Rodinný dom Komárno časť Nová Stráž

OPAKOVANÁ DRAŽBA 
Dátum konania08.10.2019
Čas konania10,00 hod.
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Ildikó Bory, Eötvösa 1/20, 945 05 Komárno
Cena podľa ZP98 600,00 €
Najnižšie podanie88 740,00 €
Minimálne prihodenie1 000,00 €
Dražobná zábezpeka10 000,00 €
Obhliadky23.09.2019 o 11,00 hod
(po tel. dohovore 1 deň vopred)24.09.2019 o 11,00 hod
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX. VS: 0122019

 • Predmetom dražby sú:

 • Nehnuteľnosti zapísané na LV 856, katastrálne územie: Nová Stráž, obec Komárno, vedené Okresným úradom Komárno ako:
  -         Rodinný dom súp. č. 652, postavený na parc. reg. „C“ č. 1710/90
  -         Parcela registra „C“ číslo 1710/90 o výmere 400 m2 - zastavaná plocha a nádvorie
 • Miestnu obhliadku spojenú s miestnym šetrením, zameraním a fotodokumentáciou dražených nehnuteľností znalec vykonal osobne dňa 14.05.2019. Vlastník predmetných nehnuteľností nesprístupnil znalcovi vnútorné priestory rodinného domu.
  Rodinný dom súpisné číslo 652 sa nachádza v meste Komárno, miestnej časti Nová Stráž v západnom okraji mesta,  na Obchodnej ulici orientačné číslo 8. Dom je podpivničený, s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím, v podzemnom podlaží je chodba, kotolňa, dielňa, práčovňa, skladové priestory a schody, v prvom nadzemnom podlaží je predsieň, chodba, WC, kuchyňa s jedálňou, schody, obytná miestnosť, letná záhrada, garáž a loggia, v podkroví je chodba, kúpeľňa, štyri obytné miestnosti a terasa, vnútorné dvere sú drevené s výplňou osadené v oceľových zárubniach.      

  Základy tvoria betónové pásy, strecha je sedlová, krov drevený, krytina z betónovej škridle, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, steny sú murované klasickým spôsobom, stropy sú železobetónové monolitické s rovným podhľadom, vonkajšie omietky sú brizolitové, vnútorné omietky vápenné hladké, okná sú plastové s izolačným dvojsklom.      

  V podzemnom podlaží sú keramické obklady sú v práčovni a na obmurovanej vani, nášľapné vrstvy podláh sú prevažne z keramickej dlažby, v práčovni je hydromasážny sprchovací kút, obmurovaná smaltovaná vaňa a keramické umývadlo, vykurovanie je riešené ako ústredné teplovodné s plechovými radiátormi, kotol je plynový, ohrev vody je zásobníkovým elektrickým ohrievačom.      

  V prvom nadzemnom podlaží keramické obklady v kuchyni a vo WC, povrchy podláh obytných miestností sú z drevených parkiet, nášľapné vrstvy podláh v ostatných miestnostiach sú prevažne z keramickej dlažby, vstupné dvere sú plastové, kuchynská linka má nerezový drez a zabudované spotrebiče, vo WC je kombi záchod a keramické umývadlo, radiátory sú prevažne liatinovými rebrové, dodatkové kúrenie je kachľovou pecou v jedálni, schody sú betónové s dreveným obkladom, na podlaží sa nachádza aj garáž pre osobné motorové vozidlo s drevenými otváracími vrátami.      

  V podkroví sú sadrokartónové a čiastočne drevené obklady,  v kúpeľni sú obklady keramické, nášľapné vrstvy podláh sú v obytných miestnostiach z drevených parkiet, podlahy ostatných miestností sú prevažne z keramickej dlažby, v kúpeľni je osadená plastová obmurovaná kútová vaňa, dve keramické umývadlá a kombi záchod, radiátory sú prevažne liatinovými rebrové. Dom je zásobený vodou z miestneho vodovodu cez vodomernú šachtu, úžitková voda je čerpaná elektrickým čerpadlom z vŕtanej studne, kanalizácia je napojená na uličnú vetvu, elektrická prípojka je podzemná, elektroinštalácia v dome je svetelná a motorická, vybudovaná je prípojka zemného plynu, Plot od ulice má betónovú podmurovku, výplň je zo zvislých, čiastočne poškodených drevených hobľovaných latiek, súčasťou plotu je bránka a brána, spevnené plochy s povrchom zo zámkovej dlažby slúžia na príjazd vozidiel ku garáži a zároveň ako parkovacia plocha pred garážou, vonkajšie predložené schody s povrchom z terazzových dosiek slúžia pre vstup do predsiene rodinného domu.
  Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

nameZP-16-2019-k.u.-Nova-Straz-KN.pdf