3 izbový byt v k.ú. Nitra, obec Nitra, okres Nitra

Dražba - prvá
Dátum konania18.06.2019
Čas konania10,00 hod.
Miesto konaniaPriestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, 920 01 Hlohovec
Cena podľa ZP70 400,00 €
Najnižšie podanie70 400,00 €
Minimálne prihodenie800,00 €
Dražobná zábezpeka11 000,00 €
Obhliadky11.06.2019 o 10,30 hod.
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):12.06.2019 o 10,30 hod.

  • Predmetom dražby sú:

  • byt č. 55 na 12. p. vo vchode č. 1 v bytovom dome súp. č. 495 na ulici Čajkovského, Nitra, ktorý je postavený na pozemku parc. registra „C“ č. 7393 o výmere 430 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
  • spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, príslušenstva a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 777/39431-in.
  • Vzhľadom k tomu, že vlastník neumožnil vykonať obhliadku v riadne naplánovanom a oznámenom termíne, znalecký posudok je vypracovaný s uplatnením zákona č. 527/2002 Z.z. §12 ods. 3, ktorý znie: „Ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“.
  • Bytový dom súpisné číslo 495 leží na pozemku parcelné číslo 7393 v krajskom meste Nitra. Dom je vežiakový, do užívania bol daný v roku 1982, má jeden vchod, 13 nadzemných podlaží, v prvom nadzemnom podlaží sú pivničné kobky a spoločné priestory, v ostatných nadzemných podlažiach sú byty, schodište je jedno s vnútorným zrkadlom, výťahy dva, sú zmodernizované, na každom podlaží je samostatná chodba pre dvojizbový a štvorizbový byt a druhá samostatná chodba pre dvojizbový byt, garsónku a trojizbový byt.
  • Trojizbový byt č. 55, nachádzajúci sa na dvanástom nadzemnom podlaží (podľa LV na 12.p.) vo vchode č. 1., dispozične pozostáva z troch izieb, kuchyne, kúpeľne s WC, šatníka, chodby, zádveria a pivničnej kobky v I.NP. Vypočítaná podlahová plocha bytu je 77,19 m2 (izba 12,53 m2, izba 12,42 m2, izba 20,29 m2, kuchyňa 13,11 m2, kúpeľňa s WC 5,83 m2, šatník 2,03 m2, chodba 4,09 m2, zádverie 5,03 m2, pivnica 1,86 m2). Loggia má vypočítanú podlahovú plochu 3,10 m2.
  • Steny domu sú panelové montované plošné, strecha je plochá, v rámci modernizácie boli obvodové steny opatrené kontaktným zatepľovacím systémom s povrchovou úpravou zo silikátovej tenkovrstvovej stierky, krytina strechy nahradená novou so zateplením, boli vymenené vstupné dvere za nové kovové s presklením. Povrchy podláh boli prevažne nahradené keramickou dlažbou. Do domu sú zavedené viaceré slaboprúdové rozvody prevádzkovateľov mobilných sietí, TV a internetu.
  • V roku 2011 bola v byte vykonaná rozsiahla modernizácia, pozostávajúca z výmeny konštrukčných prvkov krátkodobej trvanlivosti za nové, osadené boli bezpečnostné vstupné dvere do bytu, výmene pôvodných interiérových dverí za dvere z masívu do obložkových zárubní, bytové jadro bolo vymurované a dispozične upravené na spoločný priestor kúpeľne s WC, pôvodné okná boli vymenené za plastové s izolačným dvojsklom s interiérovými hliníkovými horizontálnymi žalúziami, vnútorné omietky sú vápenné stierkované, povrchy podláh sú vo dvoch izbách laminátové plávajúce, ostatné sú keramické, v kuchyni je novšia kútová linka s nerezovým drezom s odkvapkávacou plochou a nástennou pákovou batériou, so zabudovanou varnou doskou s plynovými horákmi, zabudovanou elektrickou pečiacou rúrou, časti stien medzi pracovnými doskami a nástennými skrinkami sú obložené keramickým obkladom, v kúpeľni je keramickým obkladom obložená kútová akrylátová tvarovaná vaňa a umývadlo s pákovými batériami, splachovací záchod s podomietkovou nádržkou, steny jadra sú po strop obložené keramickým obkladom, kúrenie a ohrev vody je z centrálneho diaľkového zdroja, plynomer a vodomery sú v inštalačnej šachte, v predsieni je domový vrátnik a rozvody štruktúrovanej kabeláže, elektroinštalácia je svetelná a zásuvková.
  • Pozemok parcelné číslo 7393 je zaradený v katastri nehnuteľnosti ako zastavané plochy a nádvoria. Pozemok sa nachádza v zastavanom území Krajského mesta Nitra. V mieste, kde sa nachádza ohodnocovaný pozemok je možnosť napojenia na všetky základné inžinierske siete. Pozemok je rovinatý.