Rodinný dom Bratislava - Ružinov - UPUSTENÉ OD DRAŽBY

Prvá dražba
Dátum konania27.11.2018
Čas konania10,00 hod.
Miesto konaniaPriestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, Hlohovec
Cena podľa ZP400 000,00 €
Najnižšie podanie400 000,00 €
Minimálne prihodenie3 000,00 €
Dražobná zábezpeka40 000,00 €
Obhliadky09.11.2018 o 11,00 hod.
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):12.11.2018 o 11,00 hod.
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK78 1111 0000 0011 3055 0005, BIC: UNCRSKBX. VS: 0112018

 • Opis predmetu dražby a jeho stavu:

 • Predmetom dražby sú:
 • nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2425 v katastrálnom území: Ružinov, obec: Bratislava – m.č. Ružinov, okres: Bratislava II, vedené Okresným úradom: Bratislava, katastrálny odbor ako: 

  STAVBY:

  Súpisné číslo       na parcele                Druh stavby
      3202                      1476                        Stavba


  PARCELY REGISTRA C:

  Parcelné číslo           výmera   m2          Druh pozemku
      1476                         167                      Zastavané plochy a nádvoria
      1477/1                     2887                      Záhrady
      1477/2                       52                       Zastavané plochy a nádvoria
      1477/3                         1                       Zastavané plochy a nádvoria

                 

  Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti  vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva, najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektroprípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.
 • Rodinný dom súpisné číslo 3202 sa nachádza na pozemku parcelné číslo1476 v Hlavnom meste SR Bratislava v katastrálnom území Ružinov na Štedrej ulici 17. Dom bol postavený v roku 1948, má podzemné podlažie, jedno nadzemné podlažie a sčasti obytné podkrovie s povalovými priestormi. Základy tvoria betónové pásy s hydroizoláciou, steny sú murované prevažne z tehlového materiálu, strecha je sedlová s polvalbami, krov drevený, krytina z azbestocementových šablón, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, vonkajšie omietky sú vápennocementové sčasti poškodené, zo severozápadnej strany prekryté obložením z dreveného roštu s obitím azbestocementovými šablónami, vnútorné omietky sú vápenné hladké, v podzemnom podlaží vápenné hrubé, sčasti poškodené zavlhnutím, okná sú prevažne plastové s izolačným dvojsklom, dom je zásobený pitnou vodou z mestského vodovodu cez vodomernú šachtu, kanalizácia je napojená na uličnú vetvu, elektrická prípojka je vzdušná cez nástrešák, zavedený je zemný plyn, podzemné podlažie dispozične pozostáva z chodby so schodmi, dielne, dvoch skladov s kladu ovocia s plynomerom, sklad v prístavbe má samostatný vonkajší vstup z betónových vonkajších schodov, dvere sú drevené hladké značne poškodené, stropy sú železobetónové s viditeľnými prievlakmi, podlahy sú prevažne betónové hrubé, v sklade ovocia je udusaná zem, zavedená je svetelná a motorická elektroinštalácia, prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z prístavby vstupnej miestnosti, chodby s betónovými schodmi do podzemného podlažia a drevenými schodmi s podstupnicami do podkrovia, troch izieb, kuchyne, kúpeľne, WC a špajze, stropy sú drevené trámové s rovným omietnutým podhľadom, nášľapné vrstvy betónových podláh sú v izbách drevené palubovkové, jednej izbe a chodbe laminátová plávajúca podlahovina, inde keramická dlažba, v špajzi hrubý betón, vstupné dvere sú novšie drevené s čiastočným presklením, vnútorné dvere sú prevažne drevené rámové, čiastočne presklené, v jednej izbe je vstavaná celoplošná skriňa, v kuchyni je kútová kuchynská linka s nerezovým drezom a pákovou batériou, zabudovanou varnou doskou s plynovými horákmi a odsávačom pár, zabudovanou umývačkou riadu, v samostatnej časti je zabudovaná pečiaca rúra s mikrovlnnou rúrou, časti stien medzi pracovnými doskami a nástennými skrinkami sú obložené keramickým obkladom, v kúpeľni je vybudovaný sprchový kút so zvislou hlavicou s masážnymi tryskami, osadené je umývadlo v toaletnej zavesenej skrinke, inštalovaný je kombinovaný plynový kotol ústredného kúrenia a ohrevu úžitkovej vody, v miestnosti WC je kombizáchod, steny kúpeľne a WC sú po strop obložené keramickým obkladom, zavedená je svetelná elektroinštalácia, podkrovie dispozične pozostáva z chodby od schodov,jednej izby orientovanej na severovýchod a druhej izby s vonkajšími dverami na terasu orientovanú na juhovýchod s kovovým zábradlím, z chodby sú dva vstupy do samostatných povalových priestorov, v izbách je podlaha z drevenej palubovky, zavedená je svetelná elektroinštalácia, kúrenie v dome je ústredné teplovodné, radiátory sú prevažne rebrové, úžitková voda je čerpaná elektrickým čerpadlom z narážanej studne, plot od ulice ten má betónovú podmurovku, výplň zo strojového pletiva je medzi kovovými stĺpikmi, súčasťou plotu je bránka a dve dvojkrídlové kovové brány, spevnené plochy tvoria betónové chodníky a plochy. Pri plote od cesty je murovaná dvojgaráž, iba pred jednou je v plote brána, základy sú z betónových pásov, steny sú murované z tehál s vonkajšími vápennocementovými omietkami, vnútorné omietky sú vápenné hladké, strecha je plochá s dažďovými žľabmi a zvodmi z pozinkovaného plechu, brány do garáží sú oceľové výklopné, okienka v zadných stenách sú oceľové jednoduché.

 •  
nameZP-51-2018-RD-Bratislava--Ruzinov.pdf