Rodinný dom v k.ú. Diviacka Nová Ves, obec Diviacka Nová Ves, okres Prievidza

Opakovaná dražba
Dátum konania04.12.2018
Čas konania10,00 hod.
Miesto konaniaPriestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, 920 01 Hlohovec
Cena podľa ZP100 000,00 €
Najnižšie podanie75 000,00 €
Minimálne prihodenie800,00 €
Dražobná zábezpeka12 000,00 €
Obhliadky20.11.2018 o 10,30 hod.
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):21.11.2018 o 10,30 hod.

 • Predmetom dražby sú:

 • stavba, súp. č. 473 na parcele reg. „C“ č. 456/4, rodinný dom
 • parcela reg. „C“ č. 456/4 o výmere 686 m2, zastavané plochy a nádvoria.
 • Vzhľadom k tomu, že vlastník neumožnil vykonať obhliadku v riadne naplánovanom a oznámenom termíne, znalecký posudok je vypracovaný s uplatnením zákona č. 527/2002 Z.z. §12 ods. 3, ktorý znie: „Ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“.
 • Rodinný dom s.č. 473 sa nachádza na severnom okraji zastavaného územia obce Diviacka Nová Ves pri štátnej ceste č. II/574, na okraji zástavby starších rodinných domov.
 • Vzhľadom na skutočnosť, že rodinný dom nebol znalcovi sprístupnený, uvažuje pre potreby vyčíslenia východiskovej hodnoty znalec vybavenie domu tak ako je uvedené v Znaleckom posudku č. 1/2015 (Ing. Jozef KMEŤ). Popis rodinného domu v zmysle Znaleckého posudku č. 1/2015 (Ing. Jozef KMEŤ):
 • Rodinný dom s.č. 473
 • Poloha
 • na parc. č. 456/4, pri severnej strane, odstup od ulice tvorí predzáhradka
 • Stavebná charakteristika
 • stavba s 2 nadzemnými podlažiami a podkrovím, so sedlovou strechou, 1. nadz. podlažie vzniklo zvýšením suterénu pri výstavbe na úroveň do - 30 cm od upraveného terénu
 • Dispozícia a prevádzkové väzby
 • v 1. nadz. podlaží (prízemí) priestor schodišťa z poschodia, chodba, dve izby (jedna obývacia s krbom), kotolňa, letná kuchyňa, kúpeľňa s WC, sklad pod schodiskom, zvonka prístupné sklad pod vstupným schodiskom a garáž
 • na 2. nadz. podlaží (poschodí) priestor vstupného schodišťa, veranda, chodba, kuchyňa s jedálňou, dve izby, priestor schodišťa na prízemie a do podkrovia, špajza, kúpeľňa, komora, WC
 • v podkroví priestor schodišťa, predsieň, dve izby, sklad (s vytvorením strešného okna s doplnením kúrenia môže vzniknúť izba), podstrešná lodžia
 • prevádzkové celky - 1 byt (s menšími úpravami možno rozdeliť na 2 generačné byty).
 • Vypočítaná zastavaná plocha
 • 1.NP 155,51 m2, 2.NP 155,51 m2, 1. Podkrovie je 89,89 m2.
 • Konštrukcie
 • základové konštrukcie betónové pásové, osadenie suterénu do terénu v priemer. hĺbke cca 0,35 m, úplné podpivničenie
 • bez podmurovky
 • zvislé nosné konštrukcie na prízemí a poschodí murované z pórobet. tvárnic, s obv. múrmi hr. 40 cm doplnenými tepelnou izoláciou polystyrénom kr. 50 mm, v podkroví s obvodovými múrmi hr. do 30 cm z jednej strany zateplenými
 • vodorovné konštrukcie - stropy v prízemí a poschodí keramické, v podkroví drevené trámové s podhľadom a omietkou, doplnené zateplením a okrasným polystyrénom
 • schodiská v prízemí a poschodí žel. bet. konštrukcie s kobercovou povrch. úpravou
 • strešná konštrukcia - krov drevený sedlový väznicovej konštrukcie, strešná krytina z asfaltových šindľov, úplné klampiarske vybavenie z pozinkovaného plechu
 • deliace konštrukcie tehlové
 • okná v podstatnej časti na všetkých podlažiach plastové s dvojvrstvovým zasklením, okenné žalúzie kovové v poschodí a podkroví
 • dvere drevené, v prízemí hladké, v poschodí dyhované, v podkroví prevažne výplňové rámové, garážové vráta v prízemí drevené rámové s výplňou
 • fasádne úpravy s tvrdenou úpravou sokla do v. 70 cm, v ostatnej časti silikátová systémová stierka na tepelnej izolácii
 • vnútorné omietky prevažne vápenné štukové a hladké, vnútorné obklady keramické kúpeľní nad 1,35 m, vaní, sprchového kúta, WC min. 1 m a kuchyne na poschodí min. pri sporáku a dreze (ekv. úprava)
 • podlahy obytných miestností v prízemí betónové s korkom, menej s PVC, v poschodí s korkom, v podkroví s laminát. parketami, ostatných miestností v prízemí prevažne s PVC, menej s cem. potermi a korkom (kuchynka), v poschodí prevažne laminát. parketami a ker. dlažbami (v tab. hodnotení je použitý cen. koef. pre ker. dlažbu) a v podkroví prevažne s ker. dlažbami, menej s PVC.
 • Vybavenie
 • vodoinštalácia s pripojením z verejného vodovodu, potrubia oceľové pozinkované, batéria v prízemí obyčajné, v poschodí pákové, pre vane so sprchou
 • odkanalizovanie z WC. umývadiel, vaní, kuchynských drezov do dom. žumpy, kanalizačné potrubia plastové, po 2 stupačky v prízemí a poschodí
 • vykurovanie ústredné s kotlom na zemný plyn a s oceľ. vykur. panelmi v poschodí a podkroví, v prízemí elektrické vykurovanie 3 konvektormi (izby a chodba) a 1 plynovou pieckou (gamat v kuchynke)
 • elektroinštalácia 230/400 V v prízemí, v poschodí a podkroví len 230V, elektrický rozvádzač s poistkovými automatmi, bleskozvod, TV - rozvod v poschodí a podkroví
 • rozvod zemného plynu v prízemí a poschodí
 • príprava teplej úžitkovej vody v elektrickom bojlery umiestnenom v kotolni (pre kúpeľňu v prízemí a pre poschodie) a malým el. ohrievačom v kuchynke v prízemí
 • sanitárne vybavenie WC kombi v prízemí, WC kombi s umývadielkom v samostatnej miestnosti v poschodí, vaňou oceľovou smaltovanou v poschodí, sprchovým kútom v poschodí
 • kuchynské vybavenie v prízemí bez zabudovaného sporáka na plyn s kuchynskou linkou na báze DTD dĺžka 2,5 m so smalt. drezom, v poschodí plynovým sporákom s el. rúrou, kuchynskou linkou na báze DTD dĺžka 4,2 m s nerez. drezom a odkvapkávačom riadu, odsávačom pár
 • balkóny nie sú
 • krb 1 ks s otvoreným ohniskom v prízemí (úprava bez komína).
 • Údaje o výstavbe a užívaní
 • doklady o výstavbe sa nezachovali, kolaudačné rozhodnutie na stavbu sa nenašlo
 • podľa údajov v potvrdení obce a zápisnici z miestneho zisťovania stavba sa začala užívať v roku 1972
 • plynofikácia rod. domu uskutočnená v r. 1980
 • v roku 1995 zabudované vybavenie na teplú vodu
 • v roku 2005 vykonaná modernizácia a veľké opravy zahrnujúce výmeny okien a dverí, zateplenie stavby, výmenu a doplnenie vykurovanie, nové vnútorné a vonkajšie omietky, obklady a podlahy, nové sanitárne a kuchynské vybavenie a časti inštalácií
 • účel učenia a priebeh užívanie - trvalé bývanie.
 • Životnosť a opotrebenie stavby
 • rok ku ktorému sa ohodnocuje
 • zhodnotenie stavu - v dobrom stave bez zjavných poškodení, zodpovedá veku pri riadnej bežnej údržbe
 • celková predpokladaná životnosť stavby v rokoch 100.
 • Dokončenosť stavby
 • stavba v hodnotených konštrukciách a vybavení úplná.
 • Prístrešok
 • Poloha - na parc. č. 456/4, v zadnej (SV) časti pozemku. Stavebná charakteristika - 1 podlažná drevená polootvorená stavba s nízkou pultovou strechou. Dispozícia a prevádzkové väzby - v 1. nadz. podlaží (prízemí) polootvorený priestor na odstavenie osobných automobilov príp. posedenie. Vypočítaná zastavaná plocha - 1.NP 47,28 m2. Konštrukcie - základové konštrukcie betónové pätkové, zvislé nosné konštrukcie z drevených stĺpikov a z jednej strany s múrom, z 3 strán bez opláštenia; vodorovné konštrukcie - strop nie je; strešná konštrukcia - krov drevený pultový, krytina asfaltová mäkká; bez okien a dverí; úprava povrchov prevažne impregnáciou, zadný múr omietaný; podlaha betónová s cementovým poterom. Vybavenie - bez vnútorného vybavenia. Údaje o výstavbe a užívaní - doklady o výstavbe sa nezachovali; stavba uvedená do užívania v roku 1980 (podklad - zápisnica z miestneho zisťovania znalca); celkovú predpokladanú životnosť stavby s ohľadom na konštrukčné vyhotovenie, druh užívania a stav znalec stanovuje na 60 rokov. Dokončenosť stavby - stavba v hodnotených konštrukciách a vybavení úplná.
 • Ploty
 • Plot predzáhradky murovaný sa nachádza na severnej hranici pozemku v prednej časti, je zrealizovaný ako murovaný z plotových tvárnic na betónových základoch, dĺžka plotu je 14,00 m. Plot uličný sa nachádza na západnej hranici pozemku, je zrealizovaný s murovanými stĺpikmi a s výplňou prevažne murovanou, čiastočne kovovou, na betónových základoch, v plote sa nachádzajú kované plotové vráta a vrátka, dĺžka plotu je 12,60 m. Plot dvora zadný je umiestnený na parc. č. 456/4, na východnej strane (od záhrady), základy betónové pásové pätkové, podmurovka betónová š. 25 cm a v 30 cm, murované stĺpiky z bet. tvárnic a výplň z oceľ. zváraných profilov výšky 126 cm, náter oceľ. časti dvojnásobný, 1 ks vrát jednokrídlových rozmerov 3,0*1,5 m zo zváraných oceľ. profilov, dĺžka plotu je 11,70 m.
 • Studňa vŕtaná - umiestnenie na parc. č. 456/4, v predzáhradke. Účel - využíva sa ako úžitkový zdroj na polievanie. Druh a vyhotovenie - studňa vŕtaná priemeru 150 mm s ručným čerpadlom. Hĺbka - 6 m. Vodovodná prípojka - umiestnenie na parc. č. 456/4, od uličnej hranice pozemku cez dvor po začiatok vnútorného vodovodu domu (vodomer je v kotolni domu). Vyhotovenie - podzemné vedenie z oceľ. pozink. potrubia DN 25. Merná jednotka - dĺžka v metroch. Počet merných jednotiek - 22,5 bm. Kanalizačná prípojka - umiestnenie na parc. č. 456/4, od konca vnútornej kanalizácie domu pod prístreškom po žumpu. Vyhotovenie - podzemné potrubie kameninové DN 150. Merná jednotka - dĺžka v metroch. Počet merných jednotiek - 5,0 bm. Žumpa - umiestnenie na parc. č. 456/4, pod prístreškom, slúži na odpadovú splaškovú vodu z rod. domu. Vyhotovenie - podzemná nádrž žel. bet. konštrukcie, počet komôr 1. Merná jednotka - obostavný priestor v m3. Počet merných jednotiek - 30,6 m3 OP. Plynová prípojka - umiestnenie na parc. č. 456/4, od regulátora plynu cez nádvorie po rod. dom. Vyhotovenie - podzemné potrubie oceľové DN 40. Merná jednotka - dĺžka v metroch. Počet merných jednotiek - 22,5 bm. Prípojka NN - umiestnenie na parc. č. 456/4, od el. murovanej skrine v novom plote cez predzáhradku po rod. dom. Vyhotovenie - podzemné káblové vedenie CU profilu 4*16 mm2. Merná jednotka - dĺžka v metroch. Počet merných jednotiek - 14,0 bm. Spevnené plochy vozidlové - umiestnenie na parc. č. 456/4, komunikačné plochy pre vozidlový prístup od ulice do dvora a ku garáži - prístrešku. Vyhotovenie z bet. mazaniny hr. cca 150 mm. Merná jednotka - plošná výmera v m2. Počet merných jednotiek - 159,08 m2 ZP. Chodníky - umiestnenie na parc. č. 456/4, chodníky pre peších od uličných vrátok k hlavnému vstupu do domu a odkvapový chodník na uličnej strane domu. Vyhotovenie z bet. mazaniny hr. cca 150 mm. Merná jednotka - plošná výmera v m2. Počet merných jednotiek - 42,17 m2 ZP. Vonkajšie schody - umiestnenie na parc. č. 456/4, v mieste hlavného vstupu do rod. domu z chodníka na spev. plochu nádvoria. Vyhotovenie - 2 stupne s povrchom z bet. mazaniny s cement. poterom. Merná jednotka - dĺžka stupňov v metroch. Počet merných jednotiek - 2,5 bm stupňa.
 • Pozemok
 • Jedná sa o rovinatý pozemok obdĺžnikového tvaru. Zo západnej strany je pozemok ohraničený miestnou komunikáciou, z ostatných strán je pozemok obklopený pozemkami so záhradami, resp. poliami. Pozemok je sprístupnený z existujúcej miestnej komunikácie, ktorá je súčasťou štátnej cesty č. II/574. V tejto komunikácii sú uložené verejné rozvody vody, zemného plynu a NN.