Obchodná spoločnosť Dom Dražieb, s r.o. má hlavný predmet podnikania organizovanie dobrovoľných dražieb, v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Spoločnosť je oprávnená vykonávať organizovanie dobrovoľných dražieb na základe živnostenského oprávnenia č. OŽP – H/2010/01895-2