez krytiny - dvojplášťová konštrukcia približne s 2,5 % spádom.
 • Krytina strechy - z povlakových krytín vo forme hydroizolačných pásov /asfaltové pásy/, zateplená.
 • Strecha - plochá, na streche je umiestnená murovaná strojovňa výťahu a odvetranie bytových jadier ventilačnými hlavicami.
 • Klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu úplné (strecha, parapety, atiky, rímsy, lemovania a pod.).
 • Úprava vnútorných povrchov - vápenné štukové omietky, keramický sokel 8 cm.
 • Úprava vonkajších povrchov - zateplená fasáda, škrabané omietky s náterom.
 • Dvere a vráta - v spoločných priestoroch sú osadené prevažne dvere na báze dreva plné v plechových zárubniach, vstupné dvere 2 ks sú nové plastové so zasklením, zadný vstup chránený mrežou.
 • Okná - nové plastové s izolačným dvojsklom.
 • Povrchy podláh - v komunikačných priestoroch - vstup, pred bytmi a schodiská keramická dlažba.
 • Vonkajšie príslušenstvo - pripojenia na technickú infraštruktúru.
 • Spoločné zariadenia:
 • Vykurovanie - teplovodné ústredné, napojenie prostredníctvom výmenníkovej stanice na horúcovod s osadeným meraním a reguláciou, pričom v každom byte sú radiátory s pomerovými meračmi a termostatickými ventilmi. Stúpacie a hlavné rozvody k jednotlivým priestorom sú z oceľových rúr.
 • Elektroinštalácia - rozvodná sústava 3NPE, 230/400, 50 Hz, TN - S. Všetky elektromery bytov sú inštalované v rozvádzačoch pri vchodoch do bytov. Vnútorné rozvody sú realizované v káblových žľaboch, na jednotlivých podlažiach v spoločných priestoroch nad omietkou. Osvetlenie v spoločných priestoroch je ovládané nástennými vypínačmi.
 • Bleskozvod - s uzemňovacou sústavou.
 • Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, hlavné rozvody z plastových rúr.
 • Meranie spotreby studenej a teplej vody pre jednotlivé byty.
 • Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie z plastových rúr.
 • Vnútorný plynovod - rozvod plynu realizovaný z oceľových rúr.
 • Ohrev teplej vody - centrálny z výmenníkovej stanice napojený na horúcovod.
 • Vzduchotechnika - podtlakový systém vetrania priestorov kúpeľni a záchodov cez centrálne šachty, vzduchotechnické rozvody pre napojenie odsávačov pár v kuchyniach.
 • Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, káblová televízia, internet, domový telefón).
 • Výťahy - bytový dom má výťah s nosnosťou 320 kg.
 • Byt je po rekonštrukcii vykonanej v roku 2003, s rekonštrukciou bytového jadra, so štandardným vybavením. Bytové jadro je murované. Kúpeľňa s plastovou rohovou vaňou a umývadlom, vodovodnou sprchovou batériou 1ks a 1ks pákovou batériou nad umývadlom, WC - 1x keramické WC kombi. V kúpeľni s WC sú keramické dlažby a keramické obklady po strop. Kuchynská linka je vymenená v rámci rekonštrukcie v roku 2003, tvaru písmena L, z materiálu na báze dreva s nerezovým drezom a pákovou vodovodnou batériou a spotrebičmi: kombinovaný plynový sporák s elektrickou rúrou a digestorom. Pod linkou je keramický obklad. Podlahové krytiny v izbách sú plávajúce laminátové, v kuchyni, predsieni, kúpeľni a WC je keramická dlažba. Okná sú plastové v bielom prevedení s plastovými žalúziami. Vnútorné dvere sú hladké plné alebo presklené. Vchodové dvere sú nové, bezpečnostné. Radiátory sú doskové s osadenými meračmi. Rozvody vody a kanalizácie - výmena spoločných stúpačiek za plastové prevedená v roku 2012. Bytové rozvody vody, kanalizácie, plynu a elektroinštalácie menené v rámci rekonštrukcie bytového jadra v roku 2003. Inštalácia zemného plynu pre kuchynský sporák s meraním v inštalačnom jadre pri WC, teplá voda a kúrenie ústredné z mestského teplovodu, merače vody umiestnené v inštalačnom jadre vo WC. K bytu prináleží komora na chodbe oproti bytu a pivnica, ktorá sa nachádza v 1.PP. Byt má 6 m lodžiu so vstupom z obývacej izby. V spálni je vstavaná skriňa, rátané do položky ,,ostatné“ /pri stanovení koeficientu vplyvu vybavenia/.
 • Súčasťou bytu je vnútorné vybavenie: vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické a plynové bytové prípojky, prípojka STA, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie. Poštová schránka, zvonček, kuchynská linka, plynový sporák, vodovodné batérie, vaňa a radiátory. Spoločné časti domu sú najmä: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť. Spoločné zariadenia domu sú najmä: výťahy, kočikárne, sušiarne, práčovne, STA, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické a plynové domové prípojky aj keď sú umiestnené mimo domu. Charakter nehnuteľnosti: jedná sa o bytovú jednotku v bytovom dome, ktorá je zaradená do I. kategórie s úplným sociálnym vyhotovením a ústredným vykurovaním.
 • Pozemky registra „C“ KN parc. č. 1864, druh - zastavané plochy a nádvoria, ležiace v katastrálnom území Furča, obce: Košice - Dargovských hrdinov, okres: Košice III, polohou nachádzajúce sa v zastavanom území obce, v súvislej zástavbe bytových panelových domov. Celková výmera pozemkov je 534 m2. Spoluvlastnícky podiel k pozemku je: 242/10000, celková výmera vlastníkovho pozemku je 12,92 m2. Pozemky sú mierne svahovité, zastavané radovým bytovým domom Dvorkinova 6, 8, súp. č. 761. Pozemky s možnosťou napojenia na dostupné inžinierske siete v okolí - na vodovod, kanalizáciu, elektrinu, plyn, teplovod a internet. Negatívne účinky okolia na pozemky neboli zistené. Pozemky sú nezatienené a neohrozené chemickými výparmi.