Rodinný dom Povoda, okr. D. Streda

PRVÁ DRAŽBA 
Dátum konania 
Čas konania 
Miesto konania 
Cena podľa ZP84 700,00 €
Najnižšie podanie 
Minimálne prihodenie 
Dražobná zábezpeka 
Obhliadky 
(po tel. dohovore 1 deň vopred) 
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX, VS: 0202018

 • Predmetom dražby je:

 • nehnuteľnosti zapísané na LV 170 v katastrálnom území: Lidér Tejed, obec Povoda, vedené Okresným úradom: Dunajská Streda katastrálnym odborom ako:

  Rodinný dom súp. č. 285, postavený na parc. reg. „C“ č. 101/2
  Letná kuchyňa s.č. 640, postavená na parc. reg. „C“ č. 101/3
  Letná kuchyňa s.č. 641, postavená na parc. reg. „C“ č. 101/4

  Parcela reg. "C" číslo 101/ 1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 493m2
  Parcela reg. "C" číslo 101/ 2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 178 m2
  Parcela reg. "C" číslo 101/ 3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2
  Parcela reg. "C" číslo 101/ 4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2
 • POPIS STAVBY            
  Rodinný dom súpisné číslo 285 sa nachádza na pozemku parcelné číslo101/2 v obci Povoda, katastrálnom území Lidér Tejed. Dom je jednopodlažný, nepodpivničený, typ bungalov, strecha je stanová, krov drevený, krytina z ťažkej betónovej škridle, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, dom dispozične pozostáva z obývacej izby s kuchyňou, troch izieb, zádveria, kúpeľne, WC, kotolne, garáže a krytej terasy, základy sú betónové s hydroizoláciou, podmurovka z debniacich betónových tvárnic, steny sú murované z tehál, vonkajšie omietky sú tenkovrstvové na báze umelých látok, vnútorné omietky sú vápenné hladké, stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom zo sadrokartónu, vchodové dvere sú z drevených Europrofilov, vnútorné dvere sú plné z tvrdého dreva, osadené do obložkových zárubní, okná sú z drevených Europrofilov s izolačným dvojsklom, opatrené interiérovými hliníkovými žalúziami, nášľapná vrstva podláh je v izbách s povrchom z plávajúcej laminátovej podlahoviny, v kuchynskej časti a ostatných miestnostiach je keramická dlažba, vstupné dvere a okná sú z drevených Europrofilov, v kuchyni je kuchynská linka z masívu pôdorysného tvaru UZ s nerezovým drezom s odkvapkávacou plochou a pákovou batériou, so zabudovanou plynovou varnou doskou s komínovým nerezovým odsávačom pár, umývačkou riadu, elektrickou pečiacou rúrou, mikrovlnkou, časti stien medzi pracovnými doskami a nástennými skrinkami sú obložené keramickým obkladom, v kúpeľni je obmurovaná a keramickým obkladom obložená kútová plastová tvarovaná vaňa, dve umývadlá, batérie sú pákové, steny sú čiastočne obložené keramickým obkladom, v miestnosti WC je kombizáchod a kútové umývadielko, kúrenie je ústredné podlahové plynovým kombinovaným kotlom umiestneným v kotolni v kombinácii s ohrevom úžitkovej vody, elektroinštalácia v dome je svetelná a motorická, rozvádzač je s automatickými ističmi, dom je napojený na verejný vodovod, plynovod a elektrinu, vodomer je vo vodomernej šachte, kanalizácia je zvedená do žumpy, plynomer je v skrinke osadenej v plote od ulice, elektromer je v skrinke osadenej v plote od ulice, plot má betónovú podmurovku, výplň z kovových profilov, súčasťou plotu je bránka a dvojkrídlová brána, vráta garáže sú výsuvné s poloautomatickým elektrickým ovládaním, spevnené plochy sú z betónovej zámkovej dlažby.
  Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

nameZP-68-2018-Povoda-DS.pdf