Rodinný dom Sokolovce, okr. Piešťany

OPAKOVANÁ DRAŽBA 
Dátum konania 
Čas konania 
Miesto konaniaV priestoroch spoločnosti Dom dražieb, s.r.o., Podzámska 37, 920 01 Hlohovec
Cena podľa ZP112 000,00 €
Najnižšie podanie84 000,00 €
Minimálne prihodenie1 000,00 €
Dražobná zábezpeka10 000,00 €
Obhliadky 
(po tel. dohovore 1 deň vopred) 
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX. VS: 0172018

 • Predmetom dražby sú:

 • Nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva číslo 410 v katastrálnom území: Sokolovce, obec Sokolovce, vedené Okresným úradom: Piešťany - katastrálnym odborom ako:

  Rodinný dom súp. č. 375, postavený na parc. reg. „C“ č. 144/64
  Parc. číslo: 144/64 zastavané plochy a nádvoria o výmere  702 m2
  Parc. číslo: 144/132  orná pôda o výmere 451 m2
 • Rodinný dom súpisné číslo 375 sa nachádza na pozemku parcelné číslo 144/64 v obci Sokolovce na ulici Hlohovecká 31, v okrese Piešťany, severne od centra obce, dom je samostatne stojaci, má jedno podzemné podlažie a dve nadzemné podlažia, bol postavený v roku 1989, po roku 2005 boli realizované rozsiahle stavebné úpravy a modernizácia vybavenia v rozsahu zateplenia obvodových konštrukcií objektu s novými úpravami fasád, výstavba novej krovovej strešnej konštrukcie nad konštrukciou pôvodnej plochej strechy, výmena okenných konštrukcií, vnútorných dverí, povrchové úpravy a vybavenie kuchyne, kúpeľní a WC na jednotlivých podlažiach, dom je napojený na obecný vodovod, plyn a elektro podzemnou káblovou prípojkou, kanalizácia je odvedená do vlastnej betónovej žumpy, úžitková voda je čerpaná z vlastnej narážanej studne, podzemné podlažie dispozične pozostáva z garáže, chodby, skladu, kotolne a letnej kuchyne, prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z chodby so schodiskom, špajze, WC, kúpeľne,kuchyne a dvoch obytných miestností, druhú nadzemné podlažie dispozične pozostáva z chodby od schodiska, kúpeľne, loggie, balkóna a štyroch obytných miestností, základy domu sú z monolitického betónu, stropy tvoria železobetónové omietnuté dosky, soklová časť je opatrená z troch strán cementovými lícovkami, klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, kúrenie je ústredné, zdrojom tepla je kotol v suteréne, v dome je dodatočne vyhotovený elektronický zabezpečovací systém. V I.PP sú steny prevažne z monolitického betónu s dodatočnou nadzemnou hydroizoláciou, steny sú omietnuté, okná sú prevažne drevené zdvojené, vnútorné dvere drevené hladké v oceľových zárubniach, podlahy v suteréne sú prevažne z cementového poteru a z keramickej dlažby, elektroinštalácia na podlaží je svetelná a motorická, schodisko do I.NP je betónové, garážové vráta drevené dvojkrídlové. V I.NP. sú steny murovaná z plynosilikátových kvádrov, dvere sú drevené z masívu, okná a balkónové dvere sú plastové, nášľapné vrstvy podláh sú z drevených vlysov a keramickej dlažby, schodisko na II.NP je železobetónové. V II.NP sú steny murovaná z plynosilikátových kvádrov, nad pôvodnou plochou jednoplášťovou strechou bola dodatočne vybudovaná nová strešná konštrukcia sedlovej strechy s väznicami a polvalbami, krytinu krovu tvorí betónová škridla, dvere sú drevené z masívu, okná a balkónové dvere sú plastové, nášľapné vrstvy podláh sú z drevených vlysov a keramickej dlažby. Pri dome je od roku 2005 vybudovaný prístrešok pre motorové vozidlo, konštrukcia jednej steny je murovaná, prestrešenie je pultové, ukotvené do obvodovej steny domu, krytina je z tabúľ drôteného skla, podlaha je z betónovej zámkovej dlažby. Sklad za domom bol vybudovaný v čase stavby rodinného domu, steny má z plynosilikátových kvádrov, stropná konštrukcia je drevená trámová s pohľadom, strecha je plochá s vrchnou krytinou z asfaltových pásov, okná sú drevené zdvojené, dvere drevené hladké, podlahy z betónovej mazaniny, vonkajšie a vnútorné omietky sú vápenné hladké. Plot od ulice má vybudovaný betónový základ, plotová výplň je zhotovená z povrchovo upravených plotových tvárnic, súčasťou je kovová vstupná bránka a dve posuvné brány, od suseda je plot zo strojového pletiva medzi betónovými stĺpikmi s betónovým prahom, spevnené plochy tvoria chodníky a plochy z monolitického betónu a betónovej zámkovej dlažby, podzemná pivnica je pod terasou, steny sú z betónu a tehál, stropná konštrukcia zo železobetónovej dosky a podlaha z betónovej mazaniny.
  Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

nameZP-70-2018--k.u.-Sokolovce.pdf