Rodinný dom Dolný Bar, okr. Dunajská Streda

OPAKOVANÁ DRAŽBA 
Dátum konania10.10.2018
Čas konania10,00 hod.
Miesto konaniaPenzión Fortune, 1. posch., č.d. 15, Gabčíkovská cesta 237/38, Dunajská Streda
Cena podľa ZP70 900,00 €
Najnižšie podanie53 175,00 €
Minimálne prihodenie1 000,00 €
Dražobná zábezpeka6 000,00 €
Obhliadky19.9.2018 o 10,00
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):20.9.2018 o 10,00
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX, VS: 0232017

  • Predmetom dražby sú nehnuteľnosti zapísané  v kat.úz. Dolný Bar,  obec Dolný Bar, okres Dunajská Streda, zapísané na LV č. 648 vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálnym odborom ako:

  • -  Stavba so súpisným číslom 203 – Rodinný dom, ktorý leží na parcele reg. „C“ č. 1051/64,
    -  Parcela reg „C“ č. 1051/32 o výmere 805 m2 - Orná pôda
    -  Parcela reg „C“ č. 1051/64 o výmere 78 m2 - Zastavané plochy a nádvoria
  • Rodinný dom súpisné číslo 203 sa nachádza na pozemku parcelné číslo 1051/64 v obci Dolný Bar. Dom bol postavený v roku 2000, je celý podpivničený, má jedno nadzemné podlažie a obytné podkrovie, základy tvoria betónové pásy s hydroizoláciou, strecha je sedlová, krytina z pálenej škridle, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, stropy sú keramické, v podkroví drevené trámové, fasádne omietky sú na báze umelých látok, vnútorné omietky sú vápenné hladké, kúrenie je ústredné, zavedená je svetelná a motorická elektroinštalácia, dom je zásobený vodou z vlastnej narážanej studne umiestnenej v podzemnom podlaží spolu s domácou vodárničkou, kanalizácia je zvedená do žumpy, zavedený je plyn. Podzemné podlažie dispozične pozostáva z garáže,práčovne, kotolne a skladu, vonkajší vstup zo zadnej časti dvora je predloženými betónovými schodmi, steny sú z plnej pálenej tehly, stropy sú keramické s rovným podhľadom, podlahy betónové, sčasti s cementovým poterom, sčasti s keramickou dlažbou, okná sú drevené zdvojené a oceľovo hliníkové jednoduché, dvere sú prevažne hladké osadené do oceľových zárubní, celo plechové sú v kotolni, vonkajší vjazd do garáže je segmentovými vrátami s diaľkovým ovládaním typ FAAC, v práčovni je obmurovaná a keramickým obkladom obložená oceľová smaltovaná vaňa s klasickou vodovodnou batériou, steny sú čiastočne obložené keramickým obkladom, v kotolni sú osadené kotol na tuhé palivo a novší plynový stacionárny kotol ÚK typ Protherm, radiátory prevažne oceľové rebrové, inštalovaný je elektrický zásobníkový ohrievať vody, betónové schody do vyššieho podlažia sú obložené keramickým obkladom. Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva zo zádveria, predsiene, obývacej izby, spálne, kuchyne s jedálenskou časťou, kúpeľne, miestnosti WC a schodiska, vstup z dvora je vonkajšími predloženými schodmi, steny sú z pórobetónových tvárnic, dodatočne zateplených z fasádnej strany, priečky tehlové, stropy sú keramické s rovným podhľadom, nášľapné vrstvy podláh sú v obytných miestnostiach z plávajúcej laminátovej podlahoviny, v ostatných miestnostiach je prevažne keramická dlažba, okná sú plastové s izolačným dvojsklom a hliníkovými horizontálnymi interiérovými žalúziami, vstupné dvere sú novšie plastové, interiérové dvere sú prevažne drevené dyhované plné a zasklené, osadené do oceľových zárubní, v kuchyni je kuchynská linka s nerezovým drezom a nástennou pákovou batériou, inštalovaný je kombinovaný sporák s odsávačom pár, stena medzi pracovnou doskou a nástennými skrinkami je obložená keramickým obkladom, v kúpeľni je obmurovaná a keramickým obkladom obložená vaňa a keramické umývadlo s pákovými batériami, v miestnosti WC je splachovací záchod s nástennou nádržkou, steny kúpeľne a WC sú čiastočne obložené keramickým obkladom, radiátory sú prevažne oceľové panelové typ Korad, schody do podkrovia sú železobetónové, obložené keramickým obkladom,časť stien má obklad z dreveného tatranského profilu. Pri oknách sa vyskytujú plesne.Podkrovie dispozične pozostáva z dvoch izieb, miestnosti WC a chodbičky so schodiskom, štítové steny sú z pórobetónových tvárnic, dodatočne zateplených z fasádnej strany, priečky z tehly, obložené sú čiastočne dreveným tatranským profilom, stropy sú drevené trámové prevažne so šikmým hladkým podhľadom, podlahy v izbách sú betónové, prekryté nelepenou kobercovinou, inde je keramická dlažba, okná sú plastové s izolačným dvojsklom a hliníkovými horizontálnymi interiérovými žalúziami, dvere sú drevené plné hladké a dyhované, osadené do oceľových zárubní, v miestnosti WC je kombizáchod a keramické umývadlo s vodovodnou batériou, steny sú čiastočne obložené keramickým obkladom, radiátory sú prevažne oceľové panelové typ Korad. Pri oknách sa vyskytujú plesne. Plot od ulice má betónovú podmurovku, výplň tvoria zvislé hobľované dosky upevnené na vodorovných joklových profiloch, súčasťou plotu je bránka a dve dvojkrídlové brány, bočný a zadný plot je zo strojového pletiva na betónových stĺpikoch, spevnené plochy tvoria prevažne chodníky a plochy z monolitického betónu a betónovej zámkovej dlažby, vedľa domu je jednoduchá murovaná stavba skladu náradia, drevený prístrešok pre osobný automobil a drevený altánok.
  • Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

  •  
  •  
namePosudok-Dolny-Bar-04-2018.pdf
nameOznamenie-o-opakovanej-drazbe--Marikova.pdf