Rodinný dom v k.ú. Malé Šarovce, obec Šarovce, okres Levice

Dražba - 2. opakovaná
Dátum konania08.04.2019
Čas konania11,00 hod.
Miesto konaniaMestský úrad Nové Zámky, Veľká zasadačka na 1. poschodí, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky
Cena podľa ZP25 700,00 €
Najnižšie podanie12 850,00 €
Minimálne prihodenie200,00 €
Dražobná zábezpeka3 000,00 €
Obhliadky25.03.2019 o 10,00 hod.
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):26.03.2019 o 10,00 hod.

  • Predmetom dražby sú:

  • stavba, súp. č. 378 na parcele reg. „C“ č. 182/3, rodinný dom
  • parcela reg. „C“ č. 182/1 o výmere 2 253 m2, zastavaná plocha a nádvorie
  • parcela reg. „C“ č. 182/3 o výmere 185 m2, zastavaná plocha a nádvorie
  • parcela reg. „C“ č. 184/1 o výmere 1 181 m2, záhrada.
  • Rodinný dom súpisné číslo 378 je postavený na pozemku parcelné číslo 182/3 v obci Šarovce, katastrálnom území Malé Šarovce. Dom bol postavený v roku 1975, v rokoch 2014 až 2016 bola vykonaná čiastočná modernizácia. Dom je jednopodlažný členitého pôdorysu, má dva predné vchody a jeden zadný vchod z dvora, dispozične pozostáva zo štyroch izieb, kuchyne, kúpeľne, WC, chodby, šatníka, zádveria a závetrí. Vypočítaná zastavaná plocha 1.NP je 185 m2.
  • Strecha domu je valbová, krov drevený, krytina z pálenej škridle, základy sú betónové s hydroizoláciou, steny murované klasickým spôsobom z tehly, vonkajšie omietky sú z vápennocementové, vnútorné omietky vápenné hladké, vstupné dvere sú dvojkrídlové drevené rámové s čiastočným presklením, interiérové dvere sú drevené prevažne rámové s presklením a hladké, okná sú zväčša plastové s izolačným dvojsklom s interiérovými hliníkovými žalúziami, z menšej časti drevené zdvojené a malé dvojité, výplň v zádverí je z jednoduchého skla v ráme. Stropy sú drevené s rovným podhľadom, nášľapné vrstvy betónových podláh sú v izbách prevažne z drevenej palubovky, v kúpeľni a WC z keramickej dlažby, v ostatných miestnostiach je cementový poter, v kuchyni je osadená nová kuchynská linka s nerezovým drezom s odkvapkávacou plochou a stojankovou pákovou batériou, inštalovaný je plynový sporák na PB typ Mora 1101, časť steny medzi pracovnou doskou a nástennými skrinkami je obložená keramickým obkladom, v kúpeľni je obmurovaná a keramickým obkladom obložená kútová plastová tvarovaná vaňa so stojankovou batériou, ohrev vody je závesným zásobníkovým elektrickým ohrievačom vody, umiestneným v miestnosti vedľa kuchyne, v miestnosti WC je kombizáchod, kúrenie je riešené elektrickými prenosnými radiátormi. Dom je zásobený pitnou vodou z obecného vodovodu s murovanou vodomernou šachtou, kanalizácia je zvedená do žumpy, vybudovaná je nová podzemná elektrická prípojka, vodomer je v skrinke umiestnenej v plote od ulice, rozvodná skrinka s automatickými ističmi je umiestnená na fasádnom murive domu, vybudovaná je plynová prípojka, v čase obhliadky bola prípojka odpojená odrezaním potrubia. Plot od ulice pred domom z ľavej strany je z betónových plotových dielcov, súčasťou je kovová bránka a dvojkrídlová brána, plot z pravej strany je betónový.
  • Pozemky parcelné číslo 182/1 a 182/3 sú zaradené v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemok parcelné číslo 184/1 je zaradený v katastri nehnuteľností ako záhrada. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Šarovce v katastrálnom území Malé Šarovce. V mieste, kde sa pozemky nachádzajú je možnosť napojenia na obecný vodovod, elektrický rozvod a rozvod plynu. Pozemky sú rovinaté.