Rodinný dom v k.ú. Lužianky, obec Lužianky, okres Nitra

Dražba - prvá
Dátum konania14.07.2020
Čas konania11,00 hod.
Miesto konaniaPriestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, 920 01 Hlohovec
Cena podľa ZP57 200,00 €
Najnižšie podanie75 000,00 €
Minimálne prihodenie800,00 €
Dražobná zábezpeka12 000,00 €
Obhliadky30.06.2020 o 14,00 hod.
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):09.07.2020 o 14,00 hod.

 • Predmetom dražby sú:

 • stavba, súp. č. 183 na parcele reg. „C“ č. 1356/30, rodinný dom
 • stavba, súp. č. 1208 na parcele reg. „C“ č. 1356/31, rodinný dom
 • parcela reg. „C“ č. 1356/5 o výmere 328 m2, zastavaná plocha a nádvorie
 • parcela reg. „C“ č. 1356/30 o výmere 48 m2, zastavaná plocha a nádvorie
 • parcela reg. „C“ č. 1356/31 o výmere 81 m2, zastavaná plocha a nádvorie.
 • Rodinné domy súpisné číslo 183 a 1208, nachádzajúce sa v obci Lužianky tvoria jeden obytný celok, vzájomne technicky prepojený so spoločným dvorom. Zásobenie vodou je z vlastnej studne, je možnosť napojenia na pitnú obecnú vodu, vybudovaná je spoločná novšia kanalizačná prípojka, elektrická prípojka je spoločná vzdušná, elektromery sú umiestnené na každom dome samostatne, zásobovanie plynom je zrealizované s meraním pre každý dom samostatne.
 • Rodinný dom súpisné číslo 183 sa nachádza na pozemku parcelné číslo 1356/30, na adrese Rastislavova 78 ako zadný dom, postavený je za rodinným domom súpisné číslo 1208, dom je obývaný, technické vybavenie je podštandardné, dispozične pozostáva zo vstupnej miestnosti slúžiacej ako kuchyňa s jedálňou a dvoch samostatných izieb. Vypočítaná zastavaná plocha 1.NP je 49,01 m2.
 • Rodinný dom súpisné číslo 1208 sa nachádza na pozemku parcelné číslo 1356/31, na adrese Rastislavova 78A ako predný dom od ulice, dom je obývaný v obmedzenom režime, nakoľko v čase obhliadky bola odstránená kompletná kuchynská linka, ponechaný bol sporák s komínovým nerezovým odsávačom pár a podľa vyjadrenia užívateľky domu je vlastník nehnuteľností rozhodnutý demontovať a odstrániť aj plynový kotol ústredného kúrenia s ohrievačom vody, z toho dôvodu znalec dom hodnotí ako nedokončený, technické vybavenie je štandardné, dispozične pozostáva z predsiene, chodby, kuchyne, kúpeľne s WC, špajze a dvoch izieb. Vypočítaná zastavaná plocha 1.NP je 103,31 m2.
 • Rodinný dom súpisné číslo 183
 • V rámci rekonštrukcie v roku 2010 bolo vymenené latovanie, pôvodná krytina za novú plechovú typ Rova s plechovými dažďovými žľabmi a zvodmi, pôvodné vstupné dvere boli vymenené za plastové s čiastočným presklením, pôvodné okná za nové plastové s izolačným dvojsklom a interiérovými hliníkovými horizontálnymi žalúziami, základy sú betónové s podmurovkou, vstup z dvora je vonkajšími betónovými schodmi, steny sú murované, strecha sedlová, krov drevený, stropy drevené trámové s rovným omietnutým podhľadom, vonkajšie omietky sú novšie vápennocementové hladké, vnútorné omietky sú vápenné hladké, v stropných kútoch bez pravidelnej maľovky sa vyskytuje pleseň, interiérové dvere sú pôvodné drevené dyhované s 2/3 presklením, v oceľových zárubniach, podlahy sú betónové s poterom a položeným nelepeným PVC a kobercom, zavedený je plyn do kuchyne ku šporáku a Gamatkám, do prednej izby ku Gamatkám, v kuchyni je pôvodná kuchynská linka bez zavedenia vody a bez odkanalizovania, elektroinštalácia je svetelná, technická údržba domu je čiastočne zanedbaná.
 • Rodinný dom súpisné číslo 1208
 • V rámci rekonštrukcie a modernizácie v roku 2010 bolo vymenené latovanie, pôvodná krytina bola vymenená za novú plechovú typ Rova s plechovými dažďovými žľabmi a zvodmi, pôvodné vstupné dvere boli vymenené za plastové s čiastočným presklením, pôvodné okná za nové plastové s izolačným dvojsklom a interiérovými hliníkovými horizontálnymi žalúziami, bolo zrealizované ústredné kúrenie s panelovými plechovými radiátormi typ Korad s termoregulačnými ventilmi a nadomietkovými rozvodmi potrubia, vedenými v plastových nadpodlahových žľaboch, nášľapné vrstvy boli v predsieni, chodbe a kuchyni vymenené za kamenné s vysokým leskom, v izbách je nášľapná vrstva z veľmi amatérsky položenou laminátovou plávajúcou podlahovinou, steny boli čiastočne obložené remienkovým obkladom v kombinácii s obkladom z kamennej dlažby, základy sú betónové s podmurovkou, vstup z dvora je vonkajšími betónovými schodmi, steny sú murované, strecha stanová, krov drevený, stropy drevené trámové s rovným omietnutým podhľadom, vonkajšie omietky sú novšie vápennocementové hladké, vnútorné omietky sú vápenné hladké, interiérové dvere sú prevažne novšie drevené s čiastočným presklením, vybavenie kúpeľne je takmer pôvodné, dlažba je keramická 10/10, obklady belninové, čiastočne odstránené, inštalované je keramické umývadlo v toaletnej skrinke, osadená je obmurovaná a keramickým obkladom obložená oceľová smaltovaná vaňa, vodovodné batérie sú pákové, inštalovaný je novší splachovací záchod s podomietkovou nádržkou typ Geberit, v dome je elektroinštalácia svetelná a motorická, zavedený je plyn do kuchyne ku šporáku a do špajze ku kotlu ÚK.
 • Plot od ulice a v predzáhradke má betónové základy a podmurovku, medzi murovanými stĺpmi je výplň z kováčsky vyhotovených okrasných profilov, súčasťou plotu je dvojkrídlová brána a dve bránky, pri dome od ulice sú vybudované pôvodné betónové chodníky, pri zadnom dvore je nedokončená spevnená plocha z betónovej zámkovej dlažby, ukladanej do kamennej drte.
 • Pozemky parcelné číslo 1356/5, 1356/30 a 1356/31 sú zaradené v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Lužianky v rovnomennom katastrálnom území. V mieste, kde sa nachádzajú je možnosť napojenia na obecný vodovod, kanalizáciu, elektrický rozvod a rozvod plynu. Pozemky sú rovinaté.