Rodinný dom v k.ú.Holíč, obec Holíč, okres Skalica

Pripravovaná 2. opakovaná dražba
Dátum konania 
Čas konania 
Miesto konania 
Cena podľa ZP22 400,00 €
Najnižšie podanie11 200,00 €
Minimálne prihodenie200,00 €
Dražobná zábezpeka2 000,00 €
Obhliadky 
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred): 

 • Predmetom dražby sú:

 • stavba, súp. č. 511 na parcele reg. „C“ č. 196, rodinný dom
 • parcela reg. „C“ č. 196 o výmere 91 m2, zastavané plochy a nádvoria
 • parcela reg. „C“ č. 197/1 o výmere 248 m2, zastavané plochy a nádvoria.
 • Jedná sa o rodinný dom, nakoľko viac ako polovica podlahovej plochy všetkých miestností je určená na bývanie, dom má jedno nadzemné podlažie a obsahuje samostatný byt, prístupný z verejnej komunikácie.
 • Dispozičné riešenie: 2 izby, kuchyňa, kúpeľňa s WC, chodba a komora. Vypočítaná zastavaná plocha 1.NP je 98,08 m2.
 • Rodinný dom je na základoch bez izolácie. Obvodové murivo je murované prevažne zo zmiešaného muriva z tehál pálených a nepálených hr. 45 cm, prístavba je z pálených tehál a pórobetónových kvádrov. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom, nad prístavbou je keramický strop. Fasádne omietky sú vápenné hladké, na prístavbe nie sú zhotovené. Zastrešenie stavby je hambálkovým krovom, nad prístavbou nie krov urobený. Krytina je z obyčajnej pálenej škridly. Klampiarske konštrukcie tvoria iba parapetné plechy na oknách. Priečky sú murované tehlové. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Okná sú plastové /2012/. Dvere sú hladké /2012/. Podlahy v obytných miestnostiach sú PVC /2005/, ostatné podlahy sú z keramickej dlažby /2005/. Elektroinštalácia je svetelná /1960/. Vykurovanie je ústredné oceľovými radiátormi /1974/, zdroj tepla je kotol na tuhé palivo, umiestnený v kuchyni /1974/. Kuchyňa je vybavená novou kuchynskou linkou s nerezovým drezom a elektrickým sporákom /2005/. V kúpeľni je vaňa a umývadlo /2005/. Záchod je splachovací, umiestnený v kúpeľni /2005/. Rozvod vody je studenej a teplej, teplá voda sa pripravuje v elektrickom ohrievači vody umiestnenom v chodbe /2005/. Vodovodné batérie sú pákové, obyčajná pri vani /2005/. Obklad stien je v kúpeľni, obklad vane a v kuchyni /2005/. V rozvádzači sú poistky /1960/.
 • Rodinný dom bol postavený v roku 1926. Vek stavby bol stanovený odhadom na základe informácie vlastníka s prihliadnutím na údaj uvedený v znaleckom posudku č. 175/1996, vypracoval Ing. Vlčej, Holíč. V rodinnom dome bola postupne od roku 1960 zhotovená čiastočná rekonštrukcia vo vyššie popísanom rozsahu. Rekonštrukcia ešte nie je dokončená, rodinný dom je v zlom technickom stave s podštandardným vyhotovením a vybavením. Vzhľadom na vek stavby a rozsah zhotovenej rekonštrukcie stanovil znalec opotrebenie analytickou metódou.
 • Brána - je drevená stolársky vyhotovená. Zabudovaná bola v roku 1971. Uvažovaná životnosť je 50 rokov.
 • Prípojka vody - z rúr PVC 25 mm od hranice pozemku po VŠ a od VŠ po RD. Zhotovená bola v roku 2005.
 • Vodomerná šachta – je betónová. Zabudovaná bola v roku 2005. Uvažovaná životnosť je 60 rokov.
 • Prípojka kanalizácie - z rúr PVC 150 mm od rodinného domu po verejnú kanalizáciu. Zhotovená bola v roku 2005. Uvažovaná životnosť je 80 rokov.
 • Spevnené plochy - sú zhotovené z betónovej mazaniny hr. 100 mm. Tvoria chodník vo dvore. Zhotovené boli v roku 2005.