Rozostavaný rodinný dom v k.ú. Spišská Teplica, obec Spišská Teplica, okres Poprad

Dražba - opakovaná
Dátum konania14.05.2019
Čas konania10,30 hod.
Miesto konaniaHotel Sobota, business salónik, Kežmarská 988/15, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
Cena podľa ZP174 000,00 €
Najnižšie podanie87 000,00 €
Minimálne prihodenie900,00 €
Dražobná zábezpeka13 000,00 €
Obhliadky29.04.2019 o 10,30 hod.
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):30.04.2019 o 10,30 hod.

  • Predmetom dražby sú:

  • stavba, bez súp. č. na parcele reg. „C“ č. 1097/36, rozostavaný rodinný dom
  • parcela reg. „C“ č. 1097/23 o výmere 472 m2, zastavané plochy a nádvoria
  • parcela reg. „C“ č. 1097/36 o výmere 170 m2, zastavané plochy a nádvoria.
  • Rozostavaný rodinný dom (ďalej len RD) sa nachádza v obci Spišská Teplica na ul. Vodárenská na okraji obce. RD má 1.NP a 2.NP. Vypočítaná zastavaná plocha je u 1.NP 165,87 m2 a u 2.NP 165,87 m2.
  • RD je v užívaní a chýba mu len vonkajšia fasáda. Objekt má sedlovú strechu pokrytú plechom Ranila, drevený krov. Zvislé konštrukcie sú murované, vodorovné konštrukcie sú železobetónové. Okná sú drevené eurookná zdvojené. Základy sú betónové.
  • RD má 1.NP a 2.NP.
  • V 1.NP sa nachádza: kuchyňa - podlaha je keramická dlažba, steny a strop MVC, svetlo a zásuvky, okno eurookno drevené, kuchynská linka, plynový sporák, odsávač pár, panelový radiátor; komora - podlaha keramická, steny a strop MVC, dvere drevené plné, svetlo; zádverie; kotolňa - podlaha keramická, steny a strop MVC, plynový kotol, okno eurookno, dvere drevené plné; hala - podlaha keramická dlažba, okná eurookná, steny a strop MVC, svetlá a zásuvky; kúpeľňa - podlaha keramická dlažba, keramický obklad stien, umývadlo a páková batéria, WC keramické splachovacie Geberit, oceľová vaňa a páková sprchová batéria, dvere drevené plné, okno eurookno, svetlo a zásuvka; izba - podlaha plávajúca, steny a strop MVC, svetlo, zásuvka, dvere drevené, okno eurookno, panelový radiátor.
  • V 2.NP sa nachádza: 4x izba - podlaha plávajúca, steny a strop MVC, okno eurookno, panelový radiátor, dvere drevené presklené do ½, svetlo a zásuvky; hala - podlaha keramická, steny a strop MVC, okná eurookná drevené; kúpeľňa - podlaha keramická na stenách je travertínový obklad a stĺpy obložené ryhovaným travertínom a štýl Rímskych stĺpov s hlavicou, vaňa je rohová so strekovacími tryskami, 2x umývadlo z travertínu, okná drevené eurookná, WC keramické splachovacie, dvere drevené presklené do ½; schodište - je železobetónové pokryté mramorom.
  • Parcely sa nachádzajú na rovine a majú všetky inžinierske siete, dobrý prístup z obecnej komunikácie.