Poľnohospodárska pôda k.ú. Tekovské Lužany, okr. Levice

PRVÁ DRAŽBA
Dátum konania 18.08.2020
Čas konania10,00 hod.
Miesto konaniaPriestory spoločnosti Dom Dražieb, s.r.o., Podzámska 37, 920 01 Hlohovec
Cena podľa ZP65 071,00 €
Najnižšie podanie65 071,00 €
Minimálne prihodenie500,00 €
Dražobná zábezpeka10 000,00 €
Obhliadky03.08.2020 o 10,00 hod.
(po tel. dohovore 1 deň vopred)04.08.2020 o 10,00 hod.
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky: IBAN SK78 1111 0000 0011 3055 0005, VS: 0182019

Predmetom dražby sú nasledujúce nehnuteľnosti v katastrálnom území: Tekovské Lužany, obec: Tekovské Lužany, okres: Levice, vedené Okresným úradom: Levice, katastrálny odbor ako:

LV č. 1159:

-         Parcela registra „E“ číslo 2230 o výmere 61 657 m2 orná pôda
spoluvlastnícky podiel 1/4

LV č. 1166:

-         Parcela registra „E“ číslo 2064 o výmere 14 566 m2 orná pôda
-         Parcela registra „E“ číslo 2065 o výmere 17 005 m2 orná pôda
-         Parcela registra „E“ číslo 2389 o výmere   4 305 m2 orná pôda
spoluvlastnícky podiel 5/32        

LV č. 1627:


-         Parcela registra „E“ číslo 3134 o výmere12 470  m2 – orná pôda
spoluvlastnícky podiel 1/2        

LV č. 1635:

-         Parcela registra „E“ číslo 3232 o výmere 26 540 m2 orná pôda
-         Parcela registra „E“ číslo 3233 o výmere   2 518  m2 trvalý trávny porast
-         Parcela registra „E“ číslo 3234 o výmere   1 989  m2 trvalý trávny porast
-         Parcela registra „E“ číslo 3235 o výmere   3 521  m2 orná pôda
-         Parcela registra „E“ číslo 3266 o výmere  25 788 m2 orná pôda
-         Parcela registra „E“ číslo 3267 o výmere   3 003 m2 trvalý trávny porast
-         Parcela registra „E“ číslo 3268 o výmere   6 046 m2 orná pôda
-         Parcela registra „E“ číslo 3269 o výmere   1 298 m2 trvalý trávny porast
-         Parcela registra „E“ číslo 3270 o výmere      637 m2 trvalý trávny porast
-         Parcela registra „E“ číslo 3271o výmere    3 755 m2 orná pôda
spoluvlastnícky podiel1/4

LVč. 1721:

-         Parcela registra „E“ číslo 2742 o výmere  24 820 m2 orná pôda
spoluvlastnícky podiel 6/36

LVč. 1767:

-         Parcela registra „E“ číslo 3337 o výmere  1 572 m2 orná pôda
spoluvlastnícky podiel 1/1

LV č. 1895:
-         Parcela registra „E“ číslo  2747 o výmere 43 786 m2 – orná pôda
-         Parcela registra „E“ číslo  2748 o výmere 39 016 m2 – orná pôda
spoluvlastnícky podiel 1/4  

LV č. 2352:
-         Parcela registra „E“ číslo 3329 o výmere   4 212 m2 orná pôda
-         Parcela registra „E“ číslo 3330 o výmere      764 m2 trvalý trávny porast
-         Parcela registra „E“ číslo 3331 o výmere    1 403 m2 trvalý trávny porast
-         Parcela registra „E“ číslo 3332 /1 o výmere  18 289 m2 orná pôda
-         Parcela registra „E“ číslo 3332 /2 o výmere  20 389 m2 orná pôda
-         Parcela registra „E“ číslo 3333  o výmere  26 173 m2 orná pôda
-         Parcela registra „E“ číslo 3334  o výmere       939 m2 trvalý trávny porast
-         Parcela registra „E“ číslo 3335  o výmere       460 m2 trvalý trávny porast
-         Parcela registra „E“ číslo 3336  o výmere    2 931 m2 orná pôda
-         Parcela registra „E“ číslo 3339  o výmere  12 042 m2 orná pôda
spoluvlastnícky podiel 1/2

Pozemky sú využívané na pestovanie rastlinnej produkcie.Celková výmera dražených podielov je 11ha 6239 m2.