2 izbový byt Partizánske

PRVÁ DRAŽBA 
Dátum konania 
Čas konania.
Miesto konania 
Cena podľa ZP32 100,00 €
Najnižšie podanie 
Minimálne prihodenie300,00 €
Dražobná zábezpeka5 000,00 €
Obhliadky 
(po tel. dohovore 1 deň vopred) 
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX. VS: 0062019

 • Predmetom dražby sú:

 • nehnuteľnosti zapísané v katastrálnom území: Partizánske, obec Partizánske, vedené Okresným úradom: Partizánske katastrálnym odborom ako:

  LV 4988:

  -   byt č. 48 na 5.p. blok G2-A v bytovom dome s. č. 1549 na ulici Janka Kráľa, v Partizánskom (ďalej len,  
      bytový dom“), vo vchode  č.46,  ktorý záložcovia vlastnia v celosti, postavenom na  parcele č. 4971/231
       zastavaná plocha a nádvorie,     

  -   k opísanému bytu prislúcha nedeliteľný spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach
       bytového domu, príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 4008/291357-in
 • Predmetný byt sa nachádza v bytovom dome s deviatimi poschodiami (z toho jedným technickým), užívaný od roku 1998, vzhľadom k tech. stavu je uvažované s celkovou životnosťou 95 rokov. Dom je napojený na všetky verejné siete: vodovod, kanalizácia, plyn, teplo. Súčasťou rozvodov je aj káblová TV. Konštrukčne je dom vyhotovený z panelového muriva hr. do 30. Strecha plochá po rekonštrukcii s novou asfaltovou krytinou z pásov (nezistený vek). Vodorovné konštrukcie -žel.bet. stropné panely. Schodište s povrchovou úpravou podlahy ker. dlažba,terazzo, PVC, ker. sokel, klampiarske konštrukcie z pozink. plechu. Vonkajšie úpravy fasády - silikátová omietka (nezistený vek), vnútorné hladké omietky. Vchodové dvere a spoločné okná plastové (nezistený vek). Dom má bleskozvod, vnútorný vodovod pozinkované rúry, vnútorná kanalizácia liatina, štandardný výťah. Pri dome možnosť parkovania a zeleň.

  Samotný 2-izbový byt (podľa ZP 158/2016, Ing.Hurtišovej pôvodne jednoizbový) je po celkovej rekonštrukcii (vek nezistený, údaj v ZP 158/2016 neuvedený), má plastové okná so žalúziami. Ostatné položky pre nesprístupnenie bytu nebolo možné verifikovať, podľa ZP 158/2016 Ing.Hurtišovej sú v byte dvere dyhované, omietky hladké, radiátory oceľové s digitálnymi meračmi. Vybavenie kúpeľne nezistené, samostatné WC kombi, obklad. Kuchyňa  vybavená kombinovaným šporákom, odsávač,kuchynská linka nezistenej dĺžky s nerez. drezom, batéria páková, obklad. Povrchy podláh obytných miestností plávajúce lamináty, v soc.časti ker. dlažba. Nové murované jadro, výmena inštalácie elektro a sanity nezistená.

  K bytu prináleží balkón a pivnica (nesprístupnená).Celkovo je možné hodnotiť dom aj byt ako lepší priemer, až ako dobrý.
  Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

namePosudok-100-19-k.u.-Partizanske.pdf