Dom Dražieb s.r.o.


 • Podzámska 37
  920 01 Hlohovec
 • IČO: 45 711 933
  IČ DPH: SK2023108659
  DIČ: 2023108659
 • email: office@domdrazieb.sk
  web: www.domdrazieb.sk
  tel./fax: 033/730 11 29
 
 • Kontaktné osoby:

 • Mgr. Peter Kysucký, konateľ
  0905 343 254
 • Ing. Peter Kysucký, konateľ
  0905 404 422


Dom Dražieb s.r.o. pobočka Bratislava


 • Dunajská 32
  811 08 Bratislava 1
 • email: kvasnovska@domdrazieb.sk
  tel.: 02/212 911 83, recepcia: 02/444 505 56
  fax: 02/209 10 834
 
 • Kontaktné osoby:

 • JUDr. Zuzana Kvasňovská, prokurista
  0905 224 478