2 izbový byt v k.ú. Partizánske, obec Partizánske, okres Partizánske

Pripravovaná dražba - prvá
Dátum konania 
Čas konania 
Miesto konania 
Cena podľa ZP39 000,00 €
Najnižšie podanie39 000,00 €
Minimálne prihodenie400,00 €
Dražobná zábezpeka6 000,00 €
Obhliadky 
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred): 

  • Predmetom dražby sú:

  • byt č. 58 na 13. p. vo vchode 1 v bytovom dome súpisné číslo 1278 na ulici Horská, Partizánske, ktorý je postavený na pozemku parcele registra „C“ č. 4970/71 o výmere 412 m2, zastavané plochy a nádvoria
  • spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 6405/398532-in.
  • Vzhľadom k tomu, že vlastník neumožnil vykonať obhliadku v riadne naplánovanom a oznámenom termíne, znalecký posudok je vypracovaný s uplatnením zákona č. 527/2002 Z.z. §12 ods. 3, ktorý znie: „Ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“.
  • Bytový dom súpisné číslo 1278 leží na pozemku parcelné číslo 4970/71 v okresnom meste Partizánske. Dom je vežiakový, postavený bol v roku 1987, má jeden vchod, 13 nadzemných podlaží, v prvom nadzemnom podlaží sú pivničné kobky a spoločné priestory, v ostatných nadzemných podlažiach sú byty, schodište je jedno s vnútorným zrkadlom, dva výťahy zmodernizované v roku 2016, na každom podlaží je samostatná chodba pre dvojizbový a štvorizbový byt a druhá samostatná chodba pre dvojizbový byt, garsónku a trojizbový byt. Na každom podlaží je 5 bytov, v bytovom dome je celkom 60 bytov.
  • Predmetom dražby je dvojizbový byt č. 58, nachádzajúci sa na 13. nadzemnom podlaží (podľa LV na 13.p.) vo vchode č. 1. Dispozične pozostáva z obývacej izby, spálne, kuchyne s balkónom, komory, predsiene s chodbou, kúpeľne, miestnosti WC a pivničnej kobky v I.NP. Vypočítaná podlahová plocha bytu je 64,05 m2 (obývacia izba 20,70 m2, spálňa 16,59 m2, kuchyňa 10,92 m2, kúpeľňa 3,18 m2, WC 0,95 m2, komora 1,92 m2, predsieň 8,15 m2, pivničná kobka 1,64 m2).
  • Steny bytového domu sú panelové montované plošné s plochou strechou, v rámci modernizácie v roku 2016 boli obvodové steny prvého nadzemného podlažia opatrené kontaktným zatepľovacím systémom s povrchovou úpravou zo silikátovej tenkovrstvovej stierky, vymenené boli jedny z dvojice vstupných dverí za nové kovové s bezpečnostným uzamykaním na Dallas kľúč, zamenené boli pôvodné okná spoločných priestorov prvého nadzemného podlažia za plastové s izolačným dvojsklom, v roku 2015 bol vyhotovený kamerový systém, strecha je plochá dvojplášťová, ostatné konštrukčné prvky sú pôvodné.
  • V byte bola vykonaná čiastočná modernizácia, spočívajúca v nahradení pôvodných nášľapných vrstiev plávajúcou podlahovinou a keramickou dlažbou, výmene kuchynskej linky za novú s drezom s odkvapkávacou plochou a stojankovou pákovou batériou, inštalovaní nového sporáka, osadení keramického obkladu pri kuchynskej linke, výmene pôvodných okien a balkónových dverí za plastové s izolačným dvojsklom s interiérovými horizontálnymi hliníkovými žalúziami. Ostatné konštrukčné prvky sú prevažne pôvodné, steny bytového jadra sú umakartové, v kúpeľni je osadená plechová smaltovaná vaňa a keramické umývadlo s pákovými batériami, v miestnosti WC je kombizáchod, kúrenie je ústredné diaľkové, radiátory oceľové panelové typ Korad, opatrené termoregulačnými ventilmi a dotykovými meračmi pre podielový rozpis spotreby tepla, ohrev vody je z centrálneho zdroja, elektroinštalácia je svetelná a zásuvková, elektromer je v spoločnej chodbe mimo bytu. Pivničná kobka je umiestnená v prvom nadzemnom podlaží, bočné steny a predná stena s dverami je z drevených hranolkov, podlaha je betónová.
  • Pozemok parcelné číslo 4970/71 je zaradený v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria. Pozemok sa nachádza v zastavanom území okresného mesta Partizánske. Mesto Partizánske má podľa údaju z internetovej stránky cca 23.860 obyvateľov. Pozemok je zastavaný stavbou. V mieste, kde sa nachádza je možnosť napojenia na všetky základné inžinierske siete. Pozemok je rovinatý, okolité pozemky sú mierne svahovité.