Rodinný dom v Čadci

OPAKOVANÁ DRAŽBAUPUSTENÉ OD DRAŽBY
Dátum konania28.01.2021
Čas konania10,00 hod.
Miesto konaniaPriestory notárskeho úradu JUDr. Ľudmily Chodelkovej, 1. mája 5, 010 01 Žilina
Cena podľa ZP71 100,00 €
Najnižšie podanie71 100,00 €
Minimálne prihodenie1 000,00 €
Dražobná zábezpeka10 000,00 €
Obhliadky13.01.2021 o 11,30 hod.
(po tel. dohovore 1 deň vopred)20.01.2021 o 11,30 hod.
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK78 1111 0000 0011 3055 0005, VS: 0112020

Predmetom dražby sú:

Nehnuteľnosti zapísané na LV č.12996 v katastrálnom území: Čadca, obec: Čadca, okres: Čadca, vedené Okresným úradom: Čadca, katastrálny odbor ako:

-         Rodinný dom, postavený na parcele registra „C“ číslo 7230/1, súpisné číslo 392
-         Parcela registra „C“ číslo 7230/1 o výmere 528 m2 – Zastavaná plocha a nádvorie


Spoluvlastnícky podiel 1/1

 

Rodinný dom je postavený v uličnej zástavbe, v mestskej časti Podzávoz okresného mesta Čadca. Dom je samostatne postavený a nachádza sa v zastavanom území obce. Od centra obce je vzdialený cca 3 km. Prístup na pozemok a k rodinnému domu je priamo z miestnej cesty, ktorá je situovaná zo západnej strany pozemku. Dostupnosť do centra obce je do 10 minút. Rodinný dom je postavený na mierne svahovitom pozemku, ktorý je oplotený. V blízkosti sú rodinné domy, záhrady, lúky a pasienky, miestny potok, prístupová cesta, zástavka autobusu. V okresnom meste sú okresné inštitúcie, nemocnica s poliklinikou, obchody, stredné a základné školy, škôlky, kultúrny dom, okresný úrad, kostol, autobusová a železničná zástavka. V katastri obce sa nachádzajú lesy, lom, prebieha výstavba diaľnice. K rodinnému domu sú vybudované: prípojka vody, elektrická prípojka NN, plynová prípojka, kanalizačná prípojka. 

Dispozičné riešenie:
Rodinný dom je murovaná stavba, čiastočne podpivničená, so sedlovou strechou. Dom má dve nadzemné podlažia. Rodinný dom má jednú bytovú jednotku a má dva vstupy. Jeden vstup je riešený zo západnej strany od cesty. ( v čase ohliadky znalca nie je využívaný. Hlavný vstup je riešený z nádvoria z južnej strany. Spojenie medzi jednotlivými podlažiami je riešený schodiskom, ktoré je v prístavbe z východnej strany budovy. Budova je rozdelená na suterén, prízemie a poschodie. Pôvodná stavba bola postavená v roku 1965 a to suterén a prízemie. V roku 1976 bola zrealizovaná prístavba schodiska a nadstavba poschodia so strechou. V roku 2007 bola vykonaná prestavba a modernizácia poschodia a zahájená prestavba a modernizácia prízemia, ktorá ku dňu ohliadky nie je ukončená. V suteréne sa nachádza jedná miestnosť využívaná ako sklad. Na prízemí sa nachádzajú miestností: vstup so zádverím, schodisko,chodba, tri izba ( dve sú rozpracované ), kotolňa, sklad kúpelňa s WC (rozpracované ). Na poschodí sa nachádzajú miestností: schodisko, balkón, chodba, WC, kúpeľňa, špajza, kuchyňa spojená s obývacou izbou, dve izby. Povalový priestor je spojený s poschodím sklopnými schodmi. 

Technické riešenie:
Základy - 1. PP - betónové pásy, objekt je izolovaný vodorovnou izoláciou a zvislou izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Betónová podmurovka je na nepodpivničenej časti stavby a má zvislú izoláciu. Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - betónové a steny vymurované z kameňa., 1. NP - murované z tehál a tvárnic hr 400 až 500 mm ; deliace konštrukcie - murované z priečkoviek a tehál, preklady sú železobetónové. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy nad 1. PP a 2. NP sú železobetónové,monolitické., strop nad 1. NP je drevený, trámový s horným a dolným záklopom. Na murive nie je stužujúci veniec zo železobetónu. Tri komínové telesá sú murované z tehál. Strecha - krov - konštrukcia krovu je drevená sedlová s klieštinami, krytiny strechy na krove je z hliníkového, tabulového plechu,ktorý je na latách; ostatné klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu s náterom. Sú to žľaby a zvody, záveterné lišty, oplechovanie komínov,zachytávače snehu, vonkajšie parapety na oknách sú plastové. Úpravy vonkajších povrchov je z brizolitu. Sokel je omietnutý. Úpravy vnútorných povrchov - 1. NP a 2. NP. - vápenná omietka a maľba., 2. NP - vnútorné obklady z keramického obkladu v kúpeľni a WC, v kúpeľni v sprchovacom kút., v samostatnom záchode, v kuchyni za kuchynskou linkou a pri sporáku a kuchynskej linke. Výplne otvorov -vnútorné dvere - 1. PP - drevené, zvlakové, 1. NP - dvere rámové s výplňou v drevenej zárubni, vchodové sú masívne. Okná na 1. NP a 2. NP - okná plastové s izolačným sklom vymenené v roku 2007. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP laminátové, veľkoplošné parkety iba v jednej miestností, ďalšie obytné miestností sú bez podláh ( pôvodné podlahy boli drevené ). Dlažby a podlahy v ostatných miestností- 1. PP - udusaná hlina, 1. NP - keramická dlažba na chodbe a v zádveri. V kotolni je betónová podlaha, v kúpeľni, WC a v sklade podlaha nie je. Na 2. NP je na chodbe, v kúpeľni, vo WC a na balkóne keramická dlažba, v obytných miestnostiach a v kuchyni je plávajúca, laminátová podlaha. Na schodoch je položený linoleum. Vybavenie kúpeľne a WC na 1. NP nie je žiadne., Vybavenie kotolne: stacionárny kotol na tuhé palivo, ktorý je kombinovaný zo zásobníkom teplej úžitkovej vody na ohrev teplej vody. Vybavenie kuchyne - 2.NP - elektrická indukčná doska s elektrickou rúrou, chladnička a mraznička ( nie sú zabudované ), kuchynská linka z materiálov na báze dreva ( 8,00 m rozvinutá dĺžka ), drezové umývadlo nerezové zabudované v kuchynskej linke, vodovodná batéria, páková, digestor ( od roku 2007 ). Vybavenie kúpeľne - sprchový kút, keramické umývadlo, vodovodná batéria páková, 1x vodovodná batéria páková so sprchou. Vybavenie samostatného záchodu na 1. NP -splachovacie WC s nádržkou ( od roku 2017 ). Vykurovanie - ústredné, teplovodné s rozvodmi na každé podlažie. Rozvody sú v oceľových rúrkach, ktoré sú izolované. Vykurovacie telesá na 1. NP v jednej miestnosti a na 2. NP sú plechové panele KORADO. Vnútorné rozvody vody - 1. NP a 2. NP - rozvody studenej a teplej vody sú vedené k jednotlivým zariaďovacím predmetom. Potrubie je oceľové a plastové, rozvody teplej a studenej vody sú vedené v podlahách a v priečkach; zdroj teplej vody - kotol ústredného vykurovania v kombinácii so zásobníkom TÚV umiestnené v kotolni na 1. NP ( od roku 2007 ).  Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP a 2. NP- splaškové odpadové vody z hygienických zariadení sú odvedené gravitačným systémom. Odpadové plastové rúry sú tlakové HDPE. Plynové rozvody sú na 1. NP do kotolne - plynová prípojka a rozvody sú nefunkčné. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP - svetelná.,1. NP - elektrická inštalácia domu je pripojená na elektrickú prípojku cez elektrický rozvádzač PR, ktorý je umiestnený na stene na podstení. Elektrická inštalácia je realizovaná káblami typu AYKY uloženými v nehorľavých trúbkach. Inštalačné prvky sú upevnené v inštalačných krabiciach. Vývody pre svietidlá sú ukončené v svietidlových svorkovniciach. Trojfázová motorická zásuvka IP 44 je pripojená káblom CYKY - J 5x4 mm2 a je umiestnená v zádverí. Elektrická inštalácia je rozdelená na motorovú a svetelnú. Svetelná je rozdelená na svetelný a zásuvkový okruh a nachádza sa na 1. NP a na 2. NP; na 1. NP je iba do jednej izby, do kotolne a na chodbe a schodisku., elektrický rozvádzač - 1.NP - PR s automatickými ističmi. Pôvodná stavba rodinného domu je od roku 1965 v roku 1976 bola realizovaná nadstavba a prístavba. V roku 2007 bola zahájená prestavaná a modernizovaná, ku dňu ohliadky je realizovaná iba časť prestavby.Vek a životnosť jednotlivých prvkov stavby je uvedený vo výpočte opotrebenia analytickou metódou v posudku.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.