Rodinný dom k.ú. Majcichov, obec Majcichov, okr. Trnava

OPAKOVANÁ DRAŽBA
Dátum konania27.01.2022
Čas konania10,30 hod.
Miesto konaniaPriestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, 920 01 Hlohovec
Cena podľa ZP134 000,00 €
Najnižšie podanie120 600,00 €
Minimálne prihodenie1 000 €
Dražobná zábezpeka20 000 €
Obhliadky11.01.2022 o 11,00 hod.
(po tel. dohovore 1 deň vopred)25.01.2022 o 11,00 hod.
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK78 1111 0000 0011 3055 0005, VS: 0042021

Predmetom dražby sú:

Nehnuteľnosti zapísané na LV 186, 1009, 1494 v katastrálnom území: Majcichov, obec Majcichov, vedené Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom ako: 
LV č. 186:
Parc. reg. „C“ číslo            Výmera v m 2                        Druh pozemku
217/1                                        454                                 Zastavaná plocha a nádvorie   
(Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 217/1 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 1009)
217/2                                        146                                 Záhrada  
217/3                                          35                                 Zastavaná plocha a nádvorie               
(Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 217/3 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 1494)
218                                            677                                Záhrada  

Spoluvlastnícky podiel 1/1LV č. 1009: 
Súp. číslo                    Parcela číslo                Druh stavby            Popis stavby
364                                 217/1                           10                        rodinný dom  
(Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 364 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 186)

Spoluvlastnícky podiel 1/1LV č. 1494: 
Súp. číslo                    Parcela číslo                Druh stavby            Popis stavby
364                                 217/3                            7                          Garáž 
(Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 364 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 186)

Spoluvlastnícky podiel 1/1


 

Nakoľko obhliadka rodinného domu  súp. č.364 k.ú.Majcichov znalcovi nebola umožnená, znalec preberá popis zo znaleckého posudku 12/20121 Ing. Stanislav Lasica. 
Stavba rodinného domu je situovaná v zástavbe rodinných domov v obci Majcichov, na pozemku parc.číslo 217/1. Urbanisticky je objekt začlenený v obojstrannej uličnej zástavbe miestnej asfaltovej komunikácie na teréne rovinatom ako prízemný s podpivničením a čiastočným obytným podkrovím.
Dispozične objekt obsahuje dve bytové jednotky prístupné z dvorovej časti, osobitne a prevádzkovo sú oddelené aj suterénne časti a podkrovie a je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, plynovod a NN sieť.  

Dispozičné riešenie:

Byt č. 1 je orientovaný do uličnej časti a obsahuje suterénne priestory s práčovňou, skladom, komunikačnými priestormi. Na prízemí sú dve spálne, obývacia izba s loggiou, špajza, komora, kuchyňa, šatník a prvky vodorovnej a zvislej komunikácie. V podkroví je izba a hala. 

Byt č.2 je orientovaný do záhradnej časti a dispozične obsahuje suterén s pivnicami a prvkami vodorovnej a zvislej komunikácie a prízemie s izbou kuchyňou, špajzou a komunikačnými priestormi. 

Technické riešenie:

1. Podzemné podlažie - Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené) - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické- Schodisko - PVC, guma- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné štukové, zdrsnené, striekaný brizolit- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky;  - vane- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - jednoduché drevené alebo oceľové- Podlahy - dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná;  - umývadlo; vodovodné batérie - ostatné- Ostatné vybavenie - kozub - s otvoreným ohniskom- Vykurovanie - zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním- Vnútorné rozvody kanalizácie - liatinové  a kameninové potrubie- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická- Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu 

1. Nadzemné podlažie- Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou- Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové- Schodisko - PVC, guma- Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové ostatné ťažké (vlnovky, TRF, TRH, TRP), obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok; obklady fasád - umelý kameň- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky;  - vane;  - samostatnej sprchy;  - WC min. do výšky 1 m;  - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenice a vonkajšie rolety - plastové- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby- Vybavenie kuchýň - plynový sporák, sporák na propán-bután;  - sporák na tuhé palivo;  - odsávač pár;  - drezové umývadlo oceľové smaltované;  - drezové umývadlo nerezové alebo plastové;  - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná;  - umývadlo;  - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla;  - pákové nerezové;  - ostatné; záchod - splachovací bez umývadla- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - hliníkové, liatinové- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja- Vnútorné rozvody kanalizácie - liatinové  a kameninové potrubie- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením- Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu 

1. Podkrovné podlažie- Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované; okná - dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstv. zasklením; okenice a vonkajšie rolety - plastové- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - podlahoviny textilné vpichované (napr. Jekor, Riga)- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - hliníkové, liatinové- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná 

Dom je založený na základových pásoch z bet prostého s vodorovnou i zvislou izoláciou proti vlhkosti s ochrannou primurovkou. Suterén je murovaný z tehál prevažne hr.30 cm so stropom železobet. monolitickým. Podmurovky nepodpivničenej časti sú betónové Priečky sú detto z tehál plných. Podlahy sú prevažne z keramických dlažieb. Schody sú železobet. v uličnom byte a schodnicové bez podstupníc v byte č.2. Klampiarske prvky sú z poz. plechu hr. 0,60mm. Výplne otvorov tvoria jednoduché kovové okná a hladké dvere v kovových lisovaných zárubniach. Omietky vonkajšie sú brizolitové a vnútorné štukové s ker. obkladom chlad. boxu a práčovne s vaňou. Vybavenie tvorí svetelná a mot. elektroinštalácia, vodáreň, plynový kotol ÚK a elektrický zásobníkový ohrievač TÚV. Prízemie je murované prevažne s plynosilikátových tvárnic v skl. hr. 30 cm so stropom dreveným s omietkou. Zastrešenie tvorí drevený väznicový krov so škridlou na latách. Klampiarske prvky sú z poz. plechu hr 0.60mm Fasádne omietky sú brizolitové s keramickým obkladom sokla. Výplne otvorov tvoria zdvojené drevené okná, hladké dvere z časti so sklenými výplňami. Podlahy sú z PVC, textílii a ker. dlaždíc. Schody sú betónové s nášl. vrstvou z PVC. Vybavenie tvorí svetelná a mot elektroinštalácia, kúpeľňa s vaňou a umývadlom, sam. WC v byte č.1 a dve kuchynské linky a to v byte č. 1 s drezom a sporák na zemný plyn a v byte č. 2 so sporákom na tuhé palivo a výtokmi vody do drezu. Vykurovanie je ústredné prevažne s liatinovými vyk. telesami.Podkrovie je vstavané do konštr. zastrešenia s murivami, podlahami a stropom ako v prízemí. Detto výplne otvorov avšak okná sú opatrené plastovými roletami. Podlahy sú z PVC a textílii. Elektroinštalácia je len svetelná a vykurovacie telesá sú liatinové. Stavebno-technický stav domu v zásade zodpovedá veku avšak možno ho hodnotiť ako čiastočné zanedbanie bežnej údržby. V zmysle Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a stavieb je predpokladaná základná životnosť stavby 100 rokov.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.