Rozostavaná prevádzková budova, k.ú. Vyšný Blh, okr. R. Sobota

PRVÁ DRAŽBA 
Dátum konania 
Čas konania 
Miesto konania 
Cena podľa ZP64 400,00 €
Najnižšie podanie 
Minimálne prihodenie 
Dražobná zábezpeka 
Obhliadky 
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred): 
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX, VS: 0042019
  

 • Predmetom dražby sú:

 • nehnuteľnosti zapísané na LV č. 240 v katastrálnom území: Vyšný Blh, obec Veľký Blh, okres Rimavská Sobota, vedené Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor ako:   

  Prevádzková budova – rozostavaná stavba - súp. č. 255, postavený na parc. reg. „C“ č. 223
  Parc. reg. "C" č. 223 o výmere 386 m2 - zastavaná plocha a nádvorie
  Parc. reg. "C" č. 233/1 o výmere 397 m2 - zastavaná plocha a nádvorie

  Spoluvlastnícky podiel: 1/1
 •  
 • Prevádzková budova súp. č.255 na parc.  č. 223, k.ú. Vyšný Blh, obec Veľký Blh v okrese Rimavská sobota:
  Predmetom dražby je budova súp.č. 255 postavená na parc.č. 223 v centre obce Veľký Blh. Postavená je cca vo vzdialenosti 30 m od hlavnej cesty - hlavný ťah na Teplý Vrch, na druhej parcele od križovatky.  Nachádza sa v susedstve rodinných domov v kontakte s občianskou vybavenosťou obce. Prevádzková budova pozostáva z dvoch častí. Pôvodná časť obdĺžnikového tvaru bola postavená v roku 1960 a užívaná ako rodinný dom. Neskôr bola prestavaná a zmodernizovaná. Táto časť pozostáva z priestorov pohostinstva, baru, skladov, kuchyne a sociálnych zariadení. Prevedená bola rozsiahla a kompletná rekonštrukcia a to tak, že z pôvodných konštrukcií ostali iba základy a obvodové murivo. Z tohto dôvodu je pri stanovení technickej hodnoty uvažované so začiatkom užívania budovy súčasne s ukončením prístavby, t.j. v roku 2000. Objem prístavby je väčší ako objem pôvodnej stavby. Podľa projektovej dokumentácie, bude mať prístavba dve nadzemné podlažia a podkrovie. Pôdorys prístavby má nepravidelný tvar, z jednej strany tvarovaný do oblúka. Dispozične bude pozostávať z reštaurácie so zázemím, sociálnymi zariadeniami a  barom. V časti 2.NP sa predpokladajú kapacity ubytovania ako penzión pre 20 až 30 ubytovaných. Okrem toho v 2.NP bude aj jedna bytová jednotka pre správcu s dvoma obytnými miestnosťami a príslušenstvom. Pôvodná časť je prízemná, základy sú betónové, zvislé konštrukcie murované z tehál, stropy železobetónové, strecha sedlová, krytina ťažká škridlová, vonkajšia omietka zdrsnená s čiastočným kamenným obkladom v priečelí, okná plastové, dvere z tvrdého dreva, podlahy z keramickej dlažby,  keramické obklady sú v sociálnych zariadeniach, pri barovom pulte, v skladoch a v kuchyni. Inštalácie elektriny, vody, kanalizácie, zemného plynu a ústredného vykurovania. Kotol a radiátory sú demontované. Vybavenie - drezy, umývadlá, záchodové  misy a pisoáre sú väčšinou demontované. Prístavba má betónové základy, zvislé nosné konštrukcie sú murované z kvádrov, stropy železobetónové, strecha členitá s vykiermi, krytina ťažká  škridlová, okná v 1.NP drevené zdvojené, ostatné konštrukcie nie sú ešte zrealizované. Kvalita vykonaných stavebných prác je dobrá, ale obvodové murivo bez vonkajšej povrchovej úpravy je už dlhú dobu vystavované poveternostným vplyvom počasia a chátra.

  Dispozičné riešenie:
  V budove sa nachádzajú nasledovné priestory :

  1. NADZEMNÉ PODLAŽIE:
  závetrie, 3xchodba, pohostinstvo - odbyt, výčapný pult, 6x sklad, 2x predizba, 6x WC, 2xpredsieň, pisoár, šatňa, sprcha, vstupný priestor, reštaurácia, office, umývanie bieleho riadu, kuchyňa, príprava mäsa, umývanie čierneho riadu, príprava zemiakov a zeleniny, schodisko a upratovačka.

  2. NADZEMNÉ PODLAŽIE: 
  chodba, 5 x izba, šatňa, obytná hala,kuchyňa, kúpeľňa, plynová kotolňa, 2x sklad, 2x sprcha, upratovačka, 2xWC, terasa, balkón, lodžia

nameZP-k.u.-Vysny-Blh--Horvath.pdf