Spoločnosť Dom Dražieb s.r.o. zabezpečuje

  • komplexné organizovanie a realizovanie dobrovoľných dražieb (od začatia výkonu záložného práva až po rozvrh výťažku dražby)
  • vypracovanie znaleckých posudkov (Každý znalec spoločnosti je profesionál a má rozsiahle skúsenosti v oblasti ohodnocovania nehnuteľností)
  • poradenskú činnosť v oblasti dobrovoľných dražieb
  • sprostredkovanie predaja, kúpy, prenájmu nehnuteľností
  • komplexný právny servis pri prevode, prechode, nájme, prenájme nehnuteľností (zmluvy o prevode nehnuteľností, darovacie zmluvy, návrhy na vklad, zabezpečíme pre Vás ocenenie nehnuteľností, podanie návrhu, nájomné a podnájomné zmluvy, právne podania ako zriadenie vecného bremena a iné, poradensko-konzultačná činnosť)
  • správu a vymáhanie pohľadávok (súdne aj mimosúdne)