OPAKOVANÁ DRAŽBA 
Dátum konania28.11.2018
Čas konania11,00 hod.
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Ildikó Bory, Eotvosa 1/20, Komárno
Cena podľa ZP57 900,00 €
Najnižšie podanie38 000,00 €
Minimálne prihodenie500 €
Dražobná zábezpeka5 000 €
Obhliadky07.11.2018 o 11,00 hod.
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):08.11.2018 o 11,00 hod.

3 izbový byt Komárno


 • Opis predmetu dražby a jeho stavu

 • Predmetom dražby sú:
 • Nehnuteľnosti zapísané v kat. úz. Komárno, obec Komárno, okres Komárno, zapísané na LV č. 7439 vedenom Okresným úradom Komárno, katastrálnym odborom, ako: 

  -  byt č. 23 na 3.p. v bytovom dome s. č. 2357 na ulici Hviezdna, v Komárne (ďalej len, bytový dom“), vo vchode č. 3, ktorý záložcovia vlastnia v celosti, postavenom na parcele č. 2837o výmere 849 m2  zastavané plochy a nádvoria                                                                     
  - k opísanému bytu prislúcha nedeliteľný spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemkom parcele č. 2837 o výmere 849 m2  zastavané plochy a nádvoria vo veľkosti 7077/449864-in

  Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti  vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva, najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektroprípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.
 • Popis domu:            
  Bytový dom súpisné číslo 2357 je postavený na parcele číslo 2837 v okresnom meste Komárno na ulici Hviezdna 1,3,5,7. Bytový dom je panelový s plochou strechou, má 4 vchody, jedno čiastočne zapustené podzemné podlažie a osem nadzemných podlaží, v podzemnom podlaží sú pivnice a spoločné pivničné priestory, v nadzemných podlažiach sú byty, na každom podlaží dva, spolu je vo vchode 16 bytov, v bytovom dome je celkom 64 bytov. Základy domu sú betónové s hydroizoláciou, vodorovné a zvislé konštrukcie sú z betónových panelov, obvodové steny sú dodatočne zateplené a opatrené povrchovou úpravou z farebnej stierky, strecha je plochá, schodisko je železobetónové, stupne a podesty majú povrch z brúseného betónu, zábradlie je oceľové, omietky sú vápenné, sokel z olejového rastrovaného náteru, vo vchode je výťah so šachtou s plášťom z drôteného skla, vstupné vchodové dvere do bytového domu s presklením sú novšie kovové, okná v spoločných schodišťových a pivničných priestoroch sú novšie plastové. Dom je napojený na verejný vodovod a kanalizáciu, zavedená je svetelná a zásuvková elektroinštalácia, pevné telefónne linky a káblová televízia. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1976. V rokoch 2014-2015 bola zateplená fasáda bytového domu, nahradená tepelná izolácia strechy, vymenené stúpacie a ležaté rozvody inžinierskych sietí, vymenené vchodové dvere a nahradené pôvodné okná v spoločných priestoroch.

  Popis bytu:            
  Predmetom dražby je trojizbový byt č. 23, nachádzajúci sa na štvrtom nadzemnom podlaží (podľa LV 3.p.). V roku 2007 bola v byte vykonaná úplná nadštandardná modernizácia, spočívajúca vo výmene nášľapných vrstiev podláh, okien s plastovými vonkajšími roletami, resp. s interiérovými horizontálnymi hliníkovými žalúziami, dverí, do detskej izby za drevené šupacie, všetkých zariaďovacích predmetov, odstránení pôvodného bytového jadra a vybudovaní priečok za účelom zmeny dispozície miestností v zmysle projektu z mája 2007, ktorú vypracoval Projekting, Železničná 6, Komárno a s tým súvisiacich rozvodov vody, kanalizácie, plynu a elektroinštalácie, vyhotovené boli nové stierky, inštalovaná bola klimatizácia v obývacej izbe a v spálni s vonkajšími jednotkami osadenými na stenách loggie a balkóna, vymenené boli radiátory, byt dispozične pozostáva z obývacej izby s loggiou, spálne s balkónom, detskej izby, kuchyne, kúpeľne, WC, predsiene, špajze s chodbičkou a pivničnej kobky v podzemnom podlaží. V kuchyni je atypická jedinečná linka pôdorysu písmena Z s kútovým granitovým drezom so stojánkovou vodovodnou batériou, so zabudovanou umývačkou riadu typ Bosch, zabudovanou plynovou varnou doskou, zabudovanou elektrickou pečiacou rúrou a komínovým nerezovým odsávačom pár, časti stien nad pracovnou doskou sú obložené keramickým obkladom, kúpeľňa je od chodbičky oddelená zasúvacou zrkadlovou celoplošnou priečkou, osadená je obmurovaná a keramickým obkladom obložená kútová tvarovaná plastová vaňa s nástennou vaňovou batériou, osadené je keramické umývadlo so stojánkovou batériou, steny kúpeľne sú po strop obložené keramickým obkladom, v miestnosti WC je kombi záchod, časť stien je obložená keramickým obkladom, priestory kúpeľne a WC sú umelo odvetrané do inštalačnej šachty, v predsieni a spálni sú vstavané skrine, kúrenie je ústredné diaľkové teplovodné, radiátory sú plechové panelové, opatrené termoregulačnými ventilmi a dotykovými meračmi pre pomerový rozpis spotreby tepla, ohrev úžitkovej vody je diaľkový, miesto pre vodomery a plynomer je v inštalačnej šachte s prístupom z WC, miesto pre elektromer je v stúpačkovej plechovej skrinke na chodbe schodišťa, v čase obhliadky bol plynomer a elektromer demontované dodávateľmi energií, v predsieni pri vstupných dverách je domový vrátnik, nad dverami je rozvodná skrinka s automatickými ističmi,elektroinštalácia je svetelná a zásuvková, byt nebol v čase obhliadky obývaný, pivničná kobka má pôvodné drevené priečky zamenené za trapézový pozinkovaný plech bez náteru, podlaha je betónová, zavedená je svetelná elektroinštalácia.

nameZnalecky-posudok-3i-byt-v-Komarne.pdf