Rodinný dom v k.ú. Siladice, obec Siladice, okres Hlohovec

Pripravovaná dražba - opakovaná
Dátum konania
Čas konania
Miesto konania
Cena podľa ZP75 700,00 €
Najnižšie podanie75 700,00 €
Minimálne prihodenie800,00 €
Dražobná zábezpeka12 000,00 €
Obhliadky
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):

Predmetom dražby sú:

stavba, súp. č. 221 na parcele reg. „C“ č. 835/17, rodinný dom

parcela reg. „C“ č. 835/9 o výmere 434 m2, záhrada

parcela reg. „C“ č. 835/17 o výmere 366 m2, zastavaná plocha a nádvorie.

Rodinný dom súpisné číslo 221 sa nachádza na pozemku parcelné číslo 835/17 v obci Siladice, je samostatne stojaci, čiastočne podpivničený, má jedno nadzemné podlažia a obytné podkrovie. V dome sú vybudované dve bytové jednotky s príslušenstvom. Pôvodná stavba je z roku 1976, podkrovie bolo zobytnené v dvoch etapách, v roku 2003 a v roku 2008, kedy bola zrekonštruovaná strecha s osadením tepelnej izolácie a novej krytiny, vymenené boli vstupné dvere, okná a podlahy, zrealizované bolo nové ústredné kúrenie.

Vypočítaná zastavaná plocha domu je 264,91 m2 (1. PP - 55,88 m2, 1.NP - 119,38 m2, 1. podkrovie - 89,65 m2, z toho so začiatkom užívania 2003 - 70,08 m2 a so začiatkom užívania 2008 - 19,57 m2).

Základy domu tvoria betónové pásy s vodorovnou izoláciou, obvodové steny sú murované klasickým spôsobom prevažne z tehlového materiálu, strecha je stanového tvaru s plechovou krytinou RANILA, dažďové žľaby sú z pozinkovaného poplastovaného plechu, vonkajšie omietky sú tenkovrstvové silikátové na kontaktnom zateplení, vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, vonkajšie dvere bočné a zadné sú novšie plastové, vnútorné dvere sú prevažne drevené dyhované, okná sú plastové s hliníkovými interiérovými žalúziami, podlahy v obytných miestnostiach sú z laminátových plávajúcich veľkoplošných parkiet, inde je prevažne keramická dlažba, vykurovanie je ústredné, teplovodné plynovým kotlom typ Protherm, umiestneným v podzemnej časti, vykurovacie telesá sú oceľové radiátory typ Korad s termoregulačnými ventilmi, príprava teplej úžitkovej vody je elektrickým zásobníkovým ohrievačom typ Tatramat, umiestneným v podzemnom podlaží, elektroinštalácia v dome je svetelná a motorická.

Podzemné podlažie dispozične pozostáva z kotolne, skladu a betónových schodov.

Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva zo 4 izieb, kuchyne, kúpeľne s WC, chodby, zadného zádveria, schodiska do podzemného podlažia a obytného podkrovia. V kuchyni je dvojdielna kútová linka s nerezovým kuchynským drezom s odkvapkávacou plochou a nástennou pákovou batériou, časti stien medzi pracovnými doskami a nástennými skrinkami sú obložené keramickým obkladom, v kúpeľni je samostatný sprchovací kút s obmurovanou a keramickým obkladom obloženou plastovou vaničkou, keramické umývadlo a splachovací záchod s podstropnou splachovacou nádržkou, vodovodné batérie sú pákové, steny sú čiastočne obložené keramickým obkladom, podhľad stropu je z celoplošného sadrokartónu s bodovými svetlami, vetranie je podstropným okienkom, doplnkové kúrenie elektrickým infražiaričom, čiastočne točité schodisko do podkrovia má stupne, podstupnice a zábradlie z tvrdého dreva.

Podkrovie dispozične pozostáva z 3 izieb, schodiska s chodbou, kuchyne a kúpeľne s WC, okná sú strešné drevené výklopné, dvere drevené dyhované a prevažne hladké, v kuchyni je dvojdielna linka s nerezovým kuchynským drezom s odkvapkávacou plochou a stojánkovou pákovou batériou a zabudovanou sklokeramickou varnou doskou, časť steny medzi pracovnou doskou a nástennými skrinkami je obložená keramickým obkladom, v kúpeľni je obmurovaná a keramickým obkladom obložená kútová plastová tvarovaná vaňa, keramické umývadlo v toaletnej skrinke a kombizáchod, vodovodné batérie sú pákové, steny sú čiastočne obložené keramickým obkladom, vetranie je strešným oknom, v chodbe je inštalovaná klimatizácia.

Dom je napojený na vodu, elektro, plyn, vodovodná prípojka z obecného vodovodu je vedená cez vodomernú šachtu, elektrická prípojka je vzdušná, regulátor a plynomer sú inštalované v murovanej skrinke pred domom, odkanalizovanie je cez vlastnú čistiareň odpadových vôd.

Rodinný dom je v dobrom technickom stave, opotrebovanie je primerané jeho veku.

Hospodársky objekt je postavený na pozemku parcelné číslo 835/17, stavba je prízemná murovaná, využívaná prevažne na skladovanie, dispozične pozostáva z jednej miestnosti, základy tvoria betónové pásy s podmurovkou, steny sú murované, prestrešenie je jednoduché drevenými trámami bez podhľadu, krytina je z vlnitého sklolaminátu, klampiarske prvky sú z pozinkovaného plechu, vonkajšie omietky sú silikátové, vnútorné vápenné hladké, podlaha je z betónovej mazaniny, dvere sú drevené v oceľovej zárubni, okno je drevené zdvojené, zavedená je svetelná elektroinštalácia.

Vstupná brána od ulice je novšia z kovovej konštrukcie s výplňou z ťahaného plechu, bočný plot je murovaný, plot v záhrade je zo strojového pletiva medzi zabetónovanými stĺpikmi. Vonkajšie schody z bočnej a zadnej strany domu sú železobetónové s povrchom z keramickej dlažby.

Pozemok parcelné číslo 835/9 je zaradený v katastri nehnuteľností ako záhrady. Pozemok parcelné číslo 835/17 je zaradený v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Siladice v rovnomennom katastrálnom území. V mieste, kde sa pozemky nachádzajú je možnosť napojenia na obecný vodovod, elektrický rozvod a rozvod plynu. Pozemky sú rovinaté.