Rodinný dom Prešov, okr. Prešov

OPAKOVANÁ DRAŽBA
Dátum konania11.08.2021
Čas konania10,00 hod.
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Vladimír Čuchta, Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Cena podľa ZP295 000,00 €
Najnižšie podanie236 000,00 €
Minimálne prihodenie3 000,00 €
Dražobná zábezpeka30 000,00 €
Obhliadky27.07.2021 o 11,00 hod.
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):04.08.2021 o 11,00 hod.
Miesto obhliadky:Jiráskova 7, Prešov (pred predmetom dražby)
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX, VS: 0022020

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby sú:

Nehnuteľnosti zapísané na LV 3890, katastrálne územie: Solivar, obec Prešov, vedené Okresným úradom: Prešov ako: 

-         Rodinný dom súp. č. 1029, postavený na parc. reg. „C“ č. 559/2
-         Garáž súp. č. 14426, postavená na parc. reg. „C“ č. 559/4
-         Garáž súp. č. 14426, postavená na parc. reg. „C“ č. 560/2
-         Parcela registra „C“ číslo 559/1 o výmere 179 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
-         Parcela registra „C“ číslo 559/2 o výmere 124 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
-         Parcela registra „C“ číslo 559/4 o výmere 14 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
-         Parcela registra „C“ číslo 560/1 o výmere 58 m2 – záhrada
-         Parcela registra „C“ číslo 560/2 o výmere 31 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Spoluvlastnícky podiel 1/1

Rodinný dom súp. č. 1029 je situovaný v zastavanom území krajského mesta Prešov, v zástavbe rodinných domov na parcele č. 559/2 ako samostatne stojací dom s dvorom a príslušenstvom, v mestskej časti Solivar, na ulici Jiráskova č. 7, vo vzdialenosti cca 2 km od centra mesta, v zástavbe rodinných domov podobného vyhotovenia, ktoré slúžia na celoročné bývanie, v tesnej blízkosti ulice Jiráskova. Objekt je prístupný z miestnej asfaltovej cestnej komunikácie z ulice Jirásková. Jedná sa o stavbu s dvoma nadzemnými podlažiami, čiastočne podpivničenú s plochou dvojplášťovou strechou. Pôdorys je obdĺžnikového tvaru, ku ktorému sa napája schodiskový priestor. Stavba je postavená na rovinatom teréne s čelnou orientáciou na svetovú stranu sever. Hlavný  vstup do rodinného domu je z bočnej strany, orientovaný na východ. Rodinný dom je napojený na ELI z verejnej elektrickej NN siete zemnou káblovou prípojkou, napojený na kanalizáciu, plynovod a vodovod. Vo dvore na parc. č.559/4 a 560/2 sa nachádza garáž pre dve motorové vozidlá. Celý obslužný dvor je povrchovo upravený zámkovou betónovou dlažbou. Rodinný dom pozostáva z dvoch samostatných bytových jednotiek. Rodinný dom spĺňa podmienku pre rodinné domy, pretože z podlahovej plochy všetkých miestností pripadajú aspoň 2/3 pre byty a súčasne je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie.V súčasnosti v 2.NP je zriadená kancelária firmy Ecomax.

Pôvodný rodinný dom bol postavený v roku 1943 a v roku 2012 bola zrealizovaná celková rekonštrukcia, prestavba 1.PP a 1.NP a urobená nadstavba 2.NP s plochou strechou, vymenený krov, strešná krytina s klampiarskymi konštrukciami ako aj prístavba schodiskových priestorov jednotlivých podlaží. Objekt bol skolaudovaný v roku 2014. Rodinný dom je komplexne zrekonštruovaný vo výbornom technickom stave. Vek oplotenia a vonkajších úprav je stanovený na základe zistení a výpovede konateľa pri miestnom šetrení.

1. PODZEMNÉ PODLAŽIE
Výskyt a prevedenie konštrukcií na podlaží je nasledovné: osadenie do terénu v priemernej hĺbke od 1m do 2 m so zvislou  izoláciou, betónové murivo, priečky tehlové, monolitické stropy ŽB, dvere plastové, okná plastové s izolačným dvojsklom, schody - s povrchom nástupnice keramická dlažba, podlaha - keramická dlažba, ústredné vykurovanie teplovodné s rozvodom bez ohľadu na materiál radiátormi oceľovými panelovými typu Korad,  elektroinštalácia svetelná a motorická, rozvod vody z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja,  inštalácia plynu - rozvod zemného plynu.
Hodnotenie upravované koeficientom zastavanej plochy: k=120/ZP: zdroj teplej vody zásobníkový ohrievač kombinovaný plynovým kotlom (1ks). Zdroj vykurovania, kotol ústredného vykurovania na plyn značky Protherm v prevedení turbo (1ks). 

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE
Výskyt a prevedenie konštrukcií na podlaží je nasledovné: základy betónové s vodorovnou izoláciou, objekt  podpivničený s vodorovnou izoláciou, murivo murované z tehál v skladobnej hrúbke 30-40 cm, dodatočne zateplené systémom Baumit, takže uvažujem ako sendvičovú konštrukciu ( murivo -izolant -murivo, celkový tepelný odpot min. 2,0) deliace konštrukcie tehlové (priečkovky, CDM), vnútorné omietky vápenné štukové, stropy s rovným podhľadom ŽB, strecha plochá dvojplášťová, krytina plochej strechy z fólií PVC, klampiarske konštrukcie strechy úplné z pozinkovaného plechu - žľaby a zvody, ostatné klampiarske konštrukcie z hlinikového plechu, fasádne omietky na báze umelých látok nad 2/3 omietanej plochy (4x), schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu, s povrchom nástupníc z keramickej dlažby, dvere rámové s výplňou, vchodové dvere plastové, okná plastové s izolačným dvojsklom, okenné žalúzie kovové,podlahy obytných miestností sú betónové s nášľapnou vrstvou laminátové plávajúce podlahy, podlahy ostatných miestností sú z keramickej dlažby, ústredné vykurovanie teplovodné podlahové, elektroinštalácia svetelná, rozvod televízny pod omietkou, zabezpečovacie zariadenie, bleskozvod, rozvod vody z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, rozvod zemného plynu.

Hodnotenie upravované koeficientom zastavanej plochy: k=120/ZP: kanalizácia do verejnej siete z plastového potrubia. Vybavenie kuchyne: plynová varná doska, elektrická rúra, digestor, nerezové umývadlo a 1x páková batéria, kuchynská linka z materiálu na báze dreva dĺžky 1,8 bm. Vybavenie kúpeľne: samostatná sprcha,  keramické umývadlo 1x, vodovodné batérie 1x so sprchovou hlavicou, 2x pákové z toho 1x v kuchyni, záchod - WC splachovací so zabudovanou nádržkou v stene, vnútorné obklady kúpeľne 1x, okolo sprchy 1x,  WC 1x a kuchyne pod linkou1x. 2x vstavaná skriňa, Elektrický rozvádzač s automatickým istením (1ks).

2.NADZEMNÉ PODLAŽIE
Výskyt a prevedenie konštrukcií na podlaží je nasledovné: murivo murované z tvárnic Yporv skladobnej hrúbke 30-40 cm, ktoré boli dodatočne zateplené systémom Baumit, takže uvažuje ako sendvičovú konštrukciu ( murivo - izolant -murivo, celkový tepelný odpor/min. 2,0), deliace konštrukcie tehlové ( priečkovky CDM), vnútorné omietky vápenné štukové hladké, stropy s rovným podhľadom drevené trámové, klampiarske konštrukcie z hliníkového plechu, fasádne omietky na báze umelých látok nad 2/3 omietanej plochy (4x), dvere rámové s výplňou, okná plastové s izolačným dvojsklom, žalúzie kovové, podlahy obytných miestností sú betónové s nášľapnou vrstvou PVC laminátové plávajúce, podlahy, ostatných miestností sú z keramickej dlažby, elektroinštalácia svetelná, ústredné vykurovanie teplovodné podlahové, elektroinštalácia svetelná, rozvod vody z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, rozvody zemného plynu.

Hodnotenie upravované koeficientom zastavanej plochy: k=120/ZP:kanalizácia - plastové potrubie. Vybavenie kuchyne: plynová varná doska, umývačka riadu, digestor, vstavaná chladnička, granitové umývadlo a 1x páková batéria, kuchynská linka z materiálu na báze dreva dĺžky 7,0 bm. Vybavenie kúpeľne: vaňa rohová plastová, sprchovací kút, keramické umývadlo 1x, vodovodné batérie 2x so sprchovou hlavicou, 2x pákové z toho 1x v kuchyni, záchod - WC splachovací so zabudovanou nádržkou v stene, vnútorné obklady kúpeľne 1x, okolo vane 1x, sprchy 1x, WC 1x a kuchyne pod linkou 1x. sauna, 1x vstavaná skriňa, balkón nad 5m2  1x.

Z dispozičného hľadiska:
1. PODZEMNÉ PODLAŽIE:- chodba, kotolňa, skladové priestory - dve pivnice, schodisko1. NADZEMNÉ PODLAŽIE:  - zádverie, chodba, schodisko, byt - dve izby, jedáleň - obývačka,kuchyňa, kúpeľňa s WC,
2. NADZEMNÉ PODLAŽIE:  - schodiskový priestor, chodba, priestranná hala prepojená s kuchyňou, kúpeľňa, WC, sauna, balkón

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.