Z dôvodu platnosti zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v  súvislosti s  druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 sme boli nútení upustiť od dobrovoľných dražieb do 28.2.2021.