3 izbový byt v k.ú. Chrenová, obec Nitra, okres Nitra

Pripravovaná dražba - opakovaná
Dátum konania 
Čas konania 
Miesto konania 
Cena podľa ZP80 400,00 €
Najnižšie podanie60 300,00 €
Minimálne prihodenie700,00 €
Dražobná zábezpeka9 000,00 €
Obhliadky 
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred): 

  • Predmetom dražby sú:

  • byt č. 8 na 3.p. vo vchode č.o.11 v bytovom dome súp. č. 816 na ulici Dlhá, Nitra, ktorý je postavený na pozemku parc. registra „C“ č. 373 o výmere 210 m2, zastavaná plocha a nádvorie, na pozemku parc. registra „C“ č. 374 o výmere 203 m2, zastavaná plocha a nádvorie a na pozemku parc. registra „C“ č. 375 o výmere 231 m2, zastavaná plocha a nádvorie
  • spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemkom vo veľkosti 84/3099-in.
  • Vzhľadom k tomu, že vlastník neumožnil vykonať obhliadku v riadne naplánovanom a oznámenom termíne, znalecký posudok je vypracovaný s uplatnením zákona č. 527/2002 Z.z. §12 ods. 3, ktorý znie: „Ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“.
  • Bytový dom súpisné číslo 816 leží na pozemkoch parcelné číslo 373, 374 a 375 v krajskom meste Nitra. Dom bol daný do užívania v roku 1977, má tri vchody, jedno podzemné podlažie a šesť nadzemných podlaží, v podzemnom podlaží sú pivničné a spoločné priestory, v nadzemných podlažiach sú byty, v každom vchode je výťah, na prvom nadzemnom podlaží dva byty, na každom ďalšom nadzemnom podlaží tri byty, vo vchode je spolu 17 bytov, v bytovom dome je celkom 51 bytov.
  • Trojizbový byt č. 8, nachádzajúci sa na treťom nadzemnom podlaží (podľa LV na 3.p.) vo vchode č. 11, dispozične pozostáva z troch izieb, kuchyne, kúpeľne s WC, chodby, komory, balkóna a pivnice v I.PP. Vypočítaná podlahová plocha bytu je 84,89 m2 (izba 20,32 m2, izba 20,77 m2, izba 14,35 m2, kuchyňa 10,28 m2, kúpeľňa s WC 5,07 m2, chodba 10,35 m2, komora 1,09 m2, pivnica 2,66 m2). Balkón má vypočítanú podlahovú plochu 4,59 m2.
  • Steny bytového domu sú panelové, strecha plochá, v rámci modernizácie boli v roku 2014 obvodové steny opatrené kontaktným zatepľovacím systémom s povrchovou úpravou zo silikátovej tenkovrstvovej stierky, krytina strechy nahradená novou so zateplením, boli vymenené vstupné dvere za nové hliníkové s presklením, rozvody potrubí v spoločných inštalačných šachtách boli vymenené. Schodište je železobetónové s povrchom terazzo. Dom je napojený na všetky základné inžinierske siete, zavedené sú slaboprúdové rozvody prevádzkovateľov mobilných sietí, TV a internetu.
  • V roku 2014 bola v byte vykonaná rozsiahla modernizácia, pozostávajúca z výmeny konštrukčných prvkov krátkodobej trvanlivosti za nové, dispozičná zmena kúpeľne s WC bola riešená rozšírením podlahovej plochy o prechodnú chodbu do kuchyne, pôvodné okná boli vymenené za plastové s izolačným dvojsklom s interiérovými hliníkovými horizontálnymi žalúziami, vnútorné omietky sú vápenné, sčasti stierkované, povrchy podláh v izbách sú laminátové plávajúce, ostatné sú keramické, v kuchyni je novšia kútová linka s nerezovým drezom s odkvapkávacou plochou a stojánkovou pákovou batériou, so zabudovanou varnou doskou s plynovými horákmi, komínovým nerezovým odsávačom pár, zabudovanou elektrickou pečiacou rúrou a mikrovlnkou, časti stien medzi pracovnými doskami a nástennými skrinkami sú obložené keramickým obkladom, v kúpeľni je keramickým obkladom obložená vaňa a umývadlo v toaletnej skrinke, batérie sú pákové, inštalovaný je splachovací záchod s podomietkovou nádržkou, steny sú obložené keramickým obkladom, kúrenie a ohrev vody je z centrálneho diaľkového zdroja, plynomer a vodomery sú v inštalačnej šachte, zrealizovaná je klimatizácia vnútorných priestorov s podstropnými interiérovými jednotkami a centrálnou vonkajšou jednotkou, elektroinštalácia je svetelná a zásuvková.
  • Pozemky parcelné číslo 373, 374 a 375 sú zaradené v katastri nehnuteľnosti ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území krajského mesta Nitra. V mieste, kde sa nachádzajú, je možnosť napojenia na všetky základné inžinierske siete. Pozemky sú rovinaté.