2 x Rodinný dom v k.ú. Chrastince, obec Chrastince, okres Veľký Krtíš

Dražba - prvá
Dátum konania27.02.2020
Čas konania12,00 hod.
Miesto konaniaPENZIÓN U VINÁRA, Janka Kráľa 2667, 990 01 Veľký Krtíš
Cena podľa ZP40 200,00 €
Najnižšie podanie40 200,00 €
Minimálne prihodenie500,00 €
Dražobná zábezpeka3 000,00 €
Obhliadky19.02.2020 o 10,30 hod.
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):20.02.2020 o 10,30 hod.

Predmetom dražby sú:

stavba so súpisným číslom 109 postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 1/14 o výmere 76 m2, zastavaná plocha a nádvorie, popis stavby – rodinný dom, druh stavby – rodinný dom;

stavba so súpisným číslom 110 postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 1/15 o výmere 76 m2, zastavaná plocha a nádvorie, popis stavby – rodinný dom, druh stavby – rodinný dom;

pozemok parcely reg. „C“ č. 1/9 o výmere 740 m2, ostatná plocha;

pozemok parcely reg. „C“ č. 1/14 o výmere 76 m2, zastavaná plocha a nádvorie;

pozemok parcely reg. „C“ č. 1/15 o výmere 76 m2, zastavaná plocha a nádvorie.

Rodinný dom č. súp. 109 na parc. č. 1/14 v k.ú. Chrastince je jednopodlažná murovaná stavba, ktorá je súčasťou dvojdomu spolu s domom č. súp. 110, stavba bola podľa predloženého kolaudačného rozhodnutia dokončená a daná do užívania v roku 2013. Dom má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničený, podkrovie sa na obytné účely nevyužíva, dispozične ide o malometrážny dvojizbový rodinný dom, v ktorom sú zádverie, dve izby, kuchyňa, kúpeľňa s WC, v súčasnom stave je pôvodná kuchyňa zmenená na izbu a kuchynské zariadenie sa v dome nenachádza. Vypočítaná zastavaná plocha 1.NP je 77,00 m2.

Rodinný dom č. súp. 110 na parc. č. 1/15 v k.ú. Chrastince je pristavaný k domu č. súp. 109, je to jednopodlažná murovaná stavba, ktorá bola podľa predloženého kolaudačného rozhodnutia dokončená a daná do užívania v roku 2013. Dom má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničený, podkrovie sa na obytné účely nevyužíva, dispozične ide o malometrážny dvojizbový rodinný dom, v ktorom sú zádverie, dve izby, kuchyňa a kúpeľňa s WC. Vypočítaná zastavaná plocha 1.NP je 77,00 m2.

Rodinný dom č. súp. 109

Konštrukčne ide o murovanú stavbu, základy domu sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou /pravdepodobne nekvalitnou a poškodenou, dom má zavlhnuté a poškodené vnútorné steny/, zvislé obvodové konštrukcie domu sú z tehál POROTHERM hrúbky 250 mm a sú dodatočne zateplené izoláciou hrúbky 150 mm, deliace konštrukcie sú murované, stropy sú montované keramické, strecha sedlová, krytina škridlová betónová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné štukové hladké, vonkajšie omietky silikátové hladké, okná plastové, vnútorné dvere drevené dyhované, vchodové dvere plastové. Podlahy v obytných miestnostiach sú z veľkoplošných laminátových parkiet, v ostatných miestnostiach prevládajú keramické dlažby. Dom je napojený na elektroinštaláciu a vodu z verejných rozvodov, kanalizácia je zaústená do vlastnej žumpy, dom prípojku plynu nemá. Vykurovanie je ústredné teplovodné, zdrojom je elektrický kotol, radiátory sú oceľové panelové, na ohrev TÚV slúži elektrický zásobníkový ohrievač umiestnený v povalovom podkrovnom priestore. V pôvodne projektovanej kuchyni sa zariadenie nenachádza, kuchyňa je zmenená na izbu. V kúpeľni je sprchový kút, umývadlo, WC a elektrický kotol ÚK, batérie sú nerezové pákové, steny sú s keramickými obkladmi.

Vzhľadom na zistený stavebnotechnický stav domu a vykonávanú údržbu bola znalcom stanovená pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou životnosť stavby na 80 rokov.

Rodinný dom č. súp. 110

Konštrukčne ide o murovanú stavbu, základy domu sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou /pravdepodobne nekvalitnou a poškodenou, dom má zavlhnuté a poškodené vnútorné steny/, zvislé obvodové konštrukcie domu sú z tehál POROTHERM hrúbky 250 mm a sú dodatočne zateplené izoláciou hrúbky 150 mm, deliace konštrukcie sú murované, stropy sú montované keramické, strecha sedlová, krytina škridlová betónová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné štukové hladké, vonkajšie omietky silikátové hladké, okná plastové, vnútorné dvere drevené dyhované, vchodové dvere plastové. Podlahy v obytných miestnostiach sú z veľkoplošných laminátových parkiet, v ostatných miestnostiach prevládajú keramické dlažby. Dom je napojený na elektroinštaláciu a vodu z verejných rozvodov, kanalizácia je zaústená do vlastnej žumpy, dom prípojku plynu nemá. Vykurovanie je ústredné teplovodné, zdrojom je elektrický kotol, radiátory sú oceľové panelové, na ohrev TÚV slúži elektrický zásobníkový ohrievač umiestnený v povalovom podkrovnom priestore. V kuchyni je rohová linka na báze dreva rozvinutej dĺžky 4,60 bm s nerezovým drezom, pákovou batériou, sporák nie je osadený, za linkou sú keramické obklady stien. V kúpeľni je sprchový kút, umývadlo, WC, batérie sú nerezové pákové, steny sú s keramickými obkladmi.

Vzhľadom na zistený stavebnotechnický stav domu a vykonávanú údržbu bola znalcom stanovená pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou životnosť stavby na 80 rokov.