Rodinný dom Višňové, okr. Žilina

OPAKOVANÁ DRAŽBA 
Dátum konania31.10.2019
Čas konania10,30 hod.
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Ľudmily Chodelkovej, 1. Mája 5, 010 01 Žilina
Cena podľa ZP185 000,00 €
Najnižšie podanie92 500,00 €
Minimálne prihodenie1 000,00 €
Dražobná zábezpeka10 000,00 €
Obhliadky15.10.2019 o 10,30 hod
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):16.10.2019 o 10,30 hod
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX, VS: 0102019

 • Predmetom dražby sú:

 • Nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva číslo 3012, katastrálne územie: Višňové, obec Višňové, vedené Okresným úradom: Žilina ako:
  -         Rozostavaný rodinný dom, postavený na parc. reg. „C“ č. 227/2
  -         Parcela registra „C“ číslo 227/1 o výmere 218 m2 - zastavaná plocha a nádvorie
  -         Parcela registra „C“ číslo 227/2 o výmere 103 m2 - zastavaná plocha a nádvorie
 • Vzhľadom na skutočnosť, že rodinný dom nebol znalcovi sprístupnený, uvažuje pre potreby vyčíslenia východiskovej hodnoty znalec vybavenie domu tak ako je uvedené v Znaleckom posudku č.63/2016 (Ing.Martina ČERVENÁ). Z dvoch znaleckých posudkov, ktoré mal znalec k dispozícii použil Znalecký posudok č.63/2016 (Ing. Martina ČERVENÁ), z dôvodu, že je novší a z tohto dôvodu poskytuje aktuálnejšie informácie o technickom stave ohodnocovanej nehnuteľnosti Popis rodinného domu v zmysle Znaleckom posudkuč.63/2016 (Ing. Martina ČERVENÁ).  

  Dispozičná charakteristika

  Rodinný dom je samostatne stojaci, nepodpivničený s 1.NP, 2.NP a s 3.NP (podkrovie). V 1.NP sa nachádza: zádverie, chodba, schodisko, kotolňa, kuchyňa, kúpelňa s WC, garáž a dve izby.  V 2.NP sa nachádza: chodba, schodisko, kúpelňa, WC, 2 lodžie a 3 izby.  V 3.NP - podkroví sa nachádza: chodba, schodisko, kuchyňa, kúpelňa, WC, sklad a tri izby. 

  Technický popis

  Základy - 1.NP - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou - Zvislé nosné konštrukcie - 1.NP,2.NP, 3.NP - sendvičová konštrukcia (murivo-izolant-murivo, celkový tepelný odpor min. 2,0), deliace konštrukcie - 1.NP, 2.NP, 3.NP - tehlové (priečkovky)- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1.NP, 2.NP - s rovným podhľadom betónové monolitické, 3.NP - s rovným podhľadom drevené trámové - Schodisko -1,NP, 2.NP - tvrdé drevo (bukové)  Strecha - krovy - 2.NP - hambálkové a väznicové sústavy bez stĺpikov, krytiny strechy na krove - 2.NP - betónové, škridlové, ťažké korýtkové (Bramac, Tondach, Moravská škridla a pod.), klampiarske konštrukcie strechy - 2.NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky) - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1.NP,2.NP, 3.NP - omietky na báze umelých látok - Úpravy vnútorný povrchov -  vnútorné omietky - 1.NP, 2.NP, 3.NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené, vnútorné obklady - 1.NP, 2.NP, 3.NP -prevažnej časti kúpelne min. nad 1,35 m výšky, 1.NP, 2. NP - samostatnej sprchy, 1.NP, 2.NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene),2.NP, 3.NP - WC min. do výšky 1 m, 3.NP - vane - Výplne otvorov - dvere - 1.NP,2.NP, 3.NP - plné alebo zasklené dyhované, okná - 1.NP, 2.NP, 3.NP - plastové s dvojvrstvovým zasklením, okenné žalúzie - 1.NP, 2.NP, 3.NP - kovové - Podlahy -podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1.NP, 2.NP, 3.NP - podlahoviny gumové, z PVC - porovnateľná položka (laminátové), linoleum, dlažby a podlahy ostatné miestností - 1.NP, 2.NP, 3.NP - keramické dlažby - Vybavenie kuchýň - 1.NP,2.NP, 3.NP - sporák plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková), 1.NP, 2.NP - odsávač pár, 1.NP, 2.NP, 3.NP - drezové umývadlo nerezové, 1.NP, 2.NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky), 3.NP - kuchynská linka z prírodného dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) - Vybavenie kúpelní - 1.NP, 2.NP, 3.NP - umývadlo,1.NP, 2.NP - samostatná sprcha, 3.NP - vaňa plastová jednoduchá, vodovodné batérie - 1.NP, 2.NP, 3.NP - pákové nerezové so sprchou, 1.NP, 2.NP, 3.NP -pákové nerezové, záchod - 1.NP, 2.NP, 3.NP - splachovací bez umývadla - Ostatné vybavenie - vráta garážové - 1.NP - rámové s výplňou - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1.NP, 2.NP, 3.NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely, zdroj vykurovania - 1.NP - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá, 1.NP - kotol ústredného vykurovania, aj prevedenie turbo - Vnútorné rozvody vody - 1.NP, 2.NP, 3.NP- z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, zdroj teplej vody - 1.NP - zásobníkový ohrievač elektrický alebo kombinovaný sústredným vykurovaním - Vnútorné rozvody kanalizácie - 1.NP, 2.NP, 3.NP -plastové potrubie - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - 1.NP - svetelná, motorická, 2.NP, 3.NP - svetelná, elektrický rozvádzač - 1.NP, 2.NP - s automatickým istením - Vnútorné rozvody plynu -1.NP, 2.NP, 3.NP - rozvod alebo zemného plynu  Stavebno - technický stav rodinného domu zodpovedá jeho veku a vykonávanej údržbe. Vzhľadom k uvedenému a aj so zohľadnením vykonávanej údržby životnosť je stanovená odborným odhadom na 100rokov, opotrebenie je počítané lineárnou metódou.
 • Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

 •  
 •  
name60-2019-RD-s.c.850-Visnove.pdf