2i byt k.ú. Rača, BRATISLAVA

PRVÁ DRAŽBA 
Dátum konania 
Čas konania 
Miesto konaniaPriestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, Hlohovec
Cena podľa ZP97 600,00 €
Najnižšie podanie97 600,00 €
Minimálne prihodenie 
Dražobná zábezpeka 
Obhliadky 
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred): 
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK78 1111 0000 0011 3055 0005, BIC: UNCRSKBX. VS: 0132018

 • Opis predmetu dražby a jeho stavu:

 • Predmetom dražby sú:
 • nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2913 v katastrálnom území: Rača, obec: Bratislava m.č. Rača, okres: Bratislava III, vedené Okresným úradom: Bratislava, katastrálny odbor ako:

  -    byt č. 14 na 1.p. v bytovom dome s. č. 2485 na ulici Cyprichova, v Bratislave (ďalej len, bytový dom“), vo 
       vchode č. 72, ktorý záložcovia vlastnia v celosti, postavenom na parcele reg. „C“ č. 17322/2 o výmere 164
       m2 zastavané plochy a nádvoria, na parcele reg. „C“ č. 17322/6 o výmere 172 m2  zastavané plochy
       a nádvoria, na parcele reg.„C“ č. 17322/7 o výmere 171 m2  zastavané plochy a nádvoria v podiele 1/1   

  -    k opísanému bytu prislúcha nedeliteľný spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach
       bytového domu, príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemkom reg. „C“ č. 17322/2 o výmere 164m2  
       zastavané plochy a nádvoria, parc. reg. „C“ č. 17322/6 o výmere 172 m2 zastavané plochy a nádvoria,
       parcele reg. „C“ č. 17322/7 o výmere 171 m2  zastavané plochy a nádvoria, vo veľkosti 5439/160175-in
               

  Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti  vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva, najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektroprípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.
 • Popis domu:            

  Bytový dom sa nachádza na Cyprichovej ulici 68,70,72 v Hlavnom meste Bratislava, mestskej časti Rača. Dom súpisné číslo 2485 leží na pozemkoch parcelné číslo 17322/2, 17322/6a 17322/7, postavený bol v roku 1952, obdĺžnikového pôdorysného tvaru, má tri vchody, čiastočne zapustené podzemné podlažie s pivnicami, tri pôvodné nadzemné podlažia s osemnástimi bytmi, na každom podlaží vo vchode dvomi a dodatočne po roku 2013 vybudovanou nadstavbou s mezonetovými bytmi, vo vchode 68 sú tri mezaníny, vo vchode 70 dva a vo vchode 72 sú tri, v bytovom dome je celkom 26 bytov, steny sú murované, v rámci modernizácie po roku 2013 boli vonkajšie steny dodatočne zateplené a opatrené tenko vrstvovou omietkou, strecha domu je sedlová, krytina je škridlová, vstupné dvere do bytového domu sú novšie kovové s presklením a poštovými schránkami, okná spoločných priestorov sú novšie plastové s izolačným dvojsklom, povrch podláh je z keramickej a terazzo dlažby,vnútorné povrchy stien spoločných priestorov domu sú z vápennej hladkej omietky s olejovým náterom sokla, schodisko je železobetónové s povrchom stupňov zbrúseného betónu bez výťahu, bytový dom je napojený na všetky základné inžinierske siete a slaboprúdové rozvody a vonkajšími tlačidlami bytových zvončekov s elektrickým vrátnikom.

  Popis bytu:            

  Predmetom dražby je dvojizbový byt číslo 14, nachádzajúci sa na prvom nadzemnom podlaží (podľa LV 1.p.), vo vchode Cyprichova 72, byt dispozične pozostáva z obývacej izby s francúzskym balkónom, spálne, kuchyne, predsiene, kúpeľne s WC a dvoch pivníc v I.PP, v byte bola od roku 1990 vykonávaná modernizácia, v roku 2017 boli vymenené pôvodné nášľapné vrstvy podláh v kúpeľni s WQC za keramickú dlažbu, vo všetkých ostatných miestnostiach za drevené veľkoplošné parkety z masívu, vymenené boli pôvodné okná a balkónové dvere za plastové s izolačným dvojsklom, doplnené interiérovými horizontálnymi hliníkovými žalúziami, vchodové dvere do bytu sú drevené plné hladké, z interiérovej strany obložené koženkou na zvukoizolačnej výplni, interiérové dvere do kúpeľne s WC sú drevené hladké v oceľovej zárubni, dvere medzi izbami sú skladacie v oblôžkovej drevenej zárubni, povrchy stien sú stierkované, v kuchyni je kútová jedinečná kuchynská linka z masívu s nerezovým drezom s vodovodnou batériou, pri linke je inštalovaný kombinovaný sporák s nerezovou úpravou a odsávačom pár, časť stien medzi pracovnými doskami a nástennými skrinkami je obložená keramickým obkladom, bytové jadro je murované, v kúpeľni je obmurovaná a keramickým obkladom obložená vaňa s pákovou batériou, keramické umývadlo s klasickou stojankovou batériou, kombizáchod a plynový prietokový ohrievač vodu, steny kúpeľne s WC sú po strop obložené keramickým obkladom, priestory kúpeľne s WC sú vetrané podstropným okienkom, kúrenie je plynovými kachľami, inštalovanými v centrálnej časti bytu v obývacej izbe, elektroinštalácia je svetelná a zásuvková, v predsieni je rozvodná elektroinštalačná skrinka a domový vrátnik.

  Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

 •  
nameZP-51-2018-RD-Bratislava--Ruzinov.pdf