Rodinný dom v k.ú. Čierna nad Tisou, obec Čierna nad Tisou, okres Trebišov

Pripravovaná dražba - 2. opakovaná
Dátum konania
Čas konania
Miesto konania
Cena podľa ZP49 700,00 €
Najnižšie podanie37 275,00 €
Minimálne prihodenie400,00 €
Dražobná zábezpeka6 000,00 €
Obhliadky
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):

Predmetom dražby sú:

stavba, súp. č. 19 na parcele reg. „C“ č. 302/2, rodinný dom

parcela reg. „C“ č. 302/1 o výmere 204 m2, zastavaná plocha a nádvorie

parcela reg. „C“ č. 302/2 o výmere 74 m2, zastavaná plocha a nádvorie

parcela reg. „C“ č. 303 o výmere 127 m2, záhrada

parcela reg. „C“ č. 304 o výmere 253 m2, záhrada.

Rodinný dom súp. č. 19 je situovaný v zastavanom území obce v zástavbe rodinných domov na rohovej parcele číslo 302/2 ako samostatne stojací objekt v uličnej zástavbe ulice Trakanská v obci Čierna nad Tisou. Jedná sa o jednoduchú stavbu s čiastočným podpivničením, prízemím a s obytnou časťou podkrovia so sedlovou strechou, osadený na rovinatom teréne. Stavba je postavená s čelnou orientáciou na východ až mierne na severovýchod. Hlavný vstup do domu je z bočnej strany, z dvora, orientovaný na juhovýchod. RD je prístupný z miestnej spevnenej cestnej komunikácie ulice Trakanská. V mieste je možnosť napojenia na verejný rozvod STL plynu, elektrickú NN sieť, kanalizáciu a verejný vodovod. Rodinný dom je napojený na  verejné siete: elektrickú NN sieť, verejný vodovod a plyn, s kanalizáciou zaústenou do žumpy.

Pôvodný rodinný dom bol postavený v roku 1951, podľa predloženého dokladu o veku stavby potvrdeného Mestom Čierna nad Tisou. Rodinný dom bol kompletne zrekonštruovaný v roku 2013. K pôvodnej stavbe bola dobudovaná menšia prístavba vstupnej predsiene a kúpeľne k zadnej časti rodinného domu v roku 2013. Vzhľadom na prevedenú komplexnú rekonštrukciu pôvodného rodinného domu, z ktorého zostala iba časť prvkov dlhodobej životnosti, uvažuje znalec so začiatkom užívania rodinného domu s rokom 2013.

Rodinný dom je vo veľmi dobrom technickom stave bez zistených porúch a závad, vzhľadom na prevedenú komplexnú rekonštrukciu všetkých vnútorných priestorov, s novou strechou a zateplením obvodových múrov. Opotrebovanie je stanovené lineárnou metódou, životnosť stanovená na 100 rokov.

Rodinný dom je riešený ako objekt, ktorý je čiastočne podpivničený s prízemím a s obytnou väčšinovou časťou podkrovia. Tvorí ho jedna bytová jednotka, ktorá pozostáva z:

I. PP /suterén/ - schodisko, pivnica;

I. NP /prízemie/ - vstupná chodba, kúpeľňa spoločná s WC, kuchyňa, 1x izba, schody do podkrovia;

I. PODKROVIE - schodisko, predsieň, šatník, 1 x izba.

Vypočítaná zastavaná plocha 1.PP je 9,68 m2, 1.NP je 72,16 m2 a 1. Podkrovia je 29,32 m2.

Komplexná rekonštrukcia a prestavba prevedená v roku 2013. Výskyt a prevedenie konštrukcií je nasledovné:

Objekt je postavený na betónových základoch s vodorovnou izoláciou, 1.PP osadené do hĺbky od 1m do 2 m, zvislé nosné konštrukcie v 1.PP sú betónové a v 1.NP sú murované z tehál o skladobnej hrúbke do 40 cm, plus so zateplením obvodových konštrukcií polystyrénom, v podkroví z tehál o skladobnej hrúbke do 30 cm, plus zateplenie, stropy nad 1.PP sú ŽB monolitické a nad 1.NP a podkrovím sú s rovným podhľadom drevené trámové, v 1.NP sú sadrokartónové podhľady s bodovým osvetlením, strecha je sedlová, krytina kanadský lepenkový šindel, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné deliace konštrukcie sú murované z tehál, vnútorné omietky sú vápenné hladké, vonkajšia fasádna omietka v 1.NP a  podkroví je na báze umelých látok. Dom je napojený na svetelnú elektrickú energiu a verejný vodovod. Kanalizácia je zaústená do žumpy. V rodinnom dome sú rozvody plynu, v súčasnosti je plyn odstavený. Okná v dome sú plastové s izolačným dvojsklom. Vnútorné dvere plné drevené dyhové a sčasti zasklené. Vchodové dvere plastové s bezpečnostným zámkom. Podlahy obytných miestností v 1.PP tvorí betón, v 1.NP v izbe je plávajúca laminátová podlaha, na chodbe, v kuchyni, v kúpeľni a WC je keramická dlažba. V podkrovnej izbe a predsieni je plávajúca laminátová podlaha. V kúpeľni s WC je keramický obklad na výšku celej steny. V kuchyni je keramický obklad pod linkou. Vykurovanie domu je riešené lokálne kachľami na tuhé palivo, ktoré boli umiestnené v 1.NP v obývacej izbe a možnosť vykurovania plynovými gamatkami, resp. dobudovať ústredné vykurovanie /nový komín umožňuje vykurovanie na pevné palivo, aj na plyn - obsahuje dve komínové vložky/. V súčasnosti sú všetky vykurovacie telesá odmontované. V kuchyni v 1.NP sa nenachádza ani kuchynská linka, ani spotrebiče ani vodovodné batérie iba keramický obklad okolo pôvodnej linky. V kúpeľni na 1.NP sa nenachádzajú zariaďovacie predmety, sanita ani batérie - sú odmontované. V 1.NP sa nachádza elektrický rozvádzač s automatickým istením.

Čelný plot tvoria murované stĺpiky a kovaná výplň, ktoré oddeľujú pozemok parc. č. 302/1 a 304 od ulice. Jeho súčasťou je kovaná vstupná brána a bránka, ktoré umožňujú vstup do dvora. Bol postavený v roku 2013, jeho dĺžka je 16 m a životnosť je stanovená na 40 rokov. Bočný plot z vlnitého plechu oddeľuje pozemok parc. č. 302/1 a 303 od bočnej ulice. Bol postavený v roku 2013, dĺžka 34 m, životnosť 50 rokov. Nízke oplotenie vonkajšej terasy za rodinným domom je z roku 2015, dĺžka je 16 m a životnosť 50 rokov.

Vodovodná prípojka z verejnej siete po RD je z oceľových rúr DN 25, dĺžka 7 m, užívaná od roku 2013, životnosť je stanovená na 50 rokov. Kanalizačná prípojka z RD do žumpy je z plastových rúr DN 125, dĺžka 7 m, položená v  roku 2013, životnosť 50 rokov. Betónová žumpa sa nachádza vzadu za RD a za terasou na parc. č. 303. Objem žumpy je 16 m3, postavená v roku 2013, životnosť 60 rokov. Prípojka plynu od obecného rozvodu plynu dĺžky 4m je z oceľového potrubia DN 25 mm. Hlavný uzáver plynu je situovaný za hranicou pozemku v prednej záhradke, životnosť je stanovená na 50 rokov.

Chodník z betónovej dlažby okolo RD od vstupnej bráničky pozdĺž RD o celkovej dĺžke 12 bm je šírky 1,30 m. Vonkajšia plocha terasy za prístavbou má rozmery 4,3*8,0 m. Prevedenie v roku 2015. Životnosť je stanovená na 50 rokov. Spevnená plocha dvora drveným drobným kamením má stanovenú životnosť na 40 rokov.

Zastrešenie pred vstupom do RD tvorí drevená konštrukcia s výplňou dvoch bočných strán lexanom, podlaha betónová dlažba, strešná krytina kanadský šindeľ. Prístrešok bol postavený v roku 2013. Životnosť je stanovená na 50 rokov.

Pozemky registra C-KN parc. č. 302/1, 302/2, 303, 304 ležia v katastrálnom území Čierna nad Tisou, v obci Čierna nad Tisou, okres Trebišov, polohou sa nachádzajú v zastavanom území obce, v okrajovej časti. Výmera pozemku druhu zastavaná plocha a nádvorie parc. č. 302/1 je 204 m2 a parc. č. 302/2 je 74 m2. Výmera pozemku druhu záhrada parc. č. 303 je 127 m2 a parc. č. 304 je 253 m2. Celková výmera predstavuje hodnotu 658 m2. Pozemok parc. č. 302/2 je zastavaný rodinným domom súp. č. 19, pozemok parc. č. 304 tvorí dvor a pozemky parc. č. 302/1 a 303 tvoria záhradu pred a za rodinným domom. Pozemky sú s možnosťou napojenia na  inžinierske siete - vodovod, plyn, eli NN a kanalizáciu. Prístup k pozemkom je po miestnej spevnenej cestnej komunikácií ul. Trakanská. Negatívne účinky okolia na pozemky neboli zistené.