Rodinný dom Horný Bar, okr. D. Streda

OPAKOVANÁ DRAŽBA 
Dátum konania06.02.2019
Čas konania10,00
Miesto konaniaPenzión Fortune, 1. posch., č.d. 15, Gabčíkovská cesta 237/38, Dunajská Streda
Cena podľa ZP25 500,00 €
Najnižšie podanie22 950,00 €
Minimálne prihodenie300,00 €
Dražobná zábezpeka5 000,00 €
Obhliadky21.01.2019 o 11,00 hod
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):22.01.2019 o 11,00 hod
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX, VS: 0072018
  

 • Predmetom dražby sú:

 • nehnuteľnosti v katastrálnom území Horný Bar, obec Horný Bar, vedené Okresným úradom: Dunajská Streda katastrálnym odborom ako:

  LV 932:
  - Rodinný dom súp. č. 98, postavený na parc. reg. „C“ č. 107/1
  (Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 98 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 1000)

  LV1000:

  - Parc. reg. „C“ č. 107/1 o výmere 111 m2  zastavané plochy a nádvoria
  - Parc. reg. „C“č. 107/2 o výmere 520 m2  zastavané plochy a nádvoria
  (Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 107/ 1 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 932)
 •  
 • Rodinný dom súpisné číslo 98 sa nachádza na pozemku parcelné číslo 107/1 v obci Horný Bar, postavený bol v roku 1952, prístavba vstupnej časti v roku 2008, dom je jednopodlažný, strecha sedlová s drobnými valbami, krov drevený, krytina z pálenej škridle, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, dispozične pozostáva v hlavnej pôvodnej časti z troch izieb, kuchyne, kúpeľne s WC, chodby a skladu s výlezom do povalového priestoru, prístavbu tvorí vstupná miestnosť, technické údržba je čiastočne zanedbaná, dom je zásobený obecnou vodou, vodomerná šachta je čiastočne umiestnená na cudzom susednom pozemku parcelné číslo 107/3, splašková voda je odvedená do vlastnej kanalizácie, umiestnenej vo dvore, elektrická prípojka je vzdušná cez nástrešák, elektromer s automatickými ističmi je v plechovej rozvodnej skrinke z bočnej vonkajšej strany domu, vybudovaná je plynová prípojka, z plechovej skrinky v predzáhradke bol v čase obhliadky plynomer demontovaný, základy tvoria betónové pásy bez hydroizolácie, steny sú murované klasickým spôsobom zo zmiešaného, prevažne tehlového materiálu,vonkajšie omietky sú vápenno cementové, čiastočne poškodené, vnútorné omietky sú vápenné hladké, v chodbe čiastočne odstránené, stropy sú drevené s rovným podhľadom, podlahy v izbách sú s povrchom z drevených paluboviek, značne opotrebovaných, v kúpeľni je betónová podlaha s gletovaným povrchom,v kuchyni a chodbe je značne poškodené PVC, vo vstupnej miestnosti prístavby je hrubý betón, vstupné dvere nové bezpečnostné z roku 2017, druhé vstupné dvere sú drevené hladké, do kúpeľne sú 2/3 presklené, do detskej izby drevené rámové, okná sú drevené dvojité opatrené vonkajšími plastovými roletami, v kuchyni je kuchynská linka s nerezovým drezom a stojánkovou pákovou batériou, odinštalovaný je kombinovaný sporák značky Electrolux z dôvodu odstavenia dodávky plynu, inštalovaný je odsávač pár typ Electrolux, stena medzi pracovnou doskou a nástennými skrinkami je obložená novším keramickým obkladom, v kúpeľni je obmurovaná a keramickým obkladom obložená vaňa so značne odretým smaltom a klasickou vaňovou batériou, novšie plastové umývadlo v toaletnej skrinke s pákovom batériou a výtokovým ventilom studenej vody, osadený je kombi záchod, inštalovaný je závesný 120 litrový elektrický zásobníkový ohrievač úžitkovej vody, strop je čiastočne zatečený, steny sú čiastočne obložené keramickým obkladom, vyhotovená je podlahová vpusť, vetracie okno je drevené zdvojené, kúrenie v dome je lokálne piatimi plynovými kachľami inštalovanými v izbách, kuchyni a kúpeľni, v chodbe sú kachle na tuhé palivo, plot od ulice so vstupnou bránkou má betónovú podmurovku, strojové pletivo v rámoch medzi kovovými okrasnými stĺpikmi, čiastočne z bočných strán predzáhradke je vlnitý plech s jednoduchou bránkou, bočný plot od suseda má betónovú podmurovku, výplň zo strojového pletiva, súčasťou plotu je konštrukcia pre vjazd, spevnené plochy tvoria betónové chodníky.

nameZnalecky-posudok-Horny-Bar-42-2018_1530871528.pdf