Rodinný dom v k.ú. Horná Lehota, obec Horná Lehota, okres Brezno

Pripravovaná dražba - opakovaná
Dátum konania 
Čas konania 
Miesto konania 
Cena podľa ZP18 100,00 €
Najnižšie podanie13 575,00 €
Minimálne prihodenie 
Dražobná zábezpeka 
Obhliadky 
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred): 

 • Predmetom dražby sú:

 • stavba, súp. č. 316 na parcele reg. „C“ č. 420/2, rodinný dom
 • parcela reg. „C“ č. 420/2 o výmere 251 m2, zastavané plochy a nádvoria
 • parcela reg. „C“ č. 420/3 o výmere 173 m2, záhrady.
 • Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami sa nachádza v okrajovej časti obce Horná Lehota, v miestnej lokalite s názvom Lovište. Dom je prístupný po vedľajšej miestnej komunikácii, z inžinierskych sietí je napojený na elektroinštaláciu a vodu z verejných rozvodov, kanalizáciu do vlastnej žumpy, prípojka zemného plynu nie je. V okolí stavby je životné prostredie bez zjavného poškodenia. Dom je stavba určená na individuálne bývanie, na tento účel sa aj využíva.
 • Rodinný dom č. súp. 316 na parc. č. 420/2 v k.ú. Horná Lehota je samostatne stojaca murovaná stavba, ktorá má dve nadzemné podlažia, nie je podpivničená, podkrovie sa na obytné účely nevyužíva. Podľa predložených podkladov bol dom postavený v roku 1929, podľa zistení na miestnom šetrení a podľa predchádzajúcich znaleckých dokazovaní bol dom zrekonštruovaný v roku 1985.
 • Dispozične sa v prízemí nachádzajú chodba so schodiskom, kuchyňa, kúpeľňa, kotolňa a pivnica a na poschodí domu sú schodisko, dve izby, kuchyňa, kúpeľňa, šatník a balkón. Vypočítaná zastavaná plocha 1.NP je 77,08 m2 a 2.NP je 77,08 m2.
 • Konštrukčne ide o murovanú stavbu, základy domu sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, zvislé obvodové konštrukcie prízemia sú murované z kamenného muriva v hrúbke 60 cm, poschodie je z tehlových murív, obvodové steny v priemernej hrúbke 40 - 50 cm. Deliace konštrukcie sú murované, stropy nad prízemím železobetónové monolitické, nad poschodím drevené trámové s rovnými podhľadmi, strecha je sedlová, krytina aj klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné štukové hladké, vonkajšie brizolitové, podlahy v obytných miestnostiach povlakové z PVC, v ostatných miestnostiach prevládajú keramické dlažby, schodisko je s cementovými potermi, okná sú drevené dvojité a zdvojené, dvere prevažne drevené plné hladké alebo zasklené. Vykurovanie je ústredné teplovodné, zdrojom je kotol na tuhé palivo a oceľové radiátory, na ohrev TÚV slúži elektrický bojler. Dom je napojený na prípojku vody, kanalizáciu do žumpy a elektrickú prípojku.
 • Dispozične sa v prízemí nachádzajú chodba so schodiskom, kuchyňa, kúpeľňa, kotolňa a pivnica. V kuchyni je linka na báze dreva rozvinutej dĺžky 1,80 bm so smaltovaným drezom, obyčajnou batériou, sporák na tuhé palivo, za linkou a sporákom sú keramické obklady, v kúpeľni sú smaltovaná vaňa s keramickým obkladom, obyčajnou batériou a WC, steny sú s keramickými obkladmi. V kotolni je kotol ÚK a elektrický bojler. Na poschodí domu sú schodisko, dve izby, kuchyňa, kúpeľňa, šatník a balkón. V kuchyni je linka na báze dreva dĺžky 1,50 m s nerezovým drezom, obyčajnou batériou, elektrický sporák so sklokeramickou varnou doskou, za linkou sú keramické obklady, v kúpeľni sú sprchový kút, umývadlo a WC, batérie nerezové pákové, steny s keramickými obkladmi.
 • Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti analytickou metódou stanovil znalec vek pôvodnej stavby od roku 1929 a rekonštrukcie od roku 1985.
 • Hospodárska budova je postavená v zadnej časti dvora domu, je pristavaná k domu, ide o jednopodlažnú stavbu s pultovou strechou, základy sú betónové pásové, zvislé konštrukcie murované, prevažne kamenné, stropy drevené trámové, na pultovej streche je plechová krytina, podlahy sú prevažne betónové s cementovým poterom, dvere drevené zvlakové, okná drevené zdvojené, vonkajšie omietky brizolitové, vnútorné vápenné hladké, v objekte je provizórny rozvod elektroinštalácie, ostatné vybavenie stavba nemá. Dispozične je v prednej časti budovy prístrešok (sklad) s nadstaveným povalovým priestorom skleníka (zimnej záhrady), v zadnej časti hospodárskej budovy je maštaľ (dve miestnosti). Vypočítaná zastavaná plocha 1.NP je 44,31 m2. Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec vek stavby od roku 1929 a životnosť na 100 rokov.