3 izbový byt SENICA

PRVÁ DRAŽBA
Dátum konania04.11.2020
Čas konania09,00 hod.
Miesto konaniaPriestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, 920 01 Hlohovec
Cena podľa ZP63 000,00 €
Najnižšie podanie63 000,00 €
Minimálne prihodenie500,00 €
Dražobná zábezpeka10 000,00 €
Obhliadky19.10.2020 o 11,30 hod.
(po tel. dohovore 1 deň vopred)29.10.2020 o 11,30 hod.
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky: IBAN SK78 1111 0000 0011 3055 0005, VS: 0102020

Predmetom dražby sú nasledujúce nehnuteľnosti zapísané na LV 6721 v katastrálnom území: Senica,obec Senica, vedené Okresným úradom Senica, katastrálnym odborom ako:

-      byt č. 51 na 12.p. v bytovom dome s. č. 1214 na ulici L. Novomeského, v Senici (ďalej len, bytový dom“),
       vo vchode č. 72, ktorý záložcovia vlastnia v celosti, postavenom na parcele reg.„C“ č. 3565/20 o výmere  
       408 m2  zastavaná plocha a nádvorie.
-      k opísanému bytu prislúcha nedeliteľný spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach
       bytového domu, príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 196/10000

Byt č. 51 sa nachádza v Senici, na ul. L.Novomeského 1214/72. Byt je v 12. nadzemnom podlaží 13-podlažného obytného domu /13 nadzemných podlaží/. Bytový dom je postavený typovou panelovou technológiou. V 2.-13. nadzemnom podlaží sú byty. V 1. nadzemnom podlaží je spoločné zariadenie bytového domu a pivnice. Bytový dom má ústredné teplovodné vykurovanie z centrálnej výmeníkovej stanice. V bytoch je rozvod studenej i teplej vody, teplá voda sa pripravuje vo výmeníkovej stanici. Dom je zastrešený plochou strechou s krytinou z asfaltových natavovaných pásov /2010/. Klampiarske konštrukcie sú zhotovené z pozinkovaného plechu /2010/. Fasádny boli v roku 2010 dodatočne zateplené. Vnútorné povrchy sú stierkové. Vchodové dvere sú plastové presklené /2010/, okná v bytovom dome sú drevené zdvojené i plastové, v byte je jedno okno vymenené za plastové /2010/. Podlahy v spoločných priestoroch sú prevažne z cementového poteru. Elektroinštalácia spoločných priestorov je svetelná a motorická. Dom má zhotovený bleskozvod, je plynofikovaný a má 2 výťahy. Byt č. 51 obsahuje 3 izby a príslušenstvo. Príslušenstvom je kuchyňa, kúpelňa, WC, chodba, šatník a pivnica. Kúpeľňa s WC sú v pôvodnom montovanom bytovom jadre. Kuchyňa je vybavená kuchynskou linkou s nerezovým drezom a plynovým sporákom s odsávačom pár /2002/. Vybavenie kúpeľne tvorí pôvodná vaňa a nové umývadlo /2002/. Záchod je splachovací. Dvere v byte sú dyhované. Podlahy v byte sú plávajúce v izbách /2002/, v kúpeľni je keramická dlažba /2002/, chodba a kuchyňa PVC. Obklad stien je iba v kúpeľni /2002/.  V chodbe, kuchyni  a WC sú tapety, ktoré sú poškodené. Byt bol v roku 2002 čiastočne zrekonštruovaný vo vyššie popísanom rozsahu, je však neudržiavaný, v zlom technickom stave.  Bytový dom s.č. 1214 bol postavený, skolaudovaný a daný do užívania v roku 1984. Potvrdenie o veku domu vydalo Mesto Senica.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží