Dom Dražieb s.r.o.

Podzámska 37
920 01 Hlohovec

IČO: 45 711 933
IČ DPH: SK2023108659
DIČ: 2023108659

email: office@domdrazieb.sk
web: www.domdrazieb.sk
tel./fax: 033/730 11 29

Kontaktné osoby:

Mgr. Peter Kysucký, konateľ
0905 343 254

Ing. Peter Kysucký, konateľ
0905 404 422

Dom Dražieb s.r.o. pobočka Bratislava

Dunajská 32
811 08 Bratislava 1

email: kvasnovska@domdrazieb.sk
tel.: 02/212 911 83, recepcia: 02/444 505 56
fax: 02/209 10 834

Kontaktné osoby:

JUDr. Zuzana Kvasňovská, prokurista
0905 224 478